UK: Jeremiasz Corbyn upadł na głowę! Lewica chce zniesienia monarchii i odszkodowań dla byłych kolonii

Partia Pracy opublikowała nowy raport wzywający Wielką Brytanię do przeproszenia za czasy imperium, zapłacenia reparacji byłym koloniom i wprowadzenia nowej konstytucji, która praktycznie znosi monarchię i różne inne aspekty brytyjskiego dziedzictwa.

Partia Pracy opublikowała nowy raport wzywający Wielką Brytanię do przeproszenia za czasy imperium, zapłacenia reparacji byłym koloniom i wprowadzenia nowej konstytucji, która praktycznie znosi monarchię i różne inne aspekty brytyjskiego dziedzictwa.

Raport, autorstwa Seána Patricka Griffina nie przebiera w słowach już od tytułu – Przebudowa państwa brytyjskiego – do deklaracji, że partia powinna „starać się wykorzystać [nową] konstytucję jako narzędzie do osiągnięcia transformacji społecznej, do której dąży”.

Aby uniknąć wątpliwości, jasno określa cele nowej konstytucji: „Socjaliści powinni dążyć do zmiany porządku w państwie brytyjskim i zabezpieczyć konstytucję na korzyść socjalistycznych celów. To musi być centralny punkt wizji Partii Pracy, aby przekształcić Wielką Brytanię”.

Obecną konstytucję, tradycję i historię kraju poddano krótkiemu przeglądowi, a dawne Imperium Brytyjskie jest przedmiotem szczególnej krytyki.

„Historia Imperium Brytyjskiego to historia podporządkowania sobie ludów, kolonizacji, grabieży ziemi, niewolnictwa, fanatyzmu religijnego i rasizmu” – głosi raport – nie biorąc pod uwagę dobra, jakie uczyniło, pokonując nazistowskie Niemcy, kierując wysiłkami zmierzającymi do zakończenia handlu niewolnikami na całym świecie i wprowadzając rządy prawa, zwiększając sprawiedliwość procesów sądowych, nie wspominając o industrializacji otwierającej kraj na szerszy świat.

„W uznaniu przeszłych wykroczeń państwa brytyjskiego nowa konstytucja powinna bez zastrzeżeń przeprosić wszystkie kraje świata, na które Imperium najechało i na które negatywnie wpłynęło”, proponuje.

„Ponadto państwo brytyjskie powinno w ramach konstytucji utworzyć fundusz reparacyjny, który by oferował pomoc finansową społecznościom na całym świecie, jeśli mogą wykazać straty i szkody w wyniku działań państwa brytyjskiego”.

Monarchia także zostałaby praktycznie zniesiona, gdyby propozycje zawarte w raporcie zostały wdrożone, ponieważ chociaż „Monarcha pozostałby głową państwa, wszystkie przejawy władzy i przywileje monarchii powinny zostać zniesione ze skutkiem natychmiastowym, w tym Tajna Rada oraz wymóg złożenia przysięgi wobec Monarchy podczas obejmowania niektórych urzędów publicznych”.

„Ponadto, wszelkie królewskie zaangażowanie w sprawy publiczne powinno podlegać konstytucyjnemu zakazowi, a w przypadku jego naruszenia – sankcji karnej” – dodaje raport. Królewskie zaszczyty nadane przez monarchę – rycerstwo, członkostwo w Zakonie Imperium Brytyjskiego tak dalej – wszystko zostanie odrzucone na rzecz „nowej nagrody obywatelskiej, którą może przyznać parlament Wielkiej Brytanii”.

Leave a Reply