UK: Rząd obiecuje 2.45 miliona funtów na poprawę opieki okołoporodowej.

Nadine Dorries, minister bezpieczeństwa położnictwa, zapowiada prace nad zmniejszeniem liczby urazów mózgu u niemowląt, oraz innych komplikacji okołoporodowych. Rząd obiecał przekazać 2.45 miliona funtów.

Rząd obiecuje 2,45 miliona funtów na poprawę opieki okołoporodowej.

Nadine Dorries, minister bezpieczeństwa położnictwa, zapowiada prace nad zmniejszeniem liczby urazów mózgu u niemowląt, oraz innych komplikacji okołoporodowych. Rząd obiecał przekazać 2.45 miliona funtów.

We współpracy z Royal College of Midwives (RCM) i The Healthcare Improvement Studies Institute na Uniwersytecie w Cambridge, Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) przeznaczy 2.45 miliona funtów na przetestowanie najlepszych sposobów wykrywania wczesnych sygnałów ostrzegawczych dzieci, których życie może być w niebezpieczeństwie.

449 000 funtów zostanie przeznaczone na opracowanie nowej metody do planowania pomocy dla lekarzy położniczych, aby zapewnić pacjentkom potrzebne wsparcie medyczne.

UK: Sąd zdecydował o uśmierceniu kolejnego dziecka

Minister bezpieczeństwa do spraw macierzyństwa Nadine Dorries ogłasza dofinansowanie w wysokości 2.45 miliona funtów, które przyniesie korzyści personelowi położniczemu NHS i poprawi bezpieczeństwo kobiet i niemowląt, którymi się opiekują.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) przyznaje RCOG prawie 2 miliony funtów za poprowadzenie pierwszej fazy współpracy dotyczącej unikania urazów mózgu podczas porodu.

Fundusze te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia ankiety wśród personelu położniczego i rodziców oraz przetestowania najlepszych praktyk monitorowania i reagowania na samopoczucie dziecka podczas porodu.

Skoncentruje się również na radzeniu sobie z powikłaniami związanymi z ułożeniem dziecka podczas cesarskiego cięcia w celu zmniejszenia urazów mózgu.

Minister do spraw bezpieczeństwa macierzyńskiego Nadine Dorries powiedziała: „Zależy mi na tym, aby jak najwięcej mam mogło wrócić do domu ze zdrowymi i szczęśliwymi dziećmi w ramionach.”

„Nowy program, który wspieramy kwotą ponad 2.45 miliona funtów, ma na celu wcześniejsze wykrywanie znaków ostrzegawczych i ratowanie życia, zapobiegając urazom mózgu, który zmienia życie rodzinom i ich dzieciom.

Pomoże nam spełnić nasze ambicje, aby zmniejszyć o połowę obrażenia główki dziecka podczas porodu do 2025 roku” – dodaje.

Posiadanie odpowiedniego personelu położniczego we właściwym miejscu we właściwym czasie oznacza, że położne ​​mogą uczyć się od siebie nawzajem, zapewniać najlepszą opiekę mamom i niemowlętom oraz budować bezpieczne i pozytywne środowisko zarówno dla personelu, jak i kobiet w ciąży w zespołach położniczych w całym kraju.

Przegląd ABC, który ma zostać przeprowadzony do końca tego roku, ma na celu opracowanie uzgodnionego na szczeblu krajowym podejścia do monitorowania przez personel stanu dziecka podczas porodu poprzez:

  • testowanie różnych podejść do monitorowania dzieci podczas porodu i badania personelu położniczego, aby zobaczyć, w jaki sposób położne i położnicy identyfikują, kiedy dziecko jest w niebezpieczeństwie podczas porodu i jak rodzenie dzieci jest jeszcze bezpieczniejsze
  • przeprowadzanie wywiadów z kobietami i ich partnerami przy porodzie na temat różnych podejść w oparciu o ich osobiste doświadczenia
  • uzgodnienie jasnego procesu monitorowania dzieci i rejestrowania odczytów podczas porodu za pomocą schematu blokowego, aby zdecydować, kiedy przekazać sprawę do szerszego multidyscyplinarnego zespołu położniczego
  • opracowanie uzgodnionego na szczeblu krajowym podejścia do porodu przez cesarskie cięcie w przypadku komplikacji związanych z ułożeniem dziecka

Przegląd zostanie przeprowadzony we współpracy z RCM, The Healthcare Improvement Studies Institute na Uniwersytecie Cambridge i RCOG.

Te 3 organizacje będą dążyć do uzgodnienia najlepszej praktyki klinicznej w zakresie radzenia sobie z pogarszającymi się stanami dzieci podczas porodu i przetestowania, w jaki sposób można by to wprowadzić w przyszłości w usługach położniczych w Anglii.

DHSC przekazała również RCOG prawie 450 000 funtów na opracowanie nowego narzędzia do planowania siły roboczej, aby poprawić sposób obliczania przez jednostki położnicze wymagań dotyczących personelu medycznego, aby lepiej wspierać rodziny i dzieci.

Jak podaje gov.uk, w przyszłym roku RCOG będzie współpracować i gromadzić dane z sektora opieki zdrowotnej, określając, w jaki sposób narzędzie może pomóc funduszom NHS w zrozumieniu ich własnych potrzeb kadrowych oraz zapewnieniu znormalizowanej, bezpiecznej i spersonalizowanej opieki dostosowanej do ich społeczności.

Ze względu na to, że będzie swobodnie dostępne dla trustów NHS w całym kraju w przyszłym roku, narzędzie będzie miało na celu:

zapewnić personelowi położniczemu nową metodologię, która oblicza liczbę, umiejętności i stopnie personelu medycznego wymaganego w poszczególnych jednostkach położniczych w oparciu o lokalne potrzeby

pomaga powiernikom w walce z nierównościami, biorąc pod uwagę czynniki lokalne, takie jak wskaźnik urodzeń, wiek ludności, status społeczno-ekonomiczny obszaru i czynniki geograficzne.

obliczyć liczbę położników we wszystkich klasach wymaganych na szczeblu lokalnym i krajowym, aby zapewnić bezpieczną, spersonalizowaną usługę położniczą w kontekście szerszej siły roboczej

zidentyfikować innowacyjne sposoby pracy, aby lepiej wykorzystać obecną siłę roboczą

pomóc w lepszym zrozumieniu czynników promujących bezpieczeństwo i pozytywną kulturę w zespołach położniczych oraz w jaki sposób można je wdrożyć na poziomie krajowym

Dr Edward Morris, prezes RCOG, powiedział: „Cieszymy się, że otrzymaliśmy fundusze na nowe narzędzie do planowania miejsca pracy i projekt mający na celu ograniczenie urazów mózgu podczas porodu. Ta inwestycja w ogromnym stopniu przyczyni się do poprawy jakości opieki nad kobietami w ciąży i ich dziećmi”.

„Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia obsada położnicza ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej opieki kobietom i mamy nadzieję, że to narzędzie da oddziałom położniczym w Anglii jasny przewodnik pozwalający określić, ile personelu medycznego jest potrzebne w danym środowisku” – dodał.

Nowy projekt mający na celu zapobieganie urazom mózgu noworodków podczas porodu ma na celu sprostanie temu wyzwaniu.

UK: Szerzenie Treści Antyszczepionkowych Powinno Być Przestępstwem |Faszyzm Po Brytyjsku?

 

Leave a Reply