Źródło unijne: Jednomyślna decyzja w sprawie polskiego KPO

Komitet Stałych Przedstawicieli jednomyślnie, a więc bez sprzeciwu ani wstrzymania się od głosu, zaakceptował przekazanie decyzji implementacyjnej w sprawie polskiego KPO pod obrady Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) – przekazało źródło unijne.

Flagi UE, Fot. ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
Flagi UE, Fot. ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash

Komitet Stałych Przedstawicieli jednomyślnie, a więc bez sprzeciwu ani wstrzymania się od głosu, zaakceptował przekazanie decyzji implementacyjnej w sprawie polskiego KPO pod obrady Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) – przekazało źródło unijne.

Wartość KPO wynosi 35,4 mld euro, na co składają się zarówno dotacje (23,9 mld) jak i pożyczki (11,5 mld). Plan składa się z 49 reform i 53 inwestycji, łącznie z 283 kamieniami milowymi i celami.

Z doniesień PAP wynika, że na posiedzeniu ambasadorów Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś zwracał uwagę, że 43 proc. wszystkich zasobów trafi na zieloną transformację. Wskazywał, że kluczowe inwestycje w tym obszarze koncentrują się na procesach dekarbonizacji, morskich i lądowych systemach energetyki wiatrowej, technologiach wodorowych i ich szerokim zastosowaniu w gospodarce oraz elektromobilności.

21 proc. środków ma trafić na transformację cyfrową. Sadoś miał przekazać na spotkaniu, że wykorzystując te środki Polska chce poprawić konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, zlikwidować bariery administracyjne, rozwijać nowe e-usługi publiczne oraz wdrażać szybkie sieci szerokopasmowe. Plan ma również na celu eliminację barier w sektorze telekomunikacyjnym.

Polski KPO zawiera również komponent społeczny, który stanowi pakiet reform mających na celu zwiększenie efektywności i odporności na kryzys na rynku pracy, rozszerzenie opieki nad dziećmi, modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego oraz aktywizację zawodową osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Wspieranie ukraińskich uchodźców

Polski dyplomata miał zwrócić uwagę na fakt, że środki z komponentu socjalnego mogą również wspierać integrację ukraińskich uchodźców na rynku pracy.

Leave a Reply