Polacy uciekają przed lewicowym zamordyzmem. Rekordowy spadek liczby obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii

Na koniec 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 738 tys. osób mających polskie obywatelstwo, co oznacza, że w drugiej połowie zeszłego roku ich liczba spadła o 77 tys., a w stosunku do szczytu w 2012 roku już o 283 tys. - wynika z ogłoszonych w piątek danych urzędu statystycznego ONS.

Polacy uciekają przed lewicowym zamordyzmem. Rekordowy spadek liczby obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii

Na koniec 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 738 tys. osób mających polskie obywatelstwo, co oznacza, że w drugiej połowie zeszłego roku ich liczba spadła o 77 tys., a w stosunku do szczytu w 2012 roku już o 283 tys. – wynika z ogłoszonych w piątek danych urzędu statystycznego ONS.

To drugi z rzędu w publikowanych co pół roku przez ONS statystykach demograficznych tak znaczący spadek liczby obywateli polskich – po 83 tys. w pierwszej połowie 2020 roku, co było największym spadkiem w jednym półroczu od momentu rozpoczęcia masowych migracji Polaków po wejściu Polski do UE i otwarcia brytyjskiego rynku pracy w 2004 roku. Oznacza to, że w ciągu całego 2020 roku liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 162 tys. i niemal dokładnie wróciła do poziomu z 2013 roku; wówczas było to 736 tys.

Od 2004 roku liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii rosła nieustanie do 2016 roku, po czym minimalnie spadła, ale na koniec 2017 roku osiągnęła rekord – ONS szacował, że było ich wówczas 1,021 mln. Od tego czasu zaczął się odwrotny trend, przy czym duży spadek nastąpił pomiędzy połową a końcem 2018 roku – o 80 tys., następnie w ciągu 2019 roku liczba ustabilizowała się na poziomie ok. 900 tys., zaś w 2020 roku znów znacząco spadła.

Podobnie wyglądają szacunki dotyczące osób urodzonych w Polsce. Według stanu na koniec 2020 roku ich liczba wynosiła 691 tys., czyli o 55 tys. mniej niż w połowie 2020 roku i o 127 tys. mniej niż na koniec 2019 roku.Natomiast w porównaniu ze szczytowym momentem, na koniec 2017 roku, zmniejszyła się ona już o 231 tys. Liczba osób z obywatelstwem polskim jest większa niż urodzonych w Polsce, bo ta pierwsza obejmuje dzieci obywateli polskich urodzone już na terytorium Wielkiej Brytanii. W drugiej są wprawdzie także Polacy, którzy przyjęli brytyjskie obywatelstwo, ale jest to wyraźna mniejszość.

Obywatele polscy pozostają zdecydowanie największą grupą cudzoziemców zamieszkujących Wielką Brytanię. Ich liczba – 738 tys. – jest prawie dwa razy większa niż będących na drugim miejscu obywateli Rumunii – 384 tys. Dalej znajdują się obywatele Irlandii, Indii i Włoch.

Z kolei wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych za granicą osoby urodzone w Polsce – 691 tys. – były na drugim miejscu. Więcej było tylko osób urodzonych w Indiach – 880 tys., zaś na miejscach 3-5 znalazły się osoby urodzone w Pakistanie, Irlandii i Rumunii.

Spadek liczby Polaków w Wielkiej Brytanii wpisuje się w szerszy trend odpływu z tego kraju obywateli państw UE. ONS szacuje, że na koniec 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 3,498 mln obywateli państw UE – o 217 tys. mniej niż rok wcześniej oraz o 315 tys. mniej niż na koniec 2017 roku, który był szczytowym momentem. Jeśli chodzi o mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych w krajach UE, to ONS ocenia ich liczbę na koniec 2020 roku na 3,537 mln, co jest spadkiem o 79 tys. w ciągu roku i o 168 tys. w stosunku do szczytowego momentu w 2017 roku.

Ogółem ONS szacuje, że na koniec 2020 roku populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 66,282 mln, co oznacza wzrost o 276 tys. w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Z tej liczby 9,5 mln to osoby urodzone za granicą, a 6,1 mln – niemające brytyjskiego obywatelstwa.

Leave a Reply