Trzaskowski: Podpisałem Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym [VIDEO]

Warszawa jest miastem otwartym, jest miastem równości, tolerancji i szacunku, dlatego podpisałem Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Oprócz Warszawy dokument podpisało też kilkanaście innych polskich samorządów.

Warszawa jest miastem otwartym, jest miastem równości, tolerancji i szacunku, dlatego podpisałem Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Oprócz Warszawy dokument podpisało też kilkanaście innych polskich samorządów.

Uroczystość podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym odbyła się podczas trwającego w Poznaniu spotkania Local Trends. O podpisaniu dokumentu we wpisie na Twitterze poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Warszawa jest miastem otwartym, jest miastem równości, tolerancji i szacunku. Dlatego podpisałem Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączamy w ten sposób do ponad 1800 samorządów lokalnych i regionalnych z 36 europejskich krajów. Działamy wspólnie na rzecz równouprawnienia we wszystkich dziedzinach: w polityce, w życiu społecznym czy gospodarczym. Bo Warszawa jest dla wszystkich” – podkreślił Trzaskowski w opublikowanym na portalu wideo.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została przedstawiona w maju 2006 roku przez Radę Gmin i Regionów Europy. Dokument adresowany jest do europejskich władz lokalnych i regionalnych. Jego podpisanie jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

We wprowadzeniu do Karty wskazano, że mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu, jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym „wciąż nie istnieje”. „Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją np. nierówność płac i mniejsza liczebnie reprezentacja polityczna. Te nierówności są wynikiem społecznych konstrukcji bazujących na licznych stereotypach obecnych w rodzinie, edukacji, kulturze, mediach, miejscu pracy, społeczeństwie” – wskazano.

„Jeśli chcemy osiągnąć społeczeństwo oparte na równości, istotne jest żeby władze lokalne i regionalne wzięły pod uwagę zachowanie równowagi płci w swojej polityce, organizacjach i działaniach. A w świecie 'dziś i jutra’ prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych regionach, miastach i społecznościach lokalnych” – dodano.

Leave a Reply