Zbigniew Ziobro: Działania I prezes SN w sprawie Izby Dyscyplinarnej sprzeczne z polskim prawem

Wydanie przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską zarządzeń blokujących pełną pracę Izby Dyscyplinarnej to działania sprzeczne z polskim prawem - oświadczył w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro: Działania I prezes SN w sprawie Izby Dyscyplinarnej sprzeczne z polskim prawem

Wydanie przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską zarządzeń blokujących pełną pracę Izby Dyscyplinarnej to działania sprzeczne z polskim prawem – oświadczył w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W czwartek I prezes SN wydała dwa zarządzenia ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca, który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii.

W piątek na zarządzenia wydane w czwartek przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską zareagował szef resortu sprawiedliwości. „W związku z wydanymi wczoraj przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską zarządzeniami blokującymi pełną pracę Izby Dyscyplinarnej, jako Minister Sprawiedliwości oświadczam, że są to działania sprzeczne z polskim prawem, rangi tak ustawowej, jak konstytucyjnej” – podkreślił Ziobro.

Ziobro: Nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień TSUE

Minister sprawiedliwości stwierdził w oświadczeniu m.in., że „obowiązkiem pierwszej prezes Sądu Najwyższego jest stać na gruncie prawa, a rozwiązywanie sporów politycznych z instytucjami Unii Europejskiej pozostawić decyzjom właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, jakim kompetencje w tym zakresie powierzyła Konstytucja”.

„Osoba, która zdecydowała się pełnić odpowiedzialną funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, winna wykazywać się odpornością na groźby i presję, tak ze strony instytucji zagranicznych, jak rozpolitykowanej części środowiska sędziowskiego oraz wspierających ją mediów. Decyzje podjęte przez panią Małgorzatę Manowską oznaczają, że niestety nie była w stanie sprostać temu wyzwaniu” – ocenił.

92 sędziów Sądu Najwyższego wzywa do natychmiastowego wykonania orzeczeń TSUE

Leave a Reply