Premier Morawiecki spotka się z Lewicą. „Rząd jest otwarty na szerokie konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy”

We wtorek o godz. 9:00 premier Mateusz Morawiecki spotka się w Sejmie z przedstawicielami Lewicy – poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapewnił, że rząd jest otwarty na szerokie konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek o godz. 9:00 premier Mateusz Morawiecki spotka się w Sejmie z przedstawicielami Lewicy – poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapewnił, że rząd jest otwarty na szerokie konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Wcześniej o spotkaniu rządu z przedstawicielami Lewicy poinformował lider Wiosny Robert Biedroń. Klub Lewicy będzie reprezentował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, poseł Adrian Zandberg i lider Wiosny, a także m.in. szef klubu Krzysztof Gawkowski oraz wiceprzewodniczące Beata Maciejewska i Magdalena Biejat.

Informacje o spotkaniu we wtorek o godz. 9.00 potwierdził na Twitterze szef kancelarii premiera.

„Od początku publicznej dyskusji dotyczącej KPO i wydatkowania środków europejskich rząd jest otwarty na szerokie konsultacje ze wszystkimi organizacjami społecznymi, samorządowymi i politycznymi” – dodał szef KPRM.

Rząd – według deklaracji rzecznika Piotra Müllera – we wtorek ma po raz kolejny zająć się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Lewica chce zamknięcia Kościołów

Lewica uzależnia swoje poparcie dla głosowania za ratyfikacją decyzji od kilku przedstawionych w poniedziałek postulatów

 Są to: co najmniej 30 proc. środków dla samorządów; 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż; zbudowanie 75 tys. tanich mieszkań na wynajem; 1 mld euro na szpitale powiatowe; przygotowanie szczegółowego planu wydatków; powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Spada skłonność do szczepień w Polsce. Morawiecki straszy Polaków

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa – 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności – 27,4 mld zł.

Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy nie ma w Zjednoczonej Prawicy – ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna Polska. Politycy SP krytykowali projekt obecnego unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy od początku, m.in. mechanizm powiązania budżetu z kwestią praworządności; obecnie zwracają uwagę na kwestię pożyczek, z których częściowo ma być finansowany Fundusz. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił m.in. że jego ugrupowanie nie godzi się, żeby „Polska brała odpowiedzialność za długi innych krajów UE np. Grecji”.

Szczepienia na COVID-19 będą obowiązkowe? Ekspert: „Nie mamy już wyjścia”

Leave a Reply