Sąd podjął decyzję ws. skazanego za zabójstwo “Pershinga” Ryszarda Boguckiego

Skazany za zabójstwo Ryszard Bogucki nie wyjdzie na wolność na 3,5 roku przed upływem kary - zdecydował we wtorek Sąd Apelacyjny w Katowicach, uwzględniając zażalenie prokuratury na wcześniejszą decyzję Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie przedterminowego zwolnienia Boguckiego.

Ryszard Bogucki, fot. PAP/Andrzej Grygiel
Ryszard Bogucki, fot. PAP/Andrzej Grygiel

Skazany za zabójstwo Ryszard Bogucki nie wyjdzie na wolność na 3,5 roku przed upływem kary – zdecydował we wtorek Sąd Apelacyjny w Katowicach, uwzględniając zażalenie prokuratury na wcześniejszą decyzję Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie przedterminowego zwolnienia Boguckiego.

6 czerwca wydział penitencjarny Sądu Okręgowego w Częstochowie nieprawomocnie zwolnił Boguckiego z odbycia reszty orzeczonej wobec niego łącznej kary 25 lat więzienia.

W ocenie częstochowskiego sądu, skazany odbył już karę w takim wymiarze, że dalsze oddziaływanie resocjalizacyjne nie rokuje większych postępów. Katowicki sąd apelacyjny nie podzielił opinii sądu w Częstochowie i uwzględnił złożone w tej sprawie zażalenie prokuratury.

Najpoważniejsze przestępstwo, za które został prawomocnie skazany Bogucki, to zabicie Andrzeja K. ps. “Pershing”. Uniewinniony zaś został w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji gen. Marka Papały. W obu tych sprawach stanowczo odpierał zarzuty; w sprawie zabójstwa “Pershinga” domaga się wznowienia postępowania.

Ryszard Bogucki: nie będę się już ubiegał o przedterminowe zwolnienie

Nie będę się już ubiegał o przedterminowe warunkowe zwolnienie i odbędę karę 25 lat pozbawienia wolności w pełnym wymiarze – oświadczył skazany za zabójstwo Ryszard Bogucki. Oświadczenie tej treści odczytał jego pełnomocnik. „Nikt nie jest w stanie odebrać mi poczucia godności osobistej” – dodał.

“Można mi zabrać wszystko: majątek, rodzinę, wolność, ale nikt nie jest w stanie odebrać mi poczucia godności osobistej” – dodał.

Sędzia Teresa Jędrzejas-Paluch uznała we wtorek, że sąd okręgowy “dokonał błędnych ustaleń faktycznych, w oparciu o które stwierdził, że proces resocjalizacji skazanego może być prowadzony w warunkach wolnościowych”.

“Formułując pozytywną prognozę kryminologiczno-społeczną pominął część wynikających z materiału dowodowego okoliczności, równocześnie nadając nadmierną wagę wyłącznie pozytywnym aspektom funkcjonowania Ryszarda Boguckiego w zakładzie karnym” – wskazała sędzia Jędrzejas-Paluch.

Leave a Reply