TVN ma zaległości w ZUS na niemal PÓŁ MILIARDA złotych? Dlaczego państwo nie reaguje?

Czy TVN jest winny ZUS-owi PÓŁ MILIARDA złotych? Dlaczego władze państwowe nie reagują? Odpowiedź na te pytania daje jeden z byłych pracowników stacji.

Czy TVN jest winny ZUS-owi PÓŁ MILIARDA złotych? Dlaczego władze państwowe nie reagują? Odpowiedź na te pytania daje jeden z byłych pracowników stacji.

Tuż przed Wielkanocą Kamil Różalski, jeden z byłych pracowników TVN oskarżył stację o wiele nieprawidłowości, m.in. o zaniedbania w płatnościach składek do ZUS oraz stosowanie niewłaściwych umów. Co więcej, pan Kamil Różalski wraz z grupą pracowników TVN złożyli zawiadomienie o tym zarówno do właściciela TVN – Discovery Inc. – jak również do ZUS. Nic to jednak nie dało.

“Gdy 7.10.2019 roku za pośrednictwem kancelarii prawnej (jako grupa sygnalistów) złożyliśmy skargę do ZUS na pracodawcę – TVN S.A. byliśmy pewni, że organ, który jest państwową jednostką organizacyjną przeprowadzi rzetelną kontrolę, w wyniku której do skarbu państwa mogą trafić niezapłacone należne składki (ponad 400 mln zł), a około 1800 osób może nabyć prawo do zasiłku chorobowego, płatnego urlopu a w przyszłości liczyć na wyższe, wypracowane przez siebie emerytury” – pisze Różalski na swoim Facebooku.

Kiedy sprawą zainteresowały się media TVN postanowił zmienić stan umów z pracownikami. Jednak, według Kamila Różalskiego, są to działania mające dać pozór naprawiania patologii, które w firmie obecne były przez lata i w dalszym ciągu mają miejsce.

“Decyzją Discovery Inc. w TVN 24 planuje się zaproponować współpracownikom etaty” – pisze pan Kamil.

“Stawiato w nowym świetle zarzuty, które postawiłemw publikacjach na moim profilu na Facebooku 26 lutego 2021 roku oraz w kolejnych publikacjach. Jednocześnie próbuje się tym odwrócić uwagę opinii publicznej i organów rządowych od kwoty około 450 mln zł, które w ciągu ostatnich lat, zgodnie z prawem powinny być odprowadzona do ZUS” – dodaje.

Pokrzywdzony przez stację pracownik twierdzi, że “zapewnienia firmy są nie tylko nieprawdziwe, ale również kompromitujące”.

TVN 24 nie dostanie przedłużenia koncesji? Możliwy koniec stacji już we wrześniu

“Bo czy można ufać komuś, kto powołując się na najwyższe standardy sam cynicznie je łamie i wprowadza w błąd opinię publiczną”? – pyta Kamil Różalski.

Błędy i patologie, które w swoim niedawnym wpisie wymienia pan Różalski, stanowią złamanie nie tylko prawa polskiego, ale również amerykańskiego, ponieważ to amerykańska spółka Discovery Inc. jest właścicielem TVN. Z doniesień Kamila Różalskiego wynika również, że wraz z grupą innych pokrzywdzonych pracowników sygnalizował władzom Discovery o patologiach mających miejsce w polskiej spółce. Mimo tego Amerykanie nie zrobili wiele, by pomóc w zaprzestaniu łamania praw pracowników. Kamil Różalski wymienia m.in. “mobbing, szantaż, wykluczenie zawodowe i dyskryminację”.

Stawia to w bardzo niekorzystnym świetle zarówno zarząd TVN S.A., jak amerykańską Discovery Inc. Niejednokrotnie obie telewizje starały się przekonywać jakimi ważnymi są tolerancja, szacunek do pracowników i mniejszości wszelkiej maści, a problemem zdaje się być dla nich stosowanie do własnych zaleceń.

450 mln. zł zaległości w ZUS?

Według Różalskiego z powodu niewłaściwych form zatrudnienia, mobbingu i stosowaniu szantażu wobec pracowników TVN miał w sposób nieprawny uniknąć opłacenia należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze szkodą dla prawie 2000 pracowników medialnego giganta.

“Wybieg z nową formą zatrudnieniama odciągnąć uwagę opinii publicznej oraz organów państwowych od naszej skargi do ZUS z dnia 7.10.2019 roku. Rzetelnie przeprowadzona kontrola mogła by wykazać naruszenie prawa oraz pokazać skalę problemu” – napisał Kamil Różalski.

Dlaczego ZUS oraz urzędnicy państwowi na szczeblu rządowym milczą?

Według informacyj, do których udało nam się dotrzeć istnieje wysokie prawdopodobieństwo zmiany właściciela TVN, a nabywcą mają być podmioty związane z rządem Prawa i Sprawiedliwości.

Dla rządu PiS byłaby to doskonała sposobność zmiany narracji, nieprzychylnej dotychczas, telewizji. Co więcej, pojawiają się doniesienia, że inną dużą spółkę medialną w Polsce może niebawem nabyć Polska Fundacja Narodowa, będąca również powiązana z rządem. Wówczas, wraz z publiczną TVP, rząd by dysponował największymi mediami w kraju skupiając je w jednym ręku.

Czy te doniesienia się potwierdzą? Przemawia za tym również fakt, że od wielu miesięcy TVN bezskutecznie ubiega się o wznowienie koncesji, która wygasa już we wrześniu b.r. (pisaliśmy o tym tutaj).

Niezależnie od tego faktem jest, że sposób, w jaki potraktowane zostały setki pracowników TVN, jest karygodny, szczególnie pamiętając o moralizatorstwie płynącym z programów opisywanej stacji.

Hipokryzja, kłamstwo, obłuda…

Leave a Reply