Straty branży centrów handlowych rosną o kolejne miliardy złotych

Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych. Polska Rada Centrów Handlowych szacuje wartość zadłużenia nawet na 90 miliardów złotych.

Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych. Polska Rada Centrów Handlowych szacuje wartość zadłużenia nawet na 90 miliardów złotych.

W komunikacie umieszczonym w środę na stronie gov.pl poinformowano, że obowiązujące obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia; zamknięte pozostają m.in. galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, obiekty noclegowe, siłownie.

„Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych” – przekazał dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański.

WOW! MUSISZ TO OBEJRZEĆ! „To my, wolni ludzie”! Ten utwór polskiego rapera z UK obiega sieć z prędkością światła! [VIDEO]

Przypomniał, że na wsparcie najemców z budżetów właścicieli i zarządzających obiektami handlowymi popłynęło ponad 5,5 mld zł, co stanowi około połowę ich rocznych przychodów.

„Mimo przedłużających się lockdownów wynajmujący pozostają nadal pozbawieni jakiejkolwiek pomocy państwa, rekompensującej uprzywilejowanie jednych z uczestników rynku – najemców, względem drugich – wynajmujących. Skutki ostatnich decyzji odczują wszyscy właściciele i zarządcy centrów handlowych w Polsce o powierzchni powyżej 2000 m kw., a około 300 z ponad 570 obiektów handlowych działających w Polsce należy do polskich właścicieli” – wskazał Poznański.

Przypomniał, że nieruchomości handlowe są finansowane w 70-80 proc. z kredytów bankowych, a umowy najmu są zabezpieczeniem spłacanych zobowiązań kredytowych.

„Szacowana wartość zadłużenia branży wynosi do 90 mld zł, a roczny koszt odsetek od zaciągniętego zadłużenia sięga 3,2 mld zł. Obniżenie łącznej wartości umów najmu, nawet o 10-20 proc. powoduje niewypłacalność wynajmującego, a w konsekwencji problemy po stronie sektora finansowego” – wskazuje PRCH.

Włochy: Protestujący restauratorzy starli się z policją w Rzymie [VIDEO]

Co z pomocą dla właścicieli centrów handlowych

W ocenie Rady obecna sytuacja oznacza konieczność pilnego wdrożenia programu pomocy dla właścicieli centrów handlowych.

„Cały czas jako branża rekomendujemy wsparcie całej branży handlowej poprzez stworzenie mechanizmu opartego o dopłaty dla najemców do kosztów stałych, w tym czynszów – zgodnie z dobrymi doświadczeniami pochodzącymi z innych europejskich krajów – tak by mogli regulować swoje zobowiązania względem wynajmujących. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać płynność i stabilność najemców, wynajmujących i sektora finansowego” – zaznaczono.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. 70 proc. powierzchni centrów handlowych w Polsce jest w rękach firm stowarzyszonych w PRCH.

UK: Protestujący starli się z policją w Londynie [VIDEO]

Leave a Reply