UK: Otwarte drzwi dla siewców HIV? W imię inkluzywności i sprawiedliwości rząd na zalecenie m. in. organizacji LGBT+ usunie pytanie o aktywność seksualną murzynów z kwestionariusza dawców krwi

Osoby, które chcą oddać krew, zwłaszcza murzyni z Afryki, będą mogli to zrobić w łatwiejszy sposób już od końca 2021 roku. "Usunięcie tego pytania pomoże zwiększyć inkluzywność i sprawiedliwość". Eksperyment ma trwać 12 miesięcy.

UK: Otwarte drzwi dla siewców HIV? W imię inkluzywności i sprawiedliwości rząd na zalecenie m. in. organizacji LGBT+ usunie pytanie o aktywność seksualną murzynów z kwestionariusza dawców krwi

Pytanie o aktywność seksualną partnerów na obszarach, na których szerzy się HIV, zostanie usunięte z formularza sprawdzania bezpieczeństwa dawcy.

Osoby, które chcą oddać krew, zwłaszcza murzyni z Afryki, będą mogli to zrobić w łatwiejszy sposób już od końca 2021 roku. „Usunięcie tego pytania pomoże zwiększyć inkluzywność i sprawiedliwość”. Eksperyment ma trwać 12 miesięcy.

Rząd przedstawił plany usunięcia pytania o aktywność seksualną w Afryce Subsaharyjskiej, zadanej podczas kontroli bezpieczeństwa dawcy.

Zdobywca nagrody Nobla: COVID-19 na pewno został uwolniony z laboratorium w Wuhan, zawiera DNA wirusa HIV!

Obecnie potencjalni dawcy są pytani, czy ostatnio uprawiali seks z partnerem, który być może kiedykolwiek był aktywny seksualnie na obszarze endemicznym, obejmującym większość Afryki Subsaharyjskiej.

Jeśli tak, dawca zostaje odroczony na 3 miesiące po ostatnim kontakcie seksualnym z tym partnerem.

Oznacza to, że murzyni z Afryki i inni potencjalni dawcy w długotrwałych związkach nie są w stanie oddać krwi.

Ludzie, którzy są czarnymi Afrykanami, czarnymi Karaibami i czarnymi mieszanymi etnicznie, częściej mają rzadką podgrupę krwi, taką jak Ro, której potrzebuje wielu pacjentów z czarną anemią sierpowatą.

„Ta zmiana zapewni więcej możliwości oddawania dawstwa w związku z bieżącym zapotrzebowaniem na rzadsze grupy krwi oraz pomoże poprawić i uratować życie w Wielkiej Brytanii”, czytamy na stronie gov.uk.

„Usunięcie tego pytania pomoże zwiększyć inkluzywność i sprawiedliwość dla darczyńców czarnoafrykańskich i innych”, przekonuje ministerstwo zdrowia.

„Usunięcie tego pytania z kwestionariusza bezpieczeństwa dawców nie zagrozi bezpieczeństwu zaopatrzenia w krew w Wielkiej Brytanii”.

„Ten krok został podjęty w wyniku badań przeprowadzonych przez grupę sterującą FAIR (Ocena Indywidualnego Ryzyka) i wspierany przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Krwi, Tkanek i Narządów (SaBTO), którzy obaj zgodzili się, że pytanie można bezpiecznie usunąć”.

Inne pytania pozostają w formularzu dawcy, aby zapewnić indywidualne, ryzykowne zachowania, w tym niedawne podróże do krajów, w których HIV jest endemiczny, i odsunięcia tych dawców od dawstwa.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Sajid Javid powiedział – To kolejny postępowy krok naprzód, skupiający się na indywidualnych zachowaniach, a nie na całkowitych odroczeniach i zmniejszaniu ograniczeń w oddawaniu krwi.

UK: Minister zdrowia przeprosił za obraźliwy język wobec niezaszczepionych. Dla urzędnika taka postawa to tchórzostwo

Ułatwi to w szczególności czarnoskórym dawcom oddawanie krwi, ostatecznie ratując życie – dodał.

Tworzymy bardziej sprawiedliwy system oddawania krwi. A kiedy wychodzimy z tej pandemii, jesteśmy zaangażowani w wyrównywanie społeczeństwa, co obejmuje poprawę dostępu do usług dla wszystkich.

Zmiana wynika z zaleceń grupy sterującej FAIR, współpracy ekspertów z brytyjskich służb krwi i organizacji charytatywnych LGBT+ prowadzonych przez NHS Blood and Transport (NHSBT) utworzonej w 2019 roku.

Grupa sterująca przyjrzała się implikacjom pytania i stwierdziła, że ​​może bezpiecznie zostać usuniętym.

„W Wielkiej Brytanii wszystkie próbki są testowane pod kątem wielu możliwych infekcji, w tym HIV, i istnieją solidne mechanizmy monitorowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dawców i biorców. Szacuje się, że ryzyko niewykrycia dawstwa zakaźnego HIV odpowiada jednemu na 23 miliony”, zapewnia rząd.

Nowe, eksperymentalne zmiany zostaną zweryfikowane 12 miesięcy po ich wdrożeniu przez grupę sterującą FAIR i SaBTO, czyli Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Krwi, Tkanek i Narządów.

Minister ds. Bezpieczeństwa Pacjentów Maria Caulfield powiedziała – Nieustannie badając najnowsze dowody dotyczące oddawania krwi, jesteśmy w stanie przedstawić bardziej inkluzywne polityki, aby umożliwić większej liczbie osób łatwe i bezpieczne oddawanie krwi.

Jestem wdzięczna członkom sprawiedliwej grupy sterującej oraz SaBTO za ich nieustanną pracę nad poprawą polityki krwiodawstwa – dodała.

Wytyczne dotyczące oddawania krwi są ustalane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) i opierają się na zaleceniach SaBTO, która doradza ministrom zdrowia we wszystkich 4 krajach Wielkiej Brytanii, brytyjskim służbom krwi i szerzej NHS w sprawie najbardziej odpowiednich sposobów zapewnienia bezpieczeństwo krwi, komórek, tkanek i narządów do transfuzji lub przeszczepu.

W czerwcu poczyniono dalsze postępy w kierunku większej równości poprzez przełomową zmianę w oddawaniu krwi poprzez zniesienie ogólnego odroczenia dla mężczyzn, którzy uprawiali seks z mężczyznami w ciągu ostatnich 3 miesięcy na obszarze szalejącego, śmiertelnie niebezpiecznego wirusa HIV.

„Zmiany te nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo krwi w Wielkiej Brytanii, ponieważ oddawanie krwi będzie koncentrować się na indywidualnym zachowaniu, więc tylko osoby o niskim ryzyku będą mogły oddać krew” informuje gov.uk.

Przewodniczący SaBTO, profesor James Neuberger, powiedział – Jako przewodniczący SaBTO z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź ministrów usunięcia pytania z badania bezpieczeństwa dawców krwi, które pyta dawców, czy ostatnio uprawiali seks z partnerem, który mógł kiedykolwiek uprawiać seks na obszarze, gdzie HIV jest endemiczny.

Członkowie SaBTO dokonali przeglądu ustaleń grupy sterującej FAIR i jednogłośnie zgodzili się, że usunięcie pytania nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo zaopatrzenia w krew. Jest to pozytywny krok w kierunku równości, oparty na dowodach, pomagający stworzyć bardziej sprawiedliwy system dla dawców krwi bez wpływu na bezpieczeństwo zaopatrzenia w krew.

Su Brailsford, zastępca dyrektora medycznego w NHS Blood and Transplant oraz przewodniczący FAIR, powiedział – Jesteśmy dumni, że mamy jeden z najbezpieczniejszych źródeł krwi na świecie i cieszę się, że najnowsze, oparte na dowodach porady dotyczące kwalifikacji dawców zostały w pełni zaakceptowane, tworząc jeszcze bardziej sprawiedliwe i lepsze doświadczenia dla wszystkich dawców.

Mamy nadzieję, że ta zmiana, która wejdzie w życie pod koniec 2021 r., usunie również niepokój, jaki od dawna odczuwali niektórzy dawcy – w szczególności społeczność czarnoskórych Afrykańczyków, na których potrzeby ciężko pracujemy, aby wysłuchać i lepiej zaspokoić potrzeby afrykańskiego dziedzictwa, i ich partnerów, którym wszyscy są nieproporcjonalnie dotknięci.

Chamut Kifetew, kierownik ds. równości w zdrowiu w Terrence Higgins Trust, powiedział – Cieszymy się, że podjęto tę decyzję, która umożliwi większej liczbie osób, zwłaszcza pochodzenia afrykańskiego, bezpieczne oddawanie bardzo potrzebnych produktów krwiopochodnych w Anglii.

UK: Boris Johnson ściąga bezrobotne pielęgniarki z Kenii. Nowa umowa zdrowotna Wielkiej Brytanii

Opiera się na najnowszych dowodach, aby zachować bezpieczeństwo dopływu krwi, pomaga zmaksymalizować liczbę potencjalnych dawców i zbliża Anglię do Szkocji i Walii.

Usunięcie tej kwestii jest szczególnie ważne, ponieważ eliminuje jedną z barier, która do tej pory odgrywała rolę w zapobieganiu rekrutacji większej liczby dawców ze społeczności czarnoskórych.

Teraz musimy zobaczyć pracę wykonaną w celu rozwiązania szerszych nierówności zdrowotnych, z którymi borykają się osoby czarnoskóre w Wielkiej Brytanii.

Deborah Gold, dyrektor naczelny National AIDS Trust, powiedziała – Cieszymy się, że Sekretarz Stanu potwierdził, że to przestarzałe, niepotrzebne i aktywnie dyskryminujące pytanie zostanie usunięte z formularzy badań przesiewowych dawców krwi. Nauka jasno mówi, że jest to niepotrzebne i nie poprawia bezpieczeństwa.

Zamiast tego aktywnie zapobiega bardzo potrzebnym dawcom, którzy chcą oddać krew, szczególnie ze społeczności czarnoskórych. Zmiana jest już dawno spóźniona i serdecznie witamy dzisiejsze ogłoszenie – dodała.

Eamonn Ferguson, profesor psychologii zdrowia na University of Nottingham, powiedział – Jestem bardzo dumny, że przyczyniłem się do trwających prac komisji FAIR, aby wesprzeć tę powszechnie przyjętą, inkluzywną i bezpieczną zalecaną zmianę w wyborze dawców.

Leave a Reply