Tanzania: Lwy zabiły troje dzieci z plemienia Masajów

Troje dzieci należących do półkoczowniczego plemienia Masajów zginęło, a jedno zostało ranne w wyniku ataku lwów na terenie rezerwatu Ngorongoro w północnej części Tanzanii - poinformowały władze.

Tanzania: Lwy zabiły troje dzieci z plemienia Masajów

Troje dzieci należących do półkoczowniczego plemienia Masajów zginęło, a jedno zostało ranne w wyniku ataku lwów na terenie rezerwatu Ngorongoro w północnej części Tanzanii – poinformowały władze.

Według relacji Justina Masejo, szefa policji w mieście Arusza, ofiary w wieku od 9 do 11 lat w czwartek po powrocie ze szkoły wyruszyły na poszukiwanie bydła, które oddaliło się od wioski.

Tradycja masajska skupia się wokół hodowli krów i kóz, które jedynie na noc są zamykane w centrum wioski, z dala od drapieżników.

UK: Al-Shabaab wspólnym zagrożeniem Wielkiej Brytanii i Kenii. Nowa umowa zbrojnej współpracy już podpisana

Ngorongoro i inne rezerwaty dzikiej przyrody oraz parki narodowe Tanzanii, z których najbardziej znany jest Serengeti, są obszarami w całości chronionymi, ale władze zezwalają Masajom na zamieszkiwanie na tych terenach i utrzymywanie żywego inwentarza.

„Chciałbym nakłonić społeczności koczownicze zamieszkujące obszary chronionej przyrody do podjęcia środków ostrożności przeciwko dzikim zwierzętom, zwłaszcza gdy zlecają swoim dzieciom opiekę nad bydłem. Pomoże to chronić dzieci i ich rodziny” – zaapelował Justin Masejo.

Po jednym z ataków na ludzi 36 lwów zostało przeniesionych z Parku Narodowego Serengeti na obszar bardziej oddalony od siedlisk ludzkich.

Leave a Reply