UK: Rząd wprowadza nową ustawę – kara więzienia za informację, jak leczyć COVID-19!

Rząd Wielkiej Brytanii będzie karał za leczenie COVID-19. Chce promować wolność słowa, uciskając je. Kara więzienia dla tych, którzy będą promowali linię niezgodną z 10 Downing Street. Myślozbrodnia staje się faktem.

UK: Rząd wprowadza nową ustawę. Kara więzienia za informację, jak leczyć COVID-19!

Rząd Wielkiej Brytanii będzie karał za leczenie COVID-19. Chce promować wolność słowa, uciskając je. Kara więzienia dla tych, którzy będą promowali linię niezgodną z 10 Downing Street. Myślozbrodnia staje się faktem.

Maksymalna kara wynosiła sześć miesięcy na mocy ustawy o komunikacji i dwa lata na mocy ustawy o złośliwej komunikacji z inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii.

Rząd rozważa również zalecenia Komisji Prawa dotyczące tworzenia konkretnych przestępstw związanych z cyberflashowaniem, zachęcaniem do samookaleczeń i trollingu.

UK: Zmiany w NHS? Parlament rozważa projekt ustawy o jeszcze bardziej upolitycznionym systemie narodowo-socjalistycznej opieki zdrowotnej

Sekretarz ds. Cyfryzacji, Nadine Dorries, w rządzie Borisa Johnsona ogłosiła, że dodatkowe priorytetowe przestępstwa, które mają zostać zapisane w ustawie, obejmują pornografię, przestępstwa z nienawiści, oszustwa, sprzedaż nielegalnych narkotyków lub broni, promowanie lub ułatwianie samobójstwa, przemyt ludzi i wykorzystywanie seksualne.

Terroryzm i wykorzystywanie seksualne dzieci są już uwzględnione.

Dodatkowym zapisem jest karanie za rozpowszechnianie „dezinformacji na temat leczenia COVID-9”.

Wcześniej firmy były zmuszone do usunięcia takich treści po tym, jak zostały im zgłoszone przez użytkowników, ale teraz muszą być proaktywne i przede wszystkim zapobiegać narażeniu ludzi.

Ukróci to działania alfonsów i handlarzy ludźmi, ekstremistyczne grupy zachęcające do przemocy i nienawiści rasowej wobec mniejszości, samobójcze czaty i rozpowszechnianie prywatnych obrazów seksualnych kobiet bez ich zgody.

Nazwanie tych przestępstw na pierwszej stronie ustawy eliminuje potrzebę ich późniejszego ujęcia w prawodawstwie wtórnym, a Ofcom może podjąć szybsze działania egzekucyjne przeciwko firmom technologicznym, które nie usuną wymienionych nielegalnych treści.

Ofcom będzie mógł nakładać grzywny w wysokości do 10 procent rocznego światowego obrotu na niezgodne witryny lub blokować ich dostęp w Wielkiej Brytanii.

Trzy nowe przestępstwa

Trzy nowe przestępstwa kryminalne, zalecane przez Komisję Prawa, zostaną również dodane do projektu ustawy, aby upewnić się, że prawo karne jest dostosowane do ery Internetu.

Cyfrowa sekretarz Nadine Dorries powiedziała – Ten rząd powiedział, że ustanowi, aby Wielka Brytania była najbezpieczniejszym miejscem w świecie online, przy jednoczesnym zapewnieniu wolności słowa i dokładnie to zamierzamy zrobić. 

Nasza wiodąca na świecie ustawa będzie chronić dzieci przed wykorzystywaniem i krzywdami w sieci, chroniąc najsłabszych przed dostępem do szkodliwych treści i zapewniając, że terroryści nie będą mogli ukryć się w Internecie.

Stary jak świat jod jest nową iwermektyną? Kolejne skuteczne lekarstwo na COVID-19 [VIDEO]

Słuchamy posłów, organizacji charytatywnych i działaczy, którzy chcieli, abyśmy wzmocnili prawodawstwo, a dzisiejsze zmiany oznaczają, że będziemy w stanie wnieść pełną wagę prawa przeciwko tym, którzy używają Internetu jako broni do zrujnowania życia ludzi i robią to szybciej i skuteczniej.

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel powiedziała – Internet nie może być bezpieczną przystanią dla nikczemnych przestępców, którzy wykorzystują ludzi w sieci.

Firmy muszą nadal brać odpowiedzialność za zatrzymanie szkodliwych materiałów na swoich platformach. 

-Te nowe środki ułatwią i przyśpieszą rozprawienie się z przestępcami i pociągnięcie do odpowiedzialności firm zajmujących się mediami społecznościowymi.

Nowe przestępstwa komunikacyjne wzmocnią ochronę przed szkodliwymi zachowaniami w sieci, takimi jak przymus i kontrola zachowań osób stosujących przemoc domową;  groźby gwałtu, zabójstwa i zadawania przemocy fizycznej;  i celowo dzieląc się niebezpieczną dezinformacją na temat oszustw związanych z leczeniem Covid-19.

Donald Trump miał rację! Wybielacz niszczy COVID-19 i jest bezpieczny! Kardiolog podaje protokół!

Rząd rozważa również zalecenia Komisji Prawa dotyczące tworzenia konkretnych przestępstw związanych z cyberflashowaniem, zachęcaniem do samookaleczeń i trollingu.

Aby proaktywnie stawić czoła priorytetowym wykroczeniom, firmy będą musiały upewnić się, że cechy, funkcje i algorytmy ich usług są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić użytkownikom ich napotkanie i zminimalizować czas, przez jaki te treści są dostępne. 

Można to osiągnąć poprzez zautomatyzowaną lub ludzką moderację treści, blokowanie nielegalnych wyszukiwanych haseł, wykrywanie podejrzanych użytkowników i posiadanie skutecznych systemów zapobiegających otwieraniu nowych kont przez zablokowanych użytkowników.

Nowe szkodliwe przestępstwa związane z komunikacją online

Ministrowie zwrócili się do Komisji Prawnej o dokonanie przeglądu prawa karnego dotyczącego obraźliwej komunikacji online zawartej w Ustawie o złośliwej komunikacji z 1988 r. i Ustawie o komunikacji z 2003 r.

Komisja stwierdziła, że ​​te przepisy nie nadążają za rozwojem smartfonów i mediów społecznościowych.

Stwierdzono, że nie nadają się do zwalczania szkód w Internecie, ponieważ nakładają się na siebie i często są niejasne dla użytkowników Internetu, firm technologicznych i organów ścigania.

Okazało się, że obecne prawo nadmiernie kryminalizuje i przechwytuje „nieprzyzwoite” obrazy dzielone między dwojgiem wyrażających na to zgodę dorosłych – znane jako seksting – gdzie nie wyrządza się żadnej szkody.

Niewiele też kryminalizuje – skutkując szkodliwą komunikacją bez odpowiednich sankcji karnych.

W szczególności obraźliwe komunikaty publikowane na forum publicznym, takie jak posty na publicznie dostępnej stronie w mediach społecznościowych, mogą prześlizgnąć się przez sieć, ponieważ nie mają zamierzonego odbiorcy.

Stwierdził również, że obecne przestępstwa mają wystarczająco szeroki zakres, aby mogły stanowić nieproporcjonalną ingerencję w prawo do wolności wypowiedzi.

W lipcu Komisja Prawa zaleciła bardziej spójne przestępstwa. 


Digital Secretary potwierdza dziś, że nowe przestępstwa zostaną utworzone i uwzględnione w ustawie o bezpieczeństwie online.

Nowe przestępstwa obejmą szerszy zakres szkód w różnych rodzajach prywatnych i publicznych metod komunikacji online. 

Obejmują one szkodliwe i obraźliwe wiadomości e-mail, posty w mediach społecznościowych i wiadomości WhatsApp, a także nękanie, w ramach którego wiele osób kieruje nadużycia na osobę, na przykład w sekcjach komentarzy na stronie internetowej.

Żadne z wykroczeń nie będzie dotyczyć mediów regulowanych, takich jak dziennikarstwo drukowane i internetowe, telewizja, radio i film.

Rodzaje przestępstw

Przestępstwo komunikacyjne „prawdziwie zagrażające” polegające na wysyłaniu lub publikowaniu komunikatów w celu zasygnalizowania groźby poważnej krzywdy.

To przestępstwo ma na celu lepsze wychwytywanie zagrożeń internetowych związanych z gwałtem, zabójstwem i zadawaniem przemocy fizycznej lub spowodowaniem poważnych szkód finansowych.

UK: Wszedł w życie nowy zakaz używania noży, broni palnej i ofensywnej. Wielka Brytania nigdy wcześniej nie była tak rozbrojona!

Odnosi się do ograniczeń istniejących przepisów, które obejmują „groźne” aspekty groźnej komunikacji, ale nie autentyczne i poważne groźne zachowanie.

Zapewni lepszą ochronę osobom publicznym, takim jak parlamentarzyści, celebryci czy piłkarze, które otrzymują niezwykle szkodliwe wiadomości zagrażające ich bezpieczeństwu.

Będzie dotyczyć przymusu i kontrolowania zachowań i prześladowania w Internecie, w tym, w kontekście przemocy domowej, gróźb związanych z finansami partnera lub groźbami dotyczącymi krzywdy fizycznej.

Przestępstwo komunikacyjne oparte na szkodzie, polegające na przechwytywaniu wiadomości wysyłanych w celu wyrządzenia szkody bez uzasadnionej wymówki.

Przestępstwo to ułatwi ściganie osób nadużywających w Internecie poprzez rezygnację z wymogu, aby treści mieściły się w zakazanych, ale niejednoznacznych kategoriach, takich jak „rażąco obraźliwe”, „obsceniczne” lub „nieprzyzwoite”. 

Zamiast tego opiera się na zamierzonej szkodzie psychicznej, równej co najmniej poważnemu cierpieniu osoby, która odbiera komunikat, a nie wymaga dowodu, że szkoda została spowodowana. 

Nowe przestępstwa uwzględnią ograniczenia techniczne starych przestępstw i zapewnią przechwytywanie szkodliwych komunikatów publikowanych do prawdopodobnych odbiorców.

Nowe przestępstwo uwzględni kontekst, w którym wiadomość została wysłana. 

Pozwoli to lepiej zająć się formami przemocy wobec kobiet i dziewcząt, takimi jak komunikacja, która może nie wydawać się w oczywisty sposób szkodliwa, ale patrząc w świetle wzorca nadużycia, może powodować poważne cierpienie. 

Na przykład w przypadku, gdy osoba, która przeżyła przemoc domową, uciekła w tajne miejsce, a sprawca wysyła tej osobie zdjęcie drzwi wejściowych lub tabliczki z ulicą.

Lepiej chroni prawo ludzi do wolności wypowiedzi w Internecie

UK: Mocne słowa w Westminsterze. Brytyjski parlamentarzysta Desmond Swayne grzmi, porównując rząd Borysa Johnsona do partii komunistycznej! [VIDEO]

Komunikaty obraźliwe, ale nieszkodliwe oraz komunikaty wysyłane bez zamiaru wyrządzenia szkody, takie jak dobrowolna komunikacja między dorosłymi, nie będą przechwytywane. 

Będzie musiało zostać udowodnione w sądzie, że pozwany wysłał zawiadomienie bez uzasadnionej wymówki i zrobił to z zamiarem spowodowania poważnego niepokoju lub gorzej, z wyjątkami dotyczącymi zawiadomienia, które ma znaczenie dla interesu publicznego.

Przestępstwo polegające na tym, że osoba wysyła wiadomość, o której wie, że jest fałszywa, z zamiarem wyrządzenia nietrywialnej szkody emocjonalnej, psychologicznej lub fizycznej.

Chociaż w Ustawie o Komunikacji istnieje już przestępstwo polegające na przechwytywaniu świadomie fałszywych wiadomości, to nowe przestępstwo podnosi obecny próg przestępczości.

Obejmuje fałszywe komunikaty celowo wysyłane w celu wyrządzenia szkody, takie jak groźby fałszywej bomby, w przeciwieństwie do dezinformacji, w której ludzie nie są świadomi, że to, co wysyłają, jest fałszywe lub naprawdę wierzą, że to prawda.

Na przykład, jeśli osoba opublikowana w mediach społecznościowych zachęcająca ludzi do wstrzykiwania środków antyseptycznych w celu wyleczenia się z koronawirusa, sąd musiałby udowodnić, że osoba ta wiedziała, że ​​to nieprawda, zanim to opublikuje.

Maksymalne wyroki za każde wykroczenie będą się różnić

Jeśli ktoś zostanie uznany za winnego popełnienia krzywdy, może trafić do więzienia na okres do dwóch lat, do 51 tygodni za przestępstwo polegające na fałszywej komunikacji i do pięciu lat za przestępstwo polegające na komunikacji z groźbą.

Maksymalna kara wynosiła sześć miesięcy na mocy ustawy o komunikacji i dwa lata na mocy ustawy o złośliwej komunikacji.

Profesor Penney Lewis, komisarz ds. prawa karnego, powiedziała: – Prawo karne powinno być skierowane do tych, którzy konkretnie zamierzają wyrządzić krzywdę, jednocześnie pozwalając ludziom dzielić się spornymi i kontrowersyjnymi pomysłami w dobrej wierze.

– Nasze zalecenia tworzą bardziej zniuansowany zestaw przestępstw, które lepiej chronią ofiary rzeczywiście szkodliwej komunikacji, a także lepiej chronią wolność wypowiedzi.

– Cieszę się, że rząd zaakceptował te zalecane przestępstwa.

Leave a Reply