Szefowie MSZ krajów G20: zredukować ubóstwo i zlikwidować głód do 2030 roku

Redukcja ubóstwa, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacja głodu do 2030 roku - to główne cele zapisane w deklaracji wydanej we wtorek w Materze na południu Włoch na zakończenie obrad ministrów spraw zagranicznych i rozwoju krajów G20.

zredukować ubóstwo i zlikwidować głód do 2030 roku

Redukcja ubóstwa, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacja głodu do 2030 roku – to główne cele zapisane w deklaracji wydanej we wtorek w Materze na południu Włoch na zakończenie obrad ministrów spraw zagranicznych i rozwoju krajów G20.

W spotkaniu w historycznym mieście, słynącym z jedynych w swoim rodzaju domostw wydrążonych w skale, uczestniczyło ponad 30 reprezentantów krajów i organizacji. Obecny był sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Rosja i Korea Południowa przysłały swoich wiceministrów spraw zagranicznych. Zdalnie w obradach udział wzięli ministrowie z Chin, Brazylii i Australii.

Obecni byli szefowie mających siedzibę w Rzymie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), bo jednym z głównych tematów była walka z głodem na świecie i wyznaczony cel jego likwidacji do 2030 roku.

W dokumencie ogłoszonym po obradach w Materze położono nacisk na konieczność działań na rzecz spójności socjalnej, zniesienia różnic społecznych i gospodarczych, krzewienia równości płci i inicjatyw na rzecz młodzieży, włączającego wzrostu ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy obrad zobowiązali się do przestrzegania priorytetu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i położenia kresu wszelkim formom niedożywienia.

Gospodarz spotkania, szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio oświadczył na konferencji prasowej: „Mimo różnic i dystansu między niektórymi krajami G20, zgadzamy się wszyscy co do tego, że musimy współpracować w sprawie zmian klimatycznych”.

Minister dodał, że tematem dyskusji było też zwalczanie negatywnych skutków pandemii Covid-19 i krzewienie inkluzywnego, odpornego na kryzysy ożywienia.

Uczestniczący w obradach amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oświadczył: „Potrzebna jest wielostronna współpraca, by zatrzymać globalny kryzys sanitarny”. Dodał, że trzeba wysłać więcej szczepionek krajom potrzebującym w ramach programu Covax. Jak dodał, Stany Zjednoczone wspierają go sumą 2 mld dolarów.

Portugalia: 20 procent obywateli żyje na skraju ubóstwa

Odnotowano też słowa szefa niemieckiej dyplomacji Heiko Maasa, który w rozmowie z dziennikarzami wyraził opinię, że w czasach globalnego kryzysu ważne jest to, by do stołu obrad zasiadali przedstawiciele Chin i Rosji. Ostrzegł zarazem, że „szczepionkowa dyplomacja” tych krajów ma na celu „osiągnięcie korzyści geostrategicznych w krótkim terminie”, a nie ochronę globalnego zdrowia.

1 KOMENTARZ

Leave a Reply