Sztab generalny Ukrainy: nadal ryzyko udziału armii białoruskiej w wojnie

Utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo udziału sił białoruskich w wojnie przeciw Ukrainie – ocenił sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Sztab generalny Ukrainy: nadal ryzyko udziału armii białoruskiej w wojnie

Utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo udziału sił białoruskich w wojnie przeciw Ukrainie – ocenił sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

„W kierunku wołyńskim wróg nie prowadził działań ofensywnych. Wojskowe kierownictwo Republiki Białoruś wzmocniło ochronę granicy z Ukrainą. Utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo udziału sił zbrojnych Republiki Białoruś w operacji wojskowej przeciw Ukrainie” – napisał sztab.

Według sztabu wojska rosyjskie szykują się do natarcia w kierunku Polesia, wsi Słobożanske w obwodzie charkowskim, Doniecka, Siewierska w obwodzie donieckim, Tawrijska w obwodzie chersońskim oraz południowego Bugu.

Sztab ocenił, że ze względu na zdecydowany opór ze strony ukraińskiej wrogowi nie udało się zrealizować zamierzonych celów w żadnym kierunku, a „charakter działań świadczy o niejasnościach w kierownictwie wojskowym Federacji Rosyjskiej co do zadań strategicznych i celu końcowego”. Zdaniem sztabu tempo natarcia spadło, a w większości kierunków uległo zahamowaniu.

Wojsko rosyjskie nie rezygnuje natomiast z prób natarcia na Krzywy Róg, choć bez powodzenia. Do działań bojowych wprowadzane są przez siły rosyjskie rezerwy wojsk powietrzno-desantowych – ocenia sztab.

Leave a Reply