WAŻNE: Informacja „Szczepienia Nie Powodują Autyzmu” Usunięta Ze Strony CDC |Podajemy Cały Kalendarz Zdarzeń

„HHS nie może naukowo twierdzić, że „szczepionki nie powodują autyzmu” i „musi w związku z tym usunąć to z witryny internetowej CDC, dopóki nie będzie w stanie przedstawić badań na poparcie tego twierdzenia”.

ICAN (Informed Consent Action Network), organizacja prawników i dziennikarzy śledczych kierowana przez Aarona Siri, była nieugięta w swoich żądaniach prawnych i działaniach, aby zmusić CDC do usunięcia ze swojej strony internetowej ogólnego twierdzenia, że „szczepienia nie powodują autyzmu”.

Z radością informujemy, że CDC w końcu poddało się tym żądaniom! Usunęła to roszczenie ze swojej witryny internetowej!

Źródło: ICAN Legal Update   Przygotował: Kamil Osieglewski

Screenshot 2021 01 22 at 01.12.17

Jak można zauważyć na głównej stronie CDC widnieje już nowa, zmieniona wersja starej nieprawdziwej tezy. Poniżej stara i nowa wersja.

Old
CDC (stary wpis)
Screenshot 2021 01 22 at 00.13.14
CDC (nowy wpis)

Oto najważniejsze informacje po ponad trzech latach zdeterminowanej wytrwałości i walki na drodze sądowej.

ICAN Otwarcie Salvo (12 Października 2017 do 31 Grudnia 2018)

Sprawa rozpoczęła się listem wysłanym do Sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS) 12 października 2017 r. List ten wyjaśniał, dlaczego CDC nie może w sposób naukowy twierdzić na swojej stronie internetowej, że „szczepionki nie powodują autyzmu”. ICAN zakończył sprawę następującym żądaniem: „Proszę potwierdzić, że HHS niezwłocznie usunie twierdzenie, że „szczepionki nie powodują autyzmu” ze strony internetowej CDC, lub alternatywnie, proszę wskazać konkretne badania, na których HHS opiera swoje ogólne twierdzenie, że żadne szczepionki nie powodują autyzmu”.

„Institute OF Medicine doszedł do wniosku, że nie może zidentyfikować ani jednego badania potwierdzającego, że DTaP nie powoduje autyzmu. Zamiast tego jedyne istotne badanie, jakie IOM mogła zidentyfikować, wykazało związek między DTaP a autyzmem.”

By trzymać HHS i CDC (agencję działającą w ramach HHS) w szachu, zaledwie kilka dni po wysłaniu tego listu ICAN wysłał również wniosek FOIA w dniu 1 listopada 2017 r., żądając: Wszystkich raportów, badań naukowych i wszelkich innych dokumentów, na których CDC oparło się w celu poparcia twierdzenia „szczepionki nie powodują autyzmu”, znajdujących się na ich stronie internetowej pod adresem http://www.cdc.gov/‌vaccinesafety/concerns/autism.html

CDC szybko zadzwoniło do adwokata ICAN, Aarona Siri, w sprawie tej prośby. Po pewnych negocjacjach CDC formalnie odpowiedziało 7 listopada 2017 r., stwierdzając, że „Przeszukanie naszych rejestrów nie ujawniło żadnych dokumentów poza zapisami na konkretnej stronie internetowej” na poparcie twierdzenia, że szczepionki nie powodują autyzmu. W ten sposób CDC ujawniło prawdę, od której HHS nie mógł uciec w swojej odpowiedzi na pismo ICAN.

WAŻNE: FDA Przyznaje Się Do Zagrożeń Związanych Z Amalgamatem |Sprawdź, Czy Jesteś W Grupie Ryzyka

W dniu 18 stycznia 2018 r. HHS odpowiedział na pismo ICAN z 12 października. W liście tym HHS przedstawił listę badań, które, jak twierdzi, potwierdzają wniosek na swojej stronie internetowej, że „szczepionki nie powodują autyzmu”. Wszystkie cytowane badania dotyczyły pojedynczej szczepionki MMR lub pojedynczego składnika szczepionki – tiomersalu. Żadne z tych badań nie potwierdza twierdzenia, że szczepionki podawane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia nie powodują autyzmu.

Biorąc pod uwagę, że HHS nie poparł swojego twierdzenia, że „szczepionki nie powodują autyzmu”, ICAN odpowiedział pismem z dnia 31 grudnia 2018 r., w którym zapewnił, że „HHS nie może naukowo twierdzić, że „szczepionki nie powodują autyzmu” i „musi w związku z tym usunąć to z witryny internetowej CDC, dopóki nie będzie w stanie przedstawić badań na poparcie tego twierdzenia”.

ICAN Manewr Pincer  (1 Stycznia 2019 do 18 Czerwca 2019)

Aby utrzymać presję zmuszającą CDC do uczciwości wobec opinii publicznej, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku ICAN złożył liczne prośby o komunikację między kluczowym personelem CDC w związku z autyzmem. Niektóre z tych próśb dotyczyły e-maili sprzed dziesięcioleci. Kluczowi gracze w CDC w odniesieniu do szczepionek i autyzmu wiedzieli teraz, że ICAN patrzy im na ręce i że otrzyma ich wewnętrzne e-maile związane z tematem autyzmu.

ICAN Drops the Gauntlet (19 Czerwca 2019 do 30 Grundnia 2019)

Teraz, gdy ICAN zebrał dowody w postaci przyznania się, aby trzymać CDC w niepewności, zażądał 19 czerwca 2019 roku, aby CDC sporządziło kopie badań, na których opiera się, twierdząc, że wszystkie szczepionki podawane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia „nie powodują autyzmu”. Te szczepionki obejmują DTaP, HepB, Hib, PCV13 i IPV. ICAN zażądał również od CDC opracowania badań potwierdzających, że skumulowana ekspozycja na te szczepionki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia „nie powoduje autyzmu”.

ICAN, oczywiście, otrzymał już zeznania CDC w tych kwestiach z poprzedniego wniosku FOIA w listopadzie 2017 r., podczas wymiany listów HHS i wewnętrznych e-maili CDC. CDC nie miało gdzie się ukryć i wychodziła na jaw goła prawda. Zgodnie z oczekiwaniami, odpowiedział na prośbę ICAN, przedstawiając tę samą listę badań z udziałem MMR lub tiomersalu. Żadne badanie nie potwierdziło, że DTaP, HepB, Hib, PCV13 i IPV nie powodują autyzmu.

Francja: Kobiety Opowiadają O Traumatycznych Przeżyciach Związanych Z Noszeniem Maseczek Podczas Porodu

ICAN idzie na wojnę z CDC na stopie sądowej (31 Grudnia 2019 do 5 Marca 2020)

ICAN następnie wywarł bezpośredni nacisk na CDC. Zamiast odejść po tym, jak CDC skutecznie przyznało, że nie ma badań, o które zabiegał ICAN, ICAN pozwał CDC do sądu federalnego. Pozew koncentrował się na twierdzeniu CDC, że „szczepionki nie powodują autyzmu” na podstawie tego, że CDC nie wyszczególniło dokładnych badań, które, jak twierdzi, potwierdzają to twierdzenie. W pozwie cytowano również zeznania doktora Stanleya Plotkina, ojca chrzestnego wakcynologii, który pod przysięgą przyznał, że „nie przeszkadza mu powiedzieć rodzicowi, że DTaP / Tdap nie powoduje autyzmu, mimo że nauka nie jest jeszcze dostępna, to twierdzenie ”.

W internecie można znaleźć prawie 9-cio godzinne zeznanie pod przysięgą jednego z najbardziej uwikłanych w konflikt interesów baronów szczepionkowych, doktora Stanleya Plotkina. Nagrania dostępne również z polskimi napisami na kanale Szczepienia – PubMedInfo:

Po wielu kłótniach między adwokatem ICAN Aaronem Siri a Departamentem Sprawiedliwości, który reprezentował CDC, CDC ostatecznie skapitulowała i podpisała postanowienie, które zostało wprowadzone jako postanowienie sądu w dniu 2 marca 2020 r., w którym CDC zidentyfikowało 20 badań jako rzekomy niezaprzeczalny dowód kończący jeden z największych sporów ludzkości, na którym opiera się twierdzenie, że DTaP, HepB, Hib, PCV13 i IPV nie powodują autyzmu. Oto podsumowanie szczepionek, które obejmują te badania:

· 1 dotyczy MMR (nie dotyczy szczepionki, o którą pytało ICAN);
· 13 odnoszących się do tiomersalu (nie jest składnikiem żadnej szczepionki, o którą pytało ICAN);
· 4 odnoszące się zarówno do MMR, jak i tiomersalu;
· 1 dotyczy ekspozycji na antygen (nie szczepionkę); i
· 1 dotyczący MMR, tiomersalu i DTaP

Co niewiarygodne, jedynym badaniem dotyczącym DTaP na liście CDC był niedawny przegląd przeprowadzony przez Institute of Medicine (IOM), opłacony przez CDC, który przeprowadził kompleksową recenzję, poszukując badań dotyczących tego, czy DTaP powoduje lub nie powoduje autyzmu. IOM doszedł do wniosku, że nie może zidentyfikować ani jednego badania potwierdzającego, że DTaP nie powoduje autyzmu. Zamiast tego jedyne istotne badanie, jakie IOM mogła zidentyfikować, wykazało związek między DTaP a autyzmem.

Innymi słowy, jedyne badanie wymienione przez CDC, które faktycznie analizowało którąkolwiek ze szczepionek podawanych dzieciom w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia wykazało, że nie ma badań potwierdzających, że DTaP nie powoduje autyzmu. Jednak CDC wybrało to badanie jako jedno z nielicznych, które potwierdzają jego twierdzenie, że „szczepionki nie powodują autyzmu”!

To jest naprawdę niewiarygodne, ponieważ jeśli chodzi o autyzm, podejrzewa się, że winowajcą są szczepionki, które CDC twierdzi, że wyczerpująco zbadało, ale mimo to CDC nie mogło przedstawić ani jednego badania potwierdzającego wniosek, że szczepionki podane podczas pierwszych sześciu miesięcy życia nie powodują autyzmu.

Badania Rządowych Agencji Zdrowia Potwierdzają: Odra Przenoszona Przez Osoby Zaszczepione

CDC regularnie narzeka, że ​​osoby zgłaszające obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek nie mają dużo wspólnego z nauką i są źle poinformowane. Dlatego jest naprawdę zdumiewające, że kiedy poprosiliśmy CDC o przeprowadzenie badań na poparcie twierdzenia, że ​​„szczepionki nie powodują autyzmu”, postanowienie i zarządzenie z 2 marca 2020r. jasno dały do ​​zrozumienia, że ​​było to własne twierdzenie CDC, że „szczepionki nie powodują autyzmu ”, co samo było nienaukowe.

   ICAN’s Coup de Grâce (6 Marca 2020 do 26 Sierpnia 2020)

Żądania ICAN z końca 2019 r. w sprawie których CDC wniosła sprzeciw do sądu na początku 2020 r. dotyczyły badań, na których CDC „polegało” najbardziej, twierdząc, że szczepionki nie powodują autyzmu. ICAN miał teraz orzeczenie sądowe, w którym wyszczególniono dwadzieścia badań na poparcie twierdzenia CDC – jednak żadne z nich nie potwierdziło, że szczepionki podane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia nie powodują autyzmu.

6 marca 2020 r. (po zakończeniu federalnego pozwu), ICAN złożył następujące żądanie do CDC o: „wszystkie badania potwierdzające tezę, że DTaP nie powoduje autyzmu”, a kilka dni później zwrócił się o „badania utworzone lub zachowane przez CDC na poparcie twierdzenia, że ​​DTaP nie powoduje autyzmu”. Różnica między tym a wcześniejszymi żądaniami ICAN jest subtelna, ale potężna. Zamiast prosić o badania, na których CDC „polegało” w celu potwierdzenia, że ​​DTaP nie powoduje autyzmu (jak to miało miejsce wcześniej), ICAN szukał teraz badań, które w rzeczywistości potwierdzają, że DTaP nie powoduje autyzmu.

W odpowiedzi na tę prośbę CDC nie mogło użyć swoich badań MMR ani badań z tiomersalem – mieli związane ręce. Zrozumieli, że nie ma jak obronić swojego nieuzasadnionego twierdzenia, że ​​„szczepionki nie powodują autyzmu”. Wiedzieli również, że ICAN ponownie wniesie sprawę do sądu i tym razem wynik może być jeszcze dla nich trudniejszy.

  Kapitulacja CDC

W ślad za powyższym i dziesiątkami powiązanych żądań dotyczących autyzmu, które ICAN kontynuował w środku nocy i bez żadnych fanfar ani ogłoszeń, 27 sierpnia 2020 r. CDC usunęła twierdzenie, że „Vaccines Do Not Cause Autism” ze swojej strony internetowej! CDC w końcu skapitulowało przed prawdą!

Porównaj stronę internetową CDC poświęconą szczepionkom przeciwko autyzmowi z 26 sierpnia 2020 r. ze stroną z 27 sierpnia 2020 r.

Możesz się zastanawiać, dlaczego czekaliśmy aż do tej pory, aby ogłosić tę niesamowitą wiadomość. Cóż, ICAN i jego zespół prawny byli tak zajęci walką na dziesiątkach frontów związanych ze szczepieniami (obowiązkowe szczepionki MMR, wymaganiami dotyczącymi szczepień przeciw grypie, niewłaściwym badaniom szczepionek COVID itp.), że nie zdali sobie sprawy z tego, że roszczenie CDC o autyzm i szczepionki zostało po ciuchu usunięte.

   Przyszłość

Najnowsze dane CDC pokazują, że 1 na 36 dzieci urodzonych w tym roku w Stanach Zjednoczonych zachoruje na autyzm. To prawdziwa epidemia. Gdyby CDC wydało te same środki na badanie szczepionek i autyzmu, co na kampanię medialną przeciwko rodzicom, którzy twierdzą, że szczepionki spowodowały autyzm ich dziecka, świat byłby lepszym miejscem dla wszystkich.

Trzeba przyznać, że rodzice z dziećmi autystycznymi nigdy się nie wycofali. W obliczu nieustannego bicia piany przez władze zajmujące się zdrowiem publicznym, badania wykazały, że od 40% do 70% rodziców dzieci z autyzmem nadal obwinia szczepionki za autyzm ich dziecka, zwykle wskazując na szczepionki podawane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia. Ci rodzice wiedzą, czego doświadczyli, co podpowiada im ich instynkt rodzicielski, i nic nie może zmienić tej prawdy.

Wraz z usunięciem twierdzenia, że ​​„szczepionki nie powodują autyzmu”, ICAN ma szczerą nadzieję, że nasze organy ds. Zdrowia publicznego zmieniły lub wkrótce zmienią nastawienie w tej kwestii. Że sfinansują niezależnych naukowców, którzy przeprowadzą niezwykle potrzebne badania autyzmu i skumulowanego wpływu szczepionek podanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

Nie należy już ignorować płaczu rodziców, którzy wiedzą, że szczepionki spowodowały autyzm ich dziecka. Nauka musi zostać zakończona. ICAN będzie nadal walczył o to, aby tak się stało.

Epilog

Witryna CDC nadal twierdzi, że „składniki szczepionek nie powodują autyzmu”, więc walka ICAN trwa! Naszym następnym krokiem będzie zmuszenie CDC do przyznania się, czy wysuwają również takie twierdzenia w odniesieniu do aluminiowych adiuwantów stosowanych w szczepionkach. A jeśli tak, przedstawienie badań na poparcie tego twierdzenia. (Zobacz białą księgę ICAN na temat aluminiowych adiuwantów i autyzmu tutaj).

Nowa Pandemia: „Lista N” Poważne problemy przez środki dezynfekujące do walki z COVID19 [VIDEO]

Oczywiście, czy jeden lub więcej składników, takich jak woda używana w szczepionkach, nie powoduje autyzmu, nie jest tak naprawdę problemem. Pytanie brzmi, czy szczepionka, sam jej skład, powoduje autyzm. Teraz wiemy, że CDC w końcu rozumie, że nie może już twierdzić, że „szczepionki nie powodują autyzmu”.

To zwycięstwo prawdy i nauki nie mogłoby się wydarzyć bez zachęty, którą ICAN otrzymuje od swoich zwolenników, takich jak Ty. Dziękujemy za umożliwienie naszej pracy!

1 KOMENTARZ

Leave a Reply