W Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku usunięto z wystawy figury króla Władysława Jagiełły oraz księcia Witolda Kiejstutowicza

W Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku usunięto z wystawy figury króla Władysława Jagiełły oraz księcia Witolda Kiejstutowicza - poinformował w poniedziałek opozycyjny białoruski portal Nasza Niwa.

Figury Władysława II Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza na ekspozycji poświęconej szlachcie, w dziale heraldyki. Fot. histmuseum.by
Figury Władysława II Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza na ekspozycji poświęconej szlachcie, w dziale heraldyki. Fot. histmuseum.by

W Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku usunięto z wystawy figury króla Władysława Jagiełły oraz księcia Witolda Kiejstutowicza – poinformował w poniedziałek opozycyjny białoruski portal Nasza Niwa.

Źródła portalu donoszą, że oficjalnym powodem usunięcia figur były skargi pisane przez odwiedzających. „Co ci polscy okupanci tu robią?” – miały brzmieć pretensje zwiedzających muzeum.

Figury znajdowały się na ekspozycji poświęconej szlachcie, w dziale heraldyki.

Pracownicy muzeum odpowiedzieli, że na miejscu figur polskiego króla i jego stryjecznego brata ma pojawić się makieta zamku w Krewie – napisała Nasza Niwa.

Figury stały tam od 2011 roku. Wizerunek księcia Witolda był wzorowany na konterfekcie zamieszczonym na jego osobistej pieczęci, natomiast twarz króla Jagiełły była wzorowana na wizerunku z jego nagrobka, a ubiór został odtworzony według obrazu „Pokłon trzech króli” z Tryptyku Matki Boskiej Bolesnej z kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu.

Leave a Reply