Śledztwo Paradyzji: Badania w British Medical Journal i The Lancet Szcze****ki skojarzonej kupione od BigFarmy z wielowymiarowymi konfliktami interesów? [VIDEO]

British Medical Journal opiera swoją tezę bezpieczeństwa i skuteczności skojarzonej szcze****ki na grypę i COVID-19 na badaniu z wyraźnym i niepokojącym wielowymiarowym konfliktem interesów - wynika z dogłębnej analizy środków podmiotów finansujących to badanie.

Śledztwo Paradyzji: Badania w British Medical Journal i The Lancet Szcze****ki skojarzonej kupione od BigFarmy z wielowymiarowymi konfliktami interesów? [VIDEO]

Przeprowadziliśmy śledztwo, podążając za pieniędzmi, które przyczyniły się do powstania podwalin silnej narracji, mówiącej o tym, że skojarzone szcze***nia na grypę i COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Lista fundatorów badania z wielowymiarowym konfliktem interesów jest zaskakująco niepokojąca.

British Medical Journal opiera swoją tezę bezpieczeństwa i skuteczności skojarzonej szcze****ki na grypę i COVID-19 na badaniu z wyraźnym i niepokojącym wielowymiarowym konfliktem interesów – wynika z dogłębnej analizy środków podmiotów finansujących to badanie.

British Medical Journal to cotygodniowe recenzowane czasopismo medyczne, wydawane przez związek zawodowy British Medical Association. BMJ ma wolność redakcyjną  BMA. Jest to jedno z najstarszych czasopism ogólnomedycznych na świecie.

Bill Gates – poważny konflikt interesów. Wielowymiarowe powiązania Fundacji z producentami szczepionek przeciwko COVID19

 

Wraz z nadchodzącym okresem jesiennym media głównego nurtu przypominają o zwiększających się liczbach zachorowań na grypę.

Po ponad 18 miesiącach medialnej nieobecności, grypa znów wchodzi do łask dziennikarzy mainstreamu.

Równo rok temu pisaliśmy o wyjątkowym zjawisku kompletnego zaniechania raportowania przypadków grypy w artykule Czy Grypa Umarła na Covid-19? Wszystkie liczby potwierdzają zadziwiające wygaśnięcie wirusa.

Media głównego nurtu całą uwagę skupiły na obecności SARS-COV-2, jak gdyby inne wirusy przestały istnieć.

Moment znikania rozpoczął się wraz z pojawieniem się Covid-19 pod koniec naszego sezonu grypowego w marcu 2020.

A jak szybko spadły wskaźniki, można zaobserwować w danych z „nadzoru” zebranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Dziś natomiast nagłówki przytłaczającej większości artykułów prasowych informują o konieczności i bezpieczeństwie wzięcia obydwu szczepionek: COVID 19 i tej przeciwko grypie w tym samym czasie.

Paradyzja.com postanowiła sprawdzić, na jakiej podstawie naukowcy, media, politycy i lekarze namawiają obywateli do wzięcia skojarzonej szczepionki na grypę i COVID-19.

Znaleźliśmy najnowsze badanie zatytułowane „Zaszczepienie przeciwko „COVID i grypie
jest bezpieczne”, które dostępne jest na rządowej stronie PubMed pod auspicjami National Institute of Health oraz National Library of Medicine o numerze: 34598932

"Zaszczepienie przeciwko "COVID i grypie jest bezpieczne" / Źródło: BMJ
„Zaszczepienie przeciwko „COVID i grypie jest bezpieczne” / Źródło: BMJ

Pierwszy paragraf badania datowanego na 01.10.2021 mówi jasno i wyraźnie „Podawanie szczepionek w tym samym czasie nie budzi żadnych wątpliwości i wywołuje odporność, mówią badacze”.

W badaniu jest również informacja o umieszczeniu preprintu w piśmie The Lancet.

Preprint badania dla The Lancet / Źródło: papers.ssrn
Preprint badania dla The Lancet / Źródło: papers.ssrn

PARADYZJA.COM postanowiła sprawdzić, dokąd zaprowadzą referencje, do których odnosi się British Medical Journal w załączniku nr 1 podpiętego do wyżej wymienionej frazy.

Jak się okazuje badanie zatytułowane: „Bezpieczeństwo i immunogenność
jednoczesnego podawania szczepionek przeciw COVID-19 (ChAdOx1 lub BNT162b2)
ze szczepionkami przeciw grypie sezonowej u dorosłych: wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie fazy IV z zaślepieniem (ComFluCOV)”, na którym opierają swoje założenia naukowcy z BMJ, pochodzi z 30 września 2021.

Opisuje ono metody i wyniki badań. W 12 ośrodkach w Wielkiej Brytanii osoby miały otrzymać jednocześnie odpowiednią do wieku szczepionkę grypy lub placebo wraz z drugą
szczepionką COVID-19.

W okresie między 1 kwietnia a 26 czerwca 2021 r. 679 uczestników zostało zrekrutowanych
do jednej z sześciu kohort.

Czytamy na stronie: „Jednoczesne szczepienie nie budzi obaw dotyczących bezpieczeństwa i zachowuje odpowiedź immunologiczną na obie szczepionki.”

Szczegóły rejestracji badania klinicznego zostały zarejestrowane pod numerem ISRCTN14391248.

Badanie posiada również Oświadczenie o aprobacie etycznej zgodę otrzymano od
Agencji Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) (numer EudraCT 2021-001124-18) oraz South-Central Berkshire Research Ethics
Committee (21/SC/0100).

MHRA to ta sama agencja, która zatwierdziła szczepionki firmy Pfizer dla dzieci w wieku 11-15 lat. To ona wprowadziła czwartą szczepionkę na rynek brytyjski pomimo ryzyka, że może wywoływać wirusa HIV.

WAŻNE! UK: Wykryto najbardziej wybuchową substancję chemiczną! MHRA wycofuje leki na ciśnienie krwi!

Kiedy jednak zgłębimy 36-cio stronicowy dokument, zauważymy, że jest coś, na co warto
zwrócić uwagę, zanim powołamy się na niego badanie w debacie publicznej.

W rubryce „Deklaracja Zainteresowania”, czyli o tym, kto finansował dane badanie, dowiadujemy się, na czyje zlecenie zostało przeprowadzone. Lista organizacji i prywatnych koncernów szczepionkowych z konfliktem interesów jest długa i interesująca.

Okazuje się, że głównymi sponsorami wpływającymi bezpośrednio na wyniki badań, poprzez przekazywanie grantów finansowych, byli: Pfizer, Sanofi Pasteur, Gates Foundation, Glaxo Smith Klein, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax…

Deklaracja wpływów w badaniu nad skojarzonym szczepionkami na grypę i COVID-19 / Źródło: papers.ssrn
Deklaracja wpływów w badaniu nad skojarzonym szczepionkami na grypę i COVID-19 / Źródło: papers.ssrn

Pełna lista podmiotów z wielowymiarowymi konfliktami interesów wpływających na badanie, które ma być rzekomym dowodem na bezpieczeństwo szczepionek skojarzonych, wystepujących w deklaracji zainteresowania to Elizabeth Blackwell Institute, AstraZeneca, Janssen i Valneva.

Ponadto CR zgłasza dotacje z Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem w trakcie prowadzenia badania.

JSN-V-T informuje, że jest oddelegowany do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Anglii.

AF zgłasza dotacje od firmy Pfizer podczas prowadzenia badania oraz dotacje od Elizabeth Blackwell Institute, Gates Foundation, Sanofi Pasteur, VBI Vaccines, Pfizer, Janssen, GSK, MedImmune, Novavax i Valneva poza przedłożonymi pracami.

Od maja 2015 r. do maja 2019 r. AF był prezesem Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Dzieci, które w tym okresie otrzymywało sponsoring od GSK na swój doroczny kongres.

Obecnie pełni funkcję głównego badacza w badaniach fazy 1/2 i 2/3 szczepionki Valneva (Covid-19).

Jest również współbadaczem w badaniu fazy 3 szczepionki Janssen (Covid-19). Prowadzi prace doradcze związane ze szczepionkami dla rządu Wielkiej Brytanii, Światowej Organizacji Zdrowia i kilku firm opracowujących szczepionki.

Prowadzi również badania kliniczne szczepionek finansowanych przez rząd Wielkiej Brytanii, organizacje charytatywne i producentów szczepionek.

Ważne: Bill Gates Zapowiada Potrzebę Trzeciej Modyfikowanej Dawki Szczepionki Przeciwko COVID-19

Nie otrzymuje on żadnego osobistego wynagrodzenia ani świadczeń rzeczowych za jakąkolwiek z tych prac poza wynagrodzeniem za pośrednictwem University of Bristol od Rady ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego i NHS. Jest członkiem Wspólnego Komitetu ds. Szczepień Departamentu Zdrowia Wielkiej Brytanii, przewodniczącym Europejskiej Grupy Doradców Technicznych WHO, w której uczestniczy w SAGE.

AM zgłasza dotacje z Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem podczas prowadzenia badania oraz dotacje od AstraZeneca, Janssen i Valneva poza przedłożonymi pracami. MDS działa w imieniu Uniwersytetu Oksfordzkiego jako badacz w badaniach finansowanych lub sponsorowanych przez producentów szczepionek, w tym AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Pfizer, Novavax, Pfizer, Janssen, Medimmune i MCM.

Obejrzyj video:

Leave a Reply