USA zaoferowały Ukrainie pożyczkę w wysokości 1 mld dolarów

Stany Zjednoczone zadeklarowały we wtorek gotowość udzielenia Ukrainie gwarancji kredytowych w wys. 1 mld dolarów USA, by chronić ja przed naciskami gospodarczymi ze strony Rosji - jak oświadczył sekretarz stanu Antony Blinken.

USA zaoferowały Ukrainie pożyczkę w wysokości 1 mld dolarów

Stany Zjednoczone zadeklarowały we wtorek gotowość udzielenia Ukrainie gwarancji kredytowych w wys. 1 mld dolarów USA, by chronić ja przed naciskami gospodarczymi ze strony Rosji – jak oświadczył sekretarz stanu Antony Blinken.

„Ta oferta wzmocni zdolność Ukrainy do zapewnienia sobie stabilności gospodarczej, wzrostu i dobrobytu dla jej obywateli w obliczu destabilizującego zachowania Rosji” – zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji.

„Silne partnerstwo pomiędzy Ukrainą, MFW, innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, grupą bogatych państw zrzeszonych w G7 i innymi dwustronnymi darczyńcami, również w tym w dopomoże” – dodał Blinken.

Rosja zgromadziła przy granicach z Ukrainą (również na Białorusi, z którą wspólnie prowadzi ćwiczenia wojskowe) od 100 tys. do 130 tys. żołnierzy i wywiera bezprecedensową presję na Kijów, która osłabia ukraińską gospodarkę.

Leave a Reply