Węgry: Tysiące wiernych na papieskiej mszy w Budapeszcie

Tysiące wiernych z wielu krajów uczestniczyło w niedzielę w Budapeszcie w mszy, którą odprawił papież Franciszek na Placu Bohaterów na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Msza to główny cel wizyty papieża w stolicy Węgier.

Węgry: Tysiące wiernych na papieskiej mszy w Budapeszcie

Tysiące wiernych z wielu krajów uczestniczyło w niedzielę w Budapeszcie w mszy, którą odprawił papież Franciszek na Placu Bohaterów na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Msza to główny cel wizyty papieża w stolicy Węgier.

Na liturgię przybyło wielu młodych ludzi, a także całe rodziny z dziećmi. Obecni byli liczni przedstawiciele duchowieństwa, którzy uczestniczyli w tygodniowym kongresie. Byli też Polacy, prawdopodobnie około 200 osób, wśród nich reprezentanci Polonii.

Przed mszą papież długo objeżdżał w papamobile sektory pełne entuzjastycznie witających go tysięcy ludzi. Pozdrawiał i błogosławił wszystkich z samochodu.

Witając papieża prymas Węgier kardynał Peter Erdoe powiedział: “Wspominamy z czcią wielkich duszpasterzy, jak kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja odbywa się w tych godzinach w Warszawie”. Po tych słowach rozległy się brawa.

W słoneczne przedpołudnie wiele osób zgromadziło się także na ulicach dochodzących do placu.

Punktem wyjścia papieskiej homilii było pytanie Jezusa: “A wy za kogo mnie uważacie?” Franciszek przypomniał, że święty Piotr odpowiedział: “Ty jesteś Mesjaszem”.

Jednocześnie papież zauważył, że stwierdzenie, iż Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, jest dokładne, ale niepełne. “Zawsze istnieje ryzyko głoszenia fałszywej mesjaniczności, według tego, co ludzkie, a nie tego, co Boże” – podkreślił.

Papież wyjaśnił: “Dlatego od tej chwili Jezus zaczyna objawiać swoją tożsamość, tożsamość paschalną, tę, którą odnajdujemy w Eucharystii”.

“Eucharystia staje przed nami, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg. Czyni to nie za pomocą słów, ale konkretnie, ukazując nam Boga jako chleb łamany, jako miłość ukrzyżowaną i dawaną. Możemy dodać wiele ceremonii, ale Pan pozostaje w prostocie chleba, który pozwala się łamać, rozdawać i spożywać” – wskazał papież.

“Krzyż nigdy nie jest ani nie był modny: ani dzisiaj, ani też w przeszłości. Ale leczy wnętrze. To właśnie przed Ukrzyżowanym doświadczamy dobroczynnej walki wewnętrznej, gorzkiego konfliktu między myśleniem po Bożemu a myśleniem po ludzku” – zaznaczył.

Położył nacisk na to, że logika Boga jest “logiką pokornej miłości”.

“Droga Boża unika wszelkiego narzucania się, ostentacji i triumfalizmu, jest zawsze ukierunkowana na dobro innych, aż po ofiarę z samego siebie. Z drugiej strony istnieje myślenie po ludzku: jest to logika świata, przywiązana do honoru i przywilejów, nastawiona na prestiż i sukces” – powiedział papież.

Jak dodał, w tej logice liczy się znaczenie i siła, “to co przyciąga uwagę większości i potrafi ukazać własną pozycję wobec innych”.

Papież mówił, że istnieją: strona Boga i strona świata. “Nie ma różnicy między tymi, którzy są religijni, a tymi, którzy nimi nie są. Zasadnicza różnica tkwi w rozróżnieniu między prawdziwym Bogiem a bogiem naszego ego” – tłumaczył.

Przestrzegał przed “fałszywym bogiem”, “jakiego chcielibyśmy, by panował z mocą i uciszał naszych wrogów”.

“Jakże różny jest Chrystus, który proponuje siebie jedynie z miłością, od potężnych i zwycięskich mesjaszy, którym schlebia świat. Jezus nami wstrząsa, nie zadowala się deklaracjami wiary, żąda od nas oczyszczenia naszej religijności w obliczu Jego krzyża, w obliczu Eucharystii” – oświadczył papież.

Apelował do wierzących, by uwolnili się z surowości i zamknięcia się w sobie.

“Uwolnijmy się z paraliżującego zniewolenia obroną naszego wizerunku i dajmy się zainspirować do pójścia za Nim tam, gdzie On chce nas poprowadzić” – wezwał papież.

Jak zaznaczył, trzeba przejść od “jałowego podziwu dla Chrystusa do konkretnego naśladowania”. “Nie gódźmy się na wiarę, która żyje obrzędami i powtórzeniami” – zachęcał.

Leave a Reply