Znamy wyniki tegorocznych matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna o szczegółach

Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dane uwzględniają zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Znamy wyniki tegorocznych matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna o szczegółach

Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dane uwzględniają zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych maturzystów, z matematyki – 84 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 94 proc.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową, bez dodatkowej czerwcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W ubiegłym roku na początku sierpnia CKE podała, że maturę zdało 74 proc. maturzystów.

Maturę zdało 87 proc. absolwentów liceów i 75 proc. techników

Wśród absolwentów liceów egzamin z polskiego zdało 96 proc. zdających, a wśród techników – 93 proc.; egzamin z matematyki zdało w liceach 88 proc., a w technikach – 77 proc. Egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) zdało w liceach 96 proc., a w technikach – 92 proc.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie.

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym).

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie było też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru.

Leave a Reply