WAŻNE! Metaanaliza 65 badań naukowych ujawnia, że maseczki poważnie szkodzą naszemu zdrowiu!

Pierwszy tego rodzaju rzetelny przegląd literatury ujawnia, że są jasne, naukowo udowodnione, niekorzystne skutki dla osób noszących maseczki, zarówno na poziomie psychologicznym, społecznym, jak i fizycznym. |„Niestety tkwimy w błędnym kole: ściśle mówiąc, chroni tylko symbolicznie i jednocześnie reprezentuje lęk przed infekcją. Zjawisko to jest wzmacniane przez zbiorowe podsycanie strachu, które jest stale pielęgnowane przez główne media.”

Pierwszy tego rodzaju rzetelny przegląd literatury – metaanaliza 65 badań naukowych – na temat niekorzystnych skutków stosowania maseczek na twarz, zatytułowany „Czy maska zakrywająca usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użyciu i wolna od potencjalnych zagrożeń?”, ujawnia, że są jasne, naukowo udowodnione niekorzystne skutki dla osób noszących maski, zarówno na poziomie psychologicznym, społecznym, jak i fizycznym.

W kwietniu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła stosowanie masek tylko dla osób z objawami, osobom chorym i pracownikom służby zdrowia. Nie zalecała ich do powszechnego stosowania.

WHO wplątała się w sieć wpływów Big Pharmy |Wikileaks: Zbiór Poufnych Dokumentów – Covid19


W czerwcu 2020 roku zmienili to zalecenie, aby zatwierdzić powszechne stosowanie masek np. w zatłoczonych miejscach.

WHO: Zmiana Definicji Pandemii Wpłynęła Na Korzyści BigPharmy |COVID-19, Czyli Pandemia Bez Konsekwencji

 

Nazistowskie praktyki?

W niedawno opublikowanym  dokumencie International Journal of Environmental Research and Public Health, zespół niemieckich naukowców przyznał, że jest to pierwsze kompleksowe badanie negatywnych skutków zdrowotnych, które mogą powodować maseczki. Zdumiewa fakt, biorąc pod uwagę, że wiele krajów na całym świecie wprowadziło uniwersalną maseczkę do noszenia w miejscach publicznych w celu zabezpieczenia przed SARS-CoV-2 w 2020 r., iż do tej pory nikt nie powołuje się na konkretne badania, będące podwaliną tak znaczących decyzji.

Stało się to w ciągu zaledwie jednego roku obowiązkową polityką zdrowotną bez badania ani informowania swoich obywateli o prawdziwym ryzyku związanym z noszeniem maseczek, a tym samym jest to naruszeniem prawa do świadomej zgody.

Ocalała z Holokaustu |Nazizm, COVID-19 i zniszczenie współczesnej medycyny: wywiad z Verą Sharav [VIDEO]

 

Zgodnie z Ustawami Norymberskimi, powstałymi w roku 1947 po uprzednim straceniu za zbrodnie przeciwko ludzkości największych zbrodniarzy niemieckich, których udało się pojmać, każdy ma prawo do świadomej zgody i nie musi brać udziału w eksperymentach medycznych.

Ustawy Norymberskie:
1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna. Oznacza to, że dana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinna być w sytuacji takiej, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez udziału jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, podstępu, przymusu jawnego, bądź dokonanego podstępem; i powinien mieć dostateczną wiedzę i zrozumienie elementów omawianej tematyki, aby umożliwić mu podjęcie zrozumiałej i świadomej decyzji. Ten ostatni element wymaga, aby przed podaniem przez podmiot doświadczalny decyzji twierdzącej, ujawniono mu charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metodę i środki, za pomocą których ma być przeprowadzona; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia, które mogą pochodzić z jego udziału w eksperymencie.„

Założenia metaanalizy

Tytaniczna praca niemieckiego zespołu badawczego ma na celu zapewnienie pierwszej, szybkiej oraz naukowej prezentacji zagrożeń wynikających z decyzji Światowej Organizacji Zdrowia, związanych z ogólnym obowiązkowym stosowaniem maseczek, poprzez skupienie się na możliwych niekorzystnych, medycznych skutkach ubocznych.

„Celem było poszukiwanie udokumentowanych niepożądanych reakcji i zagrożeń związanych z różnymi typami maseczek zakrywających usta i nos. Interesujące były z jednej strony gotowe i samodzielnie wykonane maski z tkaniny, a z drugiej strony maski medyczne, chirurgiczne i N95 (maski FFP2). Według niemieckiego zespołu badawczego ich praca miała na celu „zapewnienie pierwszej, szybkiej, naukowej prezentacji zagrożeń związanych z ogólnym obowiązkowym stosowaniem masek poprzez skupienie się na możliwych niekorzystnych skutkach medycznych masek, zwłaszcza w określonych grupach diagnostycznych, pacjentów i innych użytkowników.”

Podsumowanie badania

„Celem było znalezienie, przetestowanie, ocena i zestawienie naukowo udowodnionych, powiązanych skutków ubocznych noszenia maseczek. Do oceny ilościowej odwołano się do 44 badań, w większości eksperymentalnych, a do oceny merytorycznej odniesiono się do 65 publikacji. Literatura ujawniła istotne skutki uboczne maseczek w wielu dziedzinach.”

Francja: Kobiety Opowiadają O Traumatycznych Przeżyciach Związanych Z Noszeniem Maseczek Podczas Porodu


Badanie to odnosi się do psychologicznego i fizycznego pogorszenia, a także wielu objawów opisanych ze względu na ich konsekwentną, powtarzającą się i jednolitą prezentację w różnych dziedzinach, jako Zespół Wyczerpania Wywołanego Noszeniem Maseczki (MIES).

Ogromne zmiany w organizmie

„Zobiektywizowana ocena wykazała zmiany w fizjologii oddechowej osób noszących maseczki z istotną korelacją spadku O2 i zmęczenia (p <0,05), zbiorczym współwystępowaniem zaburzeń oddychania i spadku O2 (67%), w przypadku maski N95 i wzrostem CO2 (82%), maski N95 i spadku O2 (72%), maski ​​N95 i bólu głowy (60%), zaburzeń oddychania i wzrostu temperatury (88%), ale także wzrostu temperatury i wilgotności (100%) pomiędzy powierzchnią twarzy, a wewnętrzną powierzchnią maseczki.”

Screenshot 2021 04 27 at 17.38.09
Źródło: MDPI

Screenshot 2021 04 27 at 17.38.38

Przedłużone noszenie masek przez ogół społeczeństwa może mieć istotne skutki i konsekwencje w wielu dziedzinach medycyny

„Potencjalne drastyczne i niepożądane skutki występujące w obszarach multidyscyplinarnych ilustrują ogólny zakres globalnych decyzji dotyczących masek w społeczeństwie w świetle zwalczania pandemii. Według dostępnej literatury istnieją wyraźne, udokumentowane naukowo skutki uboczne dla osoby noszącej maseczkę, zarówno na poziomie psychologicznym, jak i społeczno-fizycznym.

Ani instytucje wyższego szczebla, takie jak WHO czy Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), ani instytucje krajowe, takie jak Centers for Disease Control and Prevention, GA, USA (CDC) czy niemiecki RKI, nie uzasadniają rzetelnymi danymi naukowymi pozytywnego wpływu maseczek na społeczeństwo (pod względem zmniejszonego wskaźnika rozprzestrzeniania się COVID-19 w populacji).

Maseczki zagrożeniem dla środowiska?


W przeciwieństwie do naukowo ustalonego standardu medycyny opartej na faktach, krajowe i międzynarodowe organy ds.zdrowia wydały swoje teoretyczne oceny dotyczące masek w miejscach publicznych, mimo że obowiązkowe noszenie masek daje zwodnicze poczucie bezpieczeństwa”.

W poniższym podsumowaniu problemu autorzy badań obalili szeroko rozpowszechnioną narrację, przekonującą, że maski są „bezpieczne i skuteczne”

„Z epidemiologicznego punktu widzenia infekcji, maski w codziennym użyciu stwarzają ryzyko samozanieczyszczenia przez użytkownika zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, w tym przez zanieczyszczone ręce. Ponadto maski nasiąkają wydychanym powietrzem, które potencjalnie gromadzi czynniki zakaźne z nosogardzieli, a także z otaczającego powietrza na zewnątrz i wewnątrz maski.

W szczególności należy tu wymienić bakterie i grzyby wywołujące poważne infekcje, ale także wirusy. Wskazaniem na to zjawisko może być niezwykły wzrost wykrywalności rinowirusów w badaniach wskaźnikowych niemieckiego RKI od 2020 roku.”

Dania: „Maseczki Nie Działają” Lancet, New England Journal of Medicine i American Medical Association Boją Się Oficjalnej Publikacji Medycznej

Naukowcy uważają, że maski używane przez ogół społeczeństwa stwarzają ryzyko infekcji, ponieważ ogół społeczeństwa nie może przestrzegać standardowych zasad higieny obowiązujących w szpitalach. Ponadto osoby noszące maski (chirurgiczne, N95, maski z tkaniny) wydychają stosunkowo mniejsze cząsteczki (rozmiar 0,3 do 0,5 μm) niż osoby bez maski, a głośniejsza mowa pod maskami dodatkowo wzmacnia tę zwiększoną produkcję drobnego aerozolu przez osobę noszącą maskę (efekt nebulizatora).

Najnowsze badanie ujawnia problemy z bezpieczeństwem i skutecznością maseczek!

Historia współczesności pokazuje, że już podczas pandemii grypy w latach 1918-1919, 1957-58, 1968, 2002, SARS 2004-2005, a także grypy w 2009 roku, maski w codziennym użyciu nie mogły osiągnąć oczekiwanego sukcesu w walce z infekcjiami wirusowymi. Doświadczenia doprowadziły do ​​badań naukowych opisujących już w 2009 r., że maski nie wykazują żadnego znaczącego wpływu na wirusy w naszym życiu codziennym.

Doktor Medycyny Ewaporowany Przez Social Media | Oficjalne Badania Naukowe Pogrążają Fauci’ego [VIDEO]


Nawet później naukowcy i instytucje ocenili maski jako „nieodpowiednie”, aby chronić użytkownika przed wirusowymi infekcjami dróg oddechowych.

Nawet w użytku szpitalnym, maski chirurgiczne nie posiadają silnych dowodów na ochronę przed wirusami. Oryginalnie zrodzona z użytecznej wiedzy na temat ochrony ran przed oddechem chirurgów i zakażeniem głównie kropelkami bakteryjnymi maska, ​​była widocznie niewłaściwie używana w większości przypadków w codziennym użytkowaniu, szczególnie w Azji w ostatnich latach.

Co istotne, socjolog Beck już w 1992 roku określił maskę jako czynnik ryzyka. Niestety tkwimy w błędnym kole: ściśle mówiąc, chroni tylko symbolicznie i jednocześnie reprezentuje lęk przed infekcją. Zjawisko to jest wzmacniane przez zbiorowe podsycanie strachu, które jest stale pielęgnowane przez główne media.

Sir Godfrey Bloom: Maski to znak posłuszeństwa wobec władzy [VIDEO]

Obecnie maska ​​stanowi swego rodzaju psychologiczne wsparcie dla ogółu populacji podczas pandemii wirusa, obiecując im dodatkową swobodę ruchów zmniejszoną przez niepokój. Zalecenie używania masek w sensie „kontroli źródła” nie z powodu samoobrony, ale z „altruizmu” jest również bardzo popularne wśród organów regulacyjnych, a także wśród mieszkańców wielu krajów.

Zalecenie WHO dotyczące maski w obecnej pandemii jest nie tylko podejściem czysto infekcyjnym, ale jest również jasne, jeśli chodzi o możliwe korzyści dla zdrowych ludzi w społeczeństwie. W szczególności wspomina się o zmniejszeniu potencjalnej stygmatyzacji osób noszących maskę, poczuciu wkładu w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, a także przypomnieniu o przestrzeganiu innych środków.

Johnson & Johnson: Największy Eksperyment Medyczny Na Najmłodszych. Szczepionka COVID-19 Wywołuje HIV?

Co więcej, naukowcy wskazali, że istnieją powtarzające się wzorce powiązanych problemów zdrowotnych związanych z noszeniem maseczek, co doprowadziło do stworzenia określenia terminu Zespół Wyczerpania Wywołanego Noszeniem Maseczek (MIES), który obejmuje następujące zmiany patofizjologiczne i subiektywne dolegliwości:

 • Zwiększenie objętości martwej przestrzeni
 • Wzrost oporu oddychania
 • Wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi
 • Zmniejszenie wysycenia krwi tlenem
 • Wzrost częstości akcji serca
 • Zmniejszenie wydolności krążeniowo-oddechowej
 • Uczucie wyczerpania
 • Wzrost częstości oddechów
 • Trudności w oddychaniu i duszność
 • Ból głowy
 • Zawroty głowy
 • Uczucie wilgoci i ciepła
 • Senność (jakościowe deficyty neurologiczne)
 • Spadek percepcji empatii
 • Upośledzona funkcja bariery skórnej z trądzikiem, świądem i zmianami skórnymi

Naukowcy zwracają uwagę, że opisane powyżej efekty zaobserwowano w badaniach osób zdrowych, co sugeruje, że osoby cierpiące na choroby przewlekłe, czy inne jednostki chorobowe, będą miały jeszcze wyraźniejsze i bardziej niebezpieczne skutki uboczne noszenia maseczek.

Zwrócili również uwagę, że te efekty zaobserwowane w poprzednich badaniach obejmowały czas ich używania znacznie niższy niż to, co obecnie oczekuje się w przypadku ogółu społeczeństwa w ramach obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących pandemii.

USA: Amerykanie będą nadal nosić maseczki w 2022 roku?

Badanie dogłębnie analizuje szkody związane z noszeniem maseczek i dodaje swoją wartość do rosnącej wprost już i bezczelnie cenzurowanej, i tłumionej literatury biomedycznej, która została nagromadzona, a która obala szeroko rozpowszechnioną narrację, że maski są zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.

9 KOMENTARZE

 1. Maski wykonywane z włókniny (większość tych niebieskich, maski które nie są szyte, a są zgrzewane) ponadto uwalniają włókna z których są wykonane (a są to włókna z polipropylenu – tworzywa sztucznego, którego organizm nie jest w stanie rozłożyć), te włókna są wdychane. okazuje się, że włókna z których są produkowane włókniny mają zakres średnic częściowo pokrywający się z zakresem średnic włókien azbestu. A azbest też na płuca działa mechanicznie a nie chemicznie. Może się okazać, że te włókna będą powodować włóknistą pylicę płuc oraz nowotwór płuc, podobnie jak to robią włókna azbestu. Ponadto filtr dwukierunkowy to żaden filtr, każda zmiana kierunku przepływu od takiego filtru oderwie część tego, co na nim się zatrzymało przy poprzednim kierunku przepływu.

Leave a Reply