Szwecja: Powstała Agencja Obrony Psychologicznej. Nad dezinformacją ma czuwać “Ministerstwo Prawdy”?

W Szwecji powstaje Agencja Obrony Psychologicznej, aby zwalczać informacje wprowadzające społeczeństwo w błąd. Walka w imię niepodległości, demokracji i interesów kraju.

Szwecja: Powstała Agencja Obrony Psychologicznej. Nad dezinformacją ma czuwać

W Szwecji powstaje Agencja Obrony Psychologicznej, aby zwalczać informacje wprowadzające społeczeństwo w błąd. Walka w imię niepodległości, demokracji i interesów kraju.

Agencja obrony, która ma działać pod nazwą Szwedzka Agencja Obrony Psychologicznej, została powołana i uruchomiona w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się dezinformacji.

Rozpowszechnianiu takich dezinformacji przypisuje się zakłócenie i wprowadzenie w błąd społeczeństwa.

Szwedzi nie chcą płatności bezgotówkowych. „Społeczeństwo bezgotówkowe oznacza tylko kontrolę”

Szwedzka administracja niedawno utworzyła nową organizację do zwalczania „dezinformacji”, rzekomo po to, by pomóc zwiększyć psychologiczną „odporność” szwedzkiej populacji w obliczu „słabości w społeczeństwie”.

Szwedzka Agencja Obrony Psychologicznej (SPDA) została powołana 1 stycznia przez Henrika Landerholma, byłego ambasadora Szwecji w Abu Zabi.

Były już pracownik dyplomatyczny będzie działał jako jej dyrektor generalny.

Deklarowanym celem agencji jest „koordynacja i rozwój działań agencji i innych podmiotów w ramach obrony psychologicznej Szwecji”, mając na celu „ochronę naszego otwartego i demokratycznego społeczeństwa, swobodnego kształtowania opinii oraz wolności i niezależności Szwecji”.

Zgodnie z informacją na oficjalnej stronie internetowej agencji, instytucja została założona w reakcji na „nadmierny wpływ informacji i inne wprowadzające w błąd informacje, które są skierowane przeciwko Szwecji lub szwedzkim interesom zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym”.

Misja

Misją agencji jest „identyfikacja, analiza i zapobieganie” rzekomym celowym wprowadzaniem w błąd szwedzkiej ludności przez takie wpływy.

Według nowej organizacji, która jest częścią szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości, „wprowadzające w błąd informacje” mogą wywoływać „niepokój, wzmagać nienawiść i wątpliwości oraz uczynić społeczeństwo bardziej wrażliwym”.

W rezultacie, według agencji, „może to zostać wykorzystane przez interesy, które chcą zagrozić i skłócić szwedzkie społeczeństwo i zagrozić naszym niezależnie podejmowanym decyzjom”.

Ponadto grupa stwierdziła, że ​​fałszywe dane „mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludności, funkcjonowaniu społeczeństwa oraz naszym podstawowym wartościom, takim jak demokracja, praworządność oraz prawa i wolności człowieka”.

Jednak definicja „dezinformacji” była szeroka i niejednoznaczna, oferując minimalne wskazówki dotyczące form wypowiedzi lub materiałów, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie pracowników agencji.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* ZAPRASZAMY DO SKLEPU PARADYZJA.COM * George Orwell – Cytat o wolności słowa *

paradyzja.com
paradyzja.com

Więcej produktów: KLIKNIJ TU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„Może to być dezinformacja mająca na celu osłabienie odporności kraju i woli ludności do samoobrony lub nadmiernego wpływania na postrzeganie, zachowanie i podejmowanie decyzji przez ludzi” – wyjaśnia strona internetowa.

Pytania i Odpowiedzi

Agencja ma tendencję do formułowania podobnie ekspansywnych twierdzeń dotyczących działań, które zacznie podejmować w celu konfrontacji z postrzeganą „dezinformacją”, pisząc w sekcji FAQ na stronie internetowej, że będzie działać „prewencyjnie poprzez wdrażanie szkoleń i ćwiczeń, prowadzenie badań i współpracę międzynarodową”.

W jej planach są również „badania i rozwijanie metod oraz rozpowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa i odpowiednich podmiotów”.

Wiele osób „nie zdaje sobie sprawy, że rozpowszechnia nieścisłości i że może to być szkodliwe”, powiedział ministerstwo rządu, wzywając obywateli do sceptycznego podejścia do każdej informacji, którą widzą, aby walczyć z propagowaniem „dezinformacji”, która, jak twierdzą, jest „rozpowszechniana” ze złymi intencjami”.

Nie jest jasne, jaki organ ma agencja, aby ukarać osoby i organizacje, które zostały uznane za winne „złośliwych intencji” przez departament.

Jedną ze strategii zaproponowanych przez agencję jest kierowanie odbiorców rzekomych dezinformacji do „potwierdzonych informacji od agencji i innych odpowiedzialnych podmiotów”, które opublikowali na rządowej stronie internetowej o nazwie Informacje kryzysowe.

Wolność słowa wg szwedzkiej konstytucji

Państwo musi zapewnić „wolność wypowiedzi: to znaczy wolność przekazywania informacji oraz wyrażania myśli, opinii i uczuć, ustnie, obrazowo, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób”, zgodnie z rozdziałem 2 szwedzkiej konstytucji.

Ustawa ta obejmuje wolność informacji, którą definiuje się jako „wolność pozyskiwania i otrzymywania informacji oraz w inny sposób zaznajamiania się z wypowiedziami innych”.

Agencja stwierdziła, że ​​będzie dobrze funkcjonować w granicach konstytucyjnie uznanych wolności, a zatem nie będzie ingerować w wolność słowa lub wypowiedzi.

W całej epidemii koronawirusa Szwecja była już wymieniana jako archetyp „lekkiego podejścia” zarządzania w zakresie lockdownów i innych powiązanych ograniczeń.

Naród nie wymuszał na rządzących pełnych obostrzeń narzuconych przez swoich europejskich sąsiadów, zamiast tego zachęcał do samodzielnej kwarantanny wszystkich, którzy uznali to za konieczne.

Szkoły i duże sektory gospodarki normalnie funkcjonowały w przypadku braku inicjatyw, takich jak nakładanie maseczki i próby wprowadzenia dystansu społecznego.

Zachodzi jednak pytanie, czy w kraju jak Szwecja z silną konstytucją i empirycznym doświadczeniem przejścia kolejnych już fal pandemii z fenomenalnymi wynikami społeczno-medyczno-gospodarczymi, “Ministerstwo Prawdy” jest koniecznością?

Czy nie da to furtki dla przyszłych, mających z goła inne podejście do przeciwdziałania pandemii rządów pola do inwigilacji, uciszania i likwidowania wolności słowa, której mieliby strzec?

Mecenas Jacek Wilk komentuje usunięcie profilu Konfederacji. „Ani legalne, ani wolnościowe” [VIDEO]

Leave a Reply