Senackie poprawki do ustawy budżetowej. Propozycja zwiększenia dotacji dla NFZ o 20 miliardów zł

Senat w środowym głosowaniu zgłosił 65 poprawek do ustawy budżetowej na 2022 r. Zaproponował m.in. zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł.

Senackie poprawki do ustawy budżetowej. Propozycja zwiększenia dotacji dla NFZ o 20 miliardów zł

Senat w środowym głosowaniu zgłosił 65 poprawek do ustawy budżetowej na 2022 r. Zaproponował m.in. zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł.

Senat w środę podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy budżetowej na 2022 r. Za głosowało 69 senatorów, przeciw opowiedziała się jedna osoba a 29 senatorów wstrzymało się od głosu.

Senat w trakcie głosowań zgłosił 65 spośród 70 przygotowanych poprawek do ustawy budżetowej. Wśród poprawek, których przyjęcie poparł Senat są m.in. zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niskoemisyjne, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Leave a Reply