WAŻNE! Wiarygodny związek pomiędzy eksperymentalnymi szczepionkami mRNA, a zabójczymi chorobami mózgu!

Wiadomo, że fałdowanie TDP-43 i FUS powoduje ALS, zwyrodnienie płata czołowego i płata skroniowego, chorobę Alzheimera i inne neurologiczne choroby zwyrodnieniowe. Przedstawione odkrycie, jak również dodatkowe potencjalne zagrożenia, prowadzą do przekonania, że ​​rejestracja szczepionek opartych na RNA przeciwko SARS-CoV-2 była przedwczesna i że szczepionka może spowodować znacznie więcej szkód niż korzyści.

Badanie wykazuje wiarygodny związek zabójczych chorób mózgu z eksperymentalnymi szczepionkami mRNA.

Ważne i bardzo niepokojące badanie opublikowane na początku tego roku w czasopiśmie Microbiology & Infectious Diseases zatytułowane „Covid-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Diseases” dotyczy jednego z wielu potencjalnych, niezamierzonych, niekorzystnych skutków zdrowotnych eksperymentalnego mRNA.

BAdanie
Źródło: Microbiology & Infectious Diseases

W kwietniu tego roku Food and Drug Administration (FDA) zaakceptowało użycie szczepionek przeciwko Sars-Cov-2 na drodze wyjątku w sytuacji nadzwyczajnej.

FDA poszło o krok dalej i zwolniło producentów z odpowiedzialności za Niepożądane Odczyny Poszczepienne, co było możliwe dzięki ogłoszeniu stanu zagrożenia zdrowia w kraju.

Szczepionki Covid-19 są obecnie podawane na całym świecie, a wywoływanie przez nie chorób prionowych – kategorii chorób mózgu wysoce śmiertelnych – wysoce prawdopodobne, jak wynika z wyżej wymienionego badania:

„Rozwój nowej technologii szczepionek napotykał w przeszłości szereg problemów. Obecne szczepionki SARSCoV-2 oparte na RNA zostały zatwierdzone w USA na podstawie sytuacji awaryjnej bez szeroko zakrojonych długoterminowych testów bezpieczeństwa.

WAŻNE! Szczepionka firmy Pfizer może powodować zapalenie serca u osób poniżej 30 roku życia, sugerują badania.

W tym artykule oceniono szczepionkę Pfizer COVID-19 pod kątem możliwości wywołania choroby wywołanej prionami u osób zaszczepionych. Analizowano sekwencję RNA szczepionki, a także interakcję wypustek białkowych z fragmentami wirusa pod kątem możliwości przekształcenia wewnątrzkomórkowych białek wiążących RNA TAR, białka wiążącego DNA (TDP-43) i Mięsaka (FUS) w ich patologiczne konformacje prionów.

Wyniki wskazują, że RNA szczepionki ma specyficzne sekwencje, które mogą indukować fałdowanie TDP-43 i FUS do ich patologicznych prionów. W obecnej analizie łącznie szesnaście powtórzeń tandemowych UG (ΨGΨG) zostało zidentyfikowanych.

Zidentyfikowano również dodatkowe sekwencje bogate w UG (ΨG). Znaleziono dwie sekwencje GGΨA. Potencjalne sekwencje G Quadrupleksu są również prawdopodobnie obecne, ale potrzebny jest bardziej wyrafinowany program komputerowy do ich weryfikacji.

Ile koncerny zarabiają na szprycy? Pfizer przedstawił szacunki dotyczące zysku ze sprzedaży szczepionek

Ponadto wypustki białkowe, powstałe w wyniku translacji RNA zawartego w szczepionce, wiążą enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), enzym zawierający cynk. Ta interakcja może zwiększyć poziom cynku wewnątrzkomórkowego. Wykazano, że jony cynku powodują transformację TDP-43 do jego patologicznej konfiguracji prionu.

Wiadomo, że fałdowanie TDP-43 i FUS do ich patologicznych potwierdzeń prionów powoduje ALS, zwyrodnienie płata czołowego płata skroniowego, chorobę Alzheimera i inne neurologiczne choroby zwyrodnieniowe. Załączone odkrycie, jak również dodatkowe potencjalne zagrożenia prowadzą do przekonania autora, że ​​rejestracja szczepionek opartych na RNA przeciwko SARS-CoV-2 była przedwczesna i że szczepionka może spowodować znacznie więcej szkód niż korzyści.”

Badania ujawniły, że rzeczywiście istnieje prawdopodobny mechanizm tworzenia prionów indukowanych przez mRNA Covid-19, a mianowicie „fałdowanie TDP-43 i FUS w ich patologiczne potwierdzenie prionów powoduje ALS, zwyrodnienie płata czołowego skroniowego, chorobę Alzheimera i inne neurologiczne choroby zwyrodnieniowe.”

Koncern farmaceutyczny wypłaci odszkodowanie mężczyźnie, który po leku uzależnił się od seksu i hazardu

Badanie wskazuje, że poprzednie badania wykazały, że istnieje związek między szczepionkami COVID-19 a chorobą prionową:

„Wreszcie, inni pracujący w tej dziedzinie opublikowali dodatkowe badania, że szczepionki COVID-19 mogą potencjalnie wywoływać chorobę prionową. Autorzy odkryli sekwencje związane z prionami w białku wypustowym COVID-19, których nie znaleziono w pokrewnych koronawirusach. Inne badanie potwierdza przypadek choroby prionowej, choroby Creutzfeldta-Jakoba, początkowo występującej u mężczyzny z COVID-19 ”.

prion

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), znana również jako zaburzenie neuropoznawcze lub encefalopatia podostry gąbczastej, jest spowodowana chorobą prionową, szybko postępującą i wysoce śmiertelną chorobą zwyrodnieniową mózgu.

Obawa Długoterminowych Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Autor stwierdza również we wstępie, że obawy dotyczące długoterminowych niekorzystnych skutków zdrowotnych szczepionek nie są nowe, nawet jeśli szczepionki zostały zatwierdzone w normalnych, długoterminowych badaniach (~ 10-15 lat) i przeszły zatwierdzenie regulacyjne przez FDA. :

„Stwierdzono, że szczepionki powodują wiele przewlekłych, późno rozwijających się zdarzeń niepożądanych. Niektóre zdarzenia niepożądane, takie jak cukrzyca typu 1, mogą wystąpić dopiero po 3-4 latach od podania szczepionki. Na przykładzie cukrzycy typu 1 częstość przypadków zdarzeń niepożądanych może przewyższać częstość przypadków ciężkiej choroby zakaźnej, której szczepionka ma zapobiegać. Biorąc pod uwagę, że cukrzyca typu 1 jest tylko jedną z wielu chorób o podłożu immunologicznym, które mogą być wywoływane przez szczepionki, przewlekle późno występujące zdarzenia niepożądane stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego kwestia.”

Francja. Aplikacja do śledzenia pacjentów z Covid-19 będzie poświadczać szczepienia

Nowe potencjalnie groźne mechanizmy

Pojawienie się nowej technologii szczepionek stwarza nowe potencjalne mechanizmy działań niepożądanych szczepionek. Na przykład pierwsza zabita szczepionka przeciwko polio w rzeczywistości spowodowała polio u biorców, ponieważ proces produkcyjny na większą skalę nie zabił skutecznie wirusa polio przed wstrzyknięciem go pacjentom. Szczepionki na bazie RNA oferują szczególne ryzyko wywołania określonych zdarzeń niepożądanych.

„Jednym z takich potencjalnych zdarzeń niepożądanych są choroby prionowe spowodowane aktywacją białek wewnętrznych w celu wytworzenia prionów. Opublikowano bogatą wiedzę na temat klasy białek wiążących RNA, które, jak wykazano, uczestniczą w wywoływaniu wielu chorób neurologicznych, w tym choroby Alzheimera i ALS. TDP-43 i FUS należą do najlepiej zbadanych z tych białek.

WAŻNE! 18-latka przeszła trzy operacje mózgu przez zatory spowodowane szczepionką na COVID19

Szczepionka Pfizer na COVID-19 oparta na RNA została zatwierdzona przez amerykańską FDA w ramach zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach bez długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa. Ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa tej szczepionki przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy szczepionka może potencjalnie wywołać chorobę wywołaną prionami ”.

Brak danych co do czasu obecności wypustek 

Pojawia się jeszcze jedna istotna i niepokojąca kwestia:

„Dane nie są publicznie dostępne, aby dostarczyć informacji o tym, jak długo RNA szczepionki ulega translacji u biorcy szczepionki i jak długo po translacji białko wypustki będzie obecne w komórkach biorcy”.

Choroby autoimmunologiczne

Świat nie zna dziś społeczeństwa bez obecności chociaż jednej choroby autoimmunologicznej. Istnieje jeszcze garstka tych, którzy nie mają ani jednej z nich. Coraz więcej tych, którzy mają po parę, a lawina nadciąga pokolenia, które ma po kilka. Badanie budzi obawy co do szczepionek mRNA, które mogą wywoływać właśnie choroby autoimmunologiczne:

„Autoimmunizacja i stan przeciwny, zespół metaboliczny, są dobrze znanymi zdarzeniami niepożądanymi wywoływanymi przez szczepionki. Zakażenia COVID-19 są związane z indukcją autoprzeciwciał i chorobami autoimmunologicznymi, co sprawia, że jest bardziej niż prawdopodobne, że to szczepionki wywołują te choroby. Jeden z autorów stwierdził, że sekwencje aminokwasów kodowanych przez wypustki białkowe są identyczne z sekwencjami w ludzkich białkach, w tym białkach znajdujących się w OUN. Autoimmunizację można również wywołać przez rozprzestrzenianie się epitopów, gdy obcy antygen, taki jak wypustki białka, jest prezentowany przez komórkę prezentującą antygen, która również ma własne cząsteczki przyłączone do swoich cząsteczek MHC”.

Pamiętajmy, że im więcej badań, tym lepiej. Jednakże z drugiej strony, miejmy na uwadze, że to, co teraz się odbywa jest jednym wielkim eksperymentem medycznym, który – jak się jedynie szacuje – ma się skończyć w 2023 roku. Wszyscy, którzy biora w nim udział, są święcie przekonani – a media robią to w iście mistrzowski sposób – że badania się już odbyły, a im podano bezpieczny, skuteczny i najlepiej przebadany produkt.

WAŻNE! Pfizer, Moderna, J&J i AstraZeneca ukończą eksperymenty nie dalej, jak do 2023! Podpiszesz vax’listę, vax’dojczu?

Wynika z zaistniałej sytuacji jednoznacznie, że zarówno producenci, jak i organizacje wydające pozwolenia i certyfikaty, nie wiedzą dokładnie, jaki wpływ będą miały tak zwane szczepionki na nasze zdrowie, czy życie.

A jeśli coś na nie wpływa pośrednio, czy też bezpośrednio, mamy prawo tego odmówić. Mamy prawo odmówić udziału w eksperymencie medycznym. Gwarantują nam to wprowadzone po bestialskich mordach i przymusowych eksperymentach medycznych wykonywanych przez Niemców podczas drugiej wojny światowej Ustawy Norymberskie.

Warto z nich dziś korzystać. Warto z nich korzystać zawsze.

Johnson & Johnson: Największy Eksperyment Medyczny Na Najmłodszych. Szczepionka COVID-19 Wywołuje HIV?

1 KOMENTARZ

Leave a Reply