Szef MSZ powołał Arkadego Rzegockiego na pierwszego Szefa Służby Zagranicznej

Minister spraw zagranicznych powołał w czwartek Arkadego Rzegockiego na stanowisko Szefa Służby Zagranicznej. Rzegocki jako pierwszy będzie pełnił tę funkcję utworzoną na podstawie ustawy o służbie zagranicznej.

Szef MSZ powołał Arkadego Rzegockiego na pierwszego Szefa Służby Zagranicznej

Minister spraw zagranicznych powołał w czwartek Arkadego Rzegockiego na stanowisko Szefa Służby Zagranicznej. Rzegocki jako pierwszy będzie pełnił tę funkcję utworzoną na podstawie ustawy o służbie zagranicznej.

“Dziś otrzymałem powołanie na stanowisko Szefa Służby Zagranicznej. Panie Ministrze, dziękuję za zaufanie – to zaszczyt pracować na rzecz Służby Zagranicznej i Rzeczpospolitej” – napisał na Twitterze były ambasador RP w Wielkiej Brytanii po odebraniu nominacji na Szefa Służby Zagranicznej.

Rzegocki jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki został pierwszym Szefem Służby Zagranicznej

W latach 2011-2016 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, a od sierpnia 2016 r. pełni funkcję ambasadora RP w Wielkiej Brytanii

Rzegocki był również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działał od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich.

Rzegocki był członkiem wielu organizacji akademickich i obywatelskich, między innymi EpsNet, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Ma trzy córki, jego żona dr Jolanta Rzegocka, jest filologiem języka angielskiego i historykiem teatru.

Zgodnie z ustawą, szef SZ m.in. koordynuje proces zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zagranicznej; planuje i organizuje szkolenia w służbie zagranicznej; kieruje Akademią Dyplomatyczną; upowszechnia informacje o służbie zagranicznej; przedstawia ministrowi spraw zagranicznych, do 15 marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby zagranicznej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni; określa, w drodze zarządzenia, standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zagranicznej.

Leave a Reply