Putin mówiąc o Ukrainie zapewnia, że oba kraje są „jednym narodem” [VIDEO]

Putin mówiąc o Ukrainie zapewnia, że oba kraje są "jednym narodem" [VIDEO]

Prezydent Rosji Władimir Putin opublikował w poniedziałek artykuł, w którym przekonuje, że „prawdziwa suwerenność Ukrainy jest możliwa w partnerstwie z Rosją”. Powtarza także opinię, którą wyrażał wielokrotnie, że Rosja i Ukraina to „jeden naród”.

W artykule, opublikowanym na stronie internetowej Kremla, Putin przedstawia swoją wizję historii Ukrainy i relacji rosyjsko-ukraińskich. Akcentuje wspólną historię dawnej Rusi, wspólnotę religijną i bliskość językową obu narodów.

Myślenie o odrębnym od rosyjskiego narodzie ukraińskim jest błędne

„Obiektywne fakty mówią o tym, że w Imperium Rosyjskim trwał aktywny proces rozwoju małorosyjskiej tożsamości kulturowej w ramach wielkiego narodu ruskiego, łączącego Wielkorusów, Małorusinów i Białorusinów” – pisze Putin. Wyobrażenia o „odrębnym od rosyjskiego narodzie ukraińskim” pojawiały się – według niego – w XIX wieku „w środowisku elity polskiej i pewnej części inteligencji małoruskiej”. Niemniej, „nie było tu i nie mogło być historycznych podstaw” – twierdzi prezydent Rosji.

Wspomina o traktacie ryskim z 1921 roku, na mocy którego – jak to ujmuje – „zachodnie ziemie byłego imperium rosyjskiego przypadły Polsce”. Na tych ziemiach „rząd polski rozwinął w okresie międzywojennym aktywną politykę przesiedleńczą”, trwała „bezwzględna polonizacja” – pisze Putin. Przeciwstawia temu procesowi politykę radzieckiej „korienizacji, która w Ukraińskiej SRR realizowana była jako ukrainizacja”.

Nie wspominając o zawartym przez ZSRR Niemcami hitlerowskimi pakcie Ribbentrop-Mołotow, Putin ocenia, że „w 1939 roku ziemie, wcześniej zagarnięte przez Polskę, powróciły do ZSRR i znaczna ich część została przyłączona do Ukrainy radzieckiej”. Dodaje, opisując dalsze zmiany terytorialne, że „współczesna Ukraina jest całkowicie dzieckiem epoki radzieckiej”. Podkreśla następnie: „dość porównać, jakie ziemie dołączyły do państwa rosyjskiego w XVII wieku i z jakimi terytoriami USRR odłączyła się od Związku Radzieckiego”.

Rozważając w tym kontekście warunki, na jakich nowe niezależne państwa po rozpadzie ZSRR mogłyby się tworzyć, Putin nadmienia: „odchodźcie z tym, z czym przyszliście”.

Prezydent Rosji wyraża opinię, że po rozpadzie ZSRR „elity ukraińskie zaczęły uzasadniać niepodległość swojego kraju poprzez negowanie jej przeszłości”, „mitologizować i pisać historię na nowo”. Wielki Głód na Ukrainie w latach 30. XX wieku Putin nazywa „wspólną dla nas (tj. Rosji i Ukrainy – przyp. red.) tragedią kolektywizacji”, którą zaczęto „prezentować jako ludobójstwo narodu ukraińskiego”.

Według gospodarza Kremla kraje zachodnie „na długo przed 2014 rokiem skłaniały Ukrainę w sposób planowy i kategoryczny, by ograniczyła współpracę gospodarczą z Rosją”. Następnie – kontynuuje – „krok za krokiem wciągano Ukrainę w niebezpieczną grę geopolityczną, której celem było przekształcenie Ukrainy w barierę między Europą i Rosją, w przyczółek przeciwko Rosji”.

Putin: Rosja „wybije zęby” wszystkim, którzy spróbują coś od niej uszczknąć

Wydarzenia 2014 roku na Ukrainie Putin nazywa „zamachem stanu”. Wyraża opinię, że mieszkańcy Krymu w 2014 roku „dokonali swego historycznego wyboru”, a „mieszkańcy Doniecka i Ługańska chwycili za broń, by bronić swego domu, języka i swojego życia”. Rosja – pisze Putin – „zrobiła wszystko, by przerwać bratobójczą walkę”.

Prezydent Rosji utrzymuje w swoim artykule, że „naśladowcy banderowców” byli gotowi do krwawych rozpraw „na Krymie, w Sewastopolu, Doniecku i Ługańsku”. Dodaje następnie: „również teraz nie rezygnują z podobnych planów. Czekają na swój czas, ale nie doczekają się”.

Obecne władze Ukrainy – według przywódcy Rosji – tworzą w społeczeństwie „atmosferę strachu”, pobłażają neonazistom i prowadzą „militaryzację kraju”. Putin używa na określenie tej polityki terminu „anty-Rosja” i ostrzega, że Rosja nie dopuści, by jej „historyczne terytoria i mieszkających tam, bliskich dla nas ludzi wykorzystano przeciwko Rosji”.

Leave a Reply