Zatrzymany Raman Pratasiewicz wygłosił oświadczenie wyemitowane przez państwową białoruską telewizję [VIDEO]

Białoruska telewizja państwowa opublikowała nagranie Ramana Pratasiewicza, dziennikarza opozycyjnego zatrzymanego w Mińsku, który rzekomo „zeznawał o organizacji masowych zamieszek w stolicy”.

Białoruska telewizja państwowa opublikowała nagranie Ramana Pratasiewicza, dziennikarza opozycyjnego zatrzymanego w Mińsku, który rzekomo „zeznawał o organizacji masowych zamieszek w stolicy”.

Na nagraniu Protasewycz mówi, że przebywa w areszcie śledczym nr 1 w Mińsku, gdzie jest traktowany zgodnie z prawem. Zdaniem jego współpracowników, został on zmuszony do udzielenia takiej wypowiedzi za pomocą tortur.

Leave a Reply