Szkocja Jako Pierwsza w Wielkiej Brytanii, Która Prawnie Zakazuje Dawania Dzieciom Klapsów

„W nadchodzących latach kochający rodzice, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z władzami, będą umieszczani na czarnej liście" |Nowa ustawa obejmuje bicie, uderzanie ręką lub narzędziem, a także kopanie, potrząsanie/rzucanie dziećmi, drapanie, szczypanie, gryzienie, ciągnięcie za włosy lub ich wyrywanie, naciąganie uszu, zmuszanie dzieci do pozostawania w niewygodnych pozycjach, podpalanie, lub wymuszanie jedzenia".

Szkocja jako pierwsza w Wielkiej Brytanii zakazuje dawania klapsów. Zakaz dotyczący bicia dzieci, stał się w Szkocji prawem, dzięki czemu jest to pierwsza część Wielkiej Brytanii, która zakazała stosowania kar fizycznych wobec osób poniżej 16 roku życia.

Zródło: BBC NEWS Przygotował: Kamil Osięglewski

kids3
Credit: Pexels

Szkocja jako pierwsza wprowadza zakaz używania klapsów

Do tej pory opiekunowie, jeśli uznali, że jest to kara wymierna, mogli używać siły fizycznej.
Zgodnie z nowym prawem, tak zwana obrona przed „uzasadnionym atakiem” nie będzie miała już miejsca.

Ma to na celu zapewnienie dzieciom takiej samej ochrony przed użyciem siły, jaką mają osoby dorosłe.
W 1979 roku Szwecja jako pierwszy kraj na świecie zakazał stosowania kar cielesnych. Szkocja jest teraz 58.

Walia wprowadzi zakaz klapsów po głosowaniu w zgromadzeniu narodowym

W styczniu Walia była drugim państwem wewnątrz Wielkiej Brytanii, która uchwaliła prawo zakazujące bicia dzieci. Prawo wejdzie w życie w 2022 roku.
Obecnie nie ma żadnych planów, aby Anglia ani Irlandia Północna poszły w ich ślady.
Organizacja charytatywna dla dzieci, NSPCC, stwierdziła, że zakaz w Szkocji był posunięciem kierowanym „zdrowym rozsądkiem”.

„Ustawa zakończy zastosowanie „rozsądnej kary”, co oznacza, że rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie kary fizycznej wobec ich dzieci.”

Joanna Barrett, członek organizacji powiedziała: „To prawo jasno określa, że kara fizyczna nie powinna już być częścią dzieciństwa w Szkocji i stanowi ważny krok w kierunku uczynienia z niej kraju, w którym prawa dzieci są naprawdę uznawane, szanowane i przestrzegane”.

„Przemoc nigdy nie jest akceptowalna”

Ustawę o zakazie klapsów przedstawił szkockiemu parlamentowi poseł partii Scottish Greens, John Finnie, były policjant, który zdobył poparcie SNP, Partii Pracy i Liberalnych Demokratów, a także własnej partii i wielu organizacji charytatywnych na rzecz dzieci. Finnie powiedział, że bicie uczy dzieci, że „siła ma rację” i że zakaz używania jej „wysłałby mocny sygnał, że przemoc nigdy nie jest akceptowana”.

kids2
Credit: Pexels

Minister ds. dzieci, Maree Todd, powiedziała: „Ta przestarzała metoda nie ma miejsca we współczesnej Szkocji. Bicie dziecka nigdy nie może być rozsądne”.

Przeciwnicy argumentowali, że zmiany były „niepotrzebne”, ponieważ istniejące przepisy chroniły już dzieci przed wykorzystywaniem ze strony dorosłych.

Zmiany w niczym nie pomogą dzieciom bezbronnym, które padły ofiarą poważnej przemocy fizycznej, ale mogą spowodować traumatyczne interwencje w „dobrych” rodzinach, którzy stosują dyscyplinę, taką jak klaps – kontynuują ci, którzy nie widzą w zmianach poprawy.

Jakie dotychczas było prawo dotyczące kar cielesnych wobec dzieci?

Wcześniej przy rozstrzyganiu o ukaraniu dziecka w wieku poniżej 16 lat sądy brały pod uwagę takie czynniki, jak: rodzaj kary, czas jej trwania i częstotliwość, wiek dziecka oraz skutki – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – jakie miały na nie wpływ.

W praktyce oznaczało to na ogół, że rodzice mogli bić dzieci po ich ciele – ale uderzenia w głowę, potrząsanie lub użycie narzędzia były nielegalne.
Wszelkie kary fizyczne w szkołach i innych placówkach edukacyjnych zostały już całkowicie zakazane.

Jakie zatem zajdą zmiany?

Ustawa zakończy zastosowanie „rozsądnej kary”, co oznacza, że rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie kary fizycznej wobec ich dzieci.
Ustawa posługuje się tą samą definicją kary fizycznej, czasami nazywaną karą cielesną, którą posługuje się Komitet Praw Dziecka ONZ.

Obejmuje bicie, uderzanie ręką lub narzędziem, a także kopanie, potrząsanie lub rzucanie dziećmi, drapanie, szczypanie, gryzienie, ciągnięcie za włosy lub ich wyrywanie, naciąganie uszu, zmuszanie dzieci do pozostawania w niewygodnych pozycjach, podpalanie, oparzanie, lub wymuszanie jedzenia.

Jak bardzo powszechne jest bicie?

Raport opublikowany przez grupę szkockich dziecięcych organizacji charytatywnych w 2015 roku wykazał, że fizyczne kary wobec dzieci były częstsze w Wielkiej Brytanii, niż w podobnych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Niemcy i Szwecja.
Naukowcy oszacowali, że od 70% do 80% rodziców w Wielkiej Brytanii stosowało kary fizyczne, przy czym dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat są najbardziej narażone na klapsy.

kids5
Credit: Pexels


Odkryli również, że wielu rodziców nie uważało klapsa za „coś dobrego”, ale wierzyli, że czasami jest to „jedyna rzecz, która zadziała”.

Naukowcy stwierdzili również, że stosowanie kar fizycznych zmniejszyło się z biegiem lat, wraz ze zmianą nastawienia opinii publicznej.

Badania badające poglądy dzieci na klapsy sugerują, że boli je i denerwuje, a nie zawsze powstrzymuje złe zachowanie.

Co mówią przeciwnicy zakazu?

Kampanię przeciwko temu zakazowi prowadziła szkocka grupa Be Reasonable, która określiła przepisy jako „drakońskie” i argumentowała, że mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Grupa argumentuje, że obowiązujące prawo zezwalało rodzicom jedynie na stosowanie „bardzo łagodnej dyscypliny”, takiej jak uderzenie w dłoń lub tyłek – co w przyszłości może stać się przestępstwem.

Rzecznik powiedział: „W nadchodzących latach kochający rodzice, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z władzami i którzy nie stanowią zagrożenia dla swoich dzieci, będą musieli zmierzyć się ze stresującą interwencją, umieszczeniem na czarnej liście policyjnych baz danych, a nawet w rejestrach karnych za klapsy. Większość Szkotów widzi w tym niesprawiedliwość, aniżeli pozytywną zmianę”.

Rząd pani Nikoli Jesiotr został poproszony, aby zmian w prawie, zainteresował się pracą społeczną i innymi usługami, aby poprawić zdolność do identyfikowania i zwalczania prawdziwych nadużyć.

Jakie prawo obowiązuje gdzie indziej?

Rodzicom w Anglii i Walii mogą zostać postawione zarzuty, jeśli uderzą dziecko tak mocno, że spowodują siniaki, obrzęki, skaleczenia, otarcia lub zadrapania.

Walia przyjęła niedawno całkowity zakaz używania siły wobec dzieci, w tym tak zwaną „rozsądną karę”, która obowiązuje od czasów wiktoriańskich w Anglii i Walii.

Pojawiły się głosy, by Anglia poszła w jej ślady, a Stowarzyszenie Psychologów Edukacyjnych stwierdziło w zeszłym roku, że klapsy są szkodliwe dla zdrowia psychicznego dzieci i powinny być zakazane.

Irlandia Północna ma podobne przepisy prawne jak w Anglii i Walii, podczas gdy Republika Irlandia zakazała klapsów w 2015 roku.

Leave a Reply