Premier Morawiecki o głosowaniach Sejmu w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO: historyczna decyzja

To historyczna i bardzo ważna decyzja, potwierdza, że Finlandia i Szwecja są dla Polski bardzo ważnymi partnerami - powiedział premier Mateusz Morawiecki po przyjęciu przez Sejm ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację przez prezydenta akcesji tych krajów do NATO. Teraz ustawy trafią do Senatu.

Oklaski na stojąco po wyrażeniu przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, Fot. PAP/Leszek Szymański
Oklaski na stojąco po wyrażeniu przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, Fot. PAP/Leszek Szymański

To historyczna i bardzo ważna decyzja, potwierdza, że Finlandia i Szwecja są dla Polski bardzo ważnymi partnerami – powiedział premier Mateusz Morawiecki po przyjęciu przez Sejm ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację przez prezydenta akcesji tych krajów do NATO. Teraz ustawy trafią do Senatu.

W głosowaniu nad projektem ustawy dotyczącym ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO posłowie byli jednogłośni. Za zagłosowało 442 posłów, czyli wszyscy biorący udział w głosowaniu.

W drugim głosowaniu, ws. przystąpienia do NATO Finlandii, za było 440 posłów. Jeden poseł – Robert Winnicki (Konfederacja) był przeciw, a drugi poseł Konfederacji – Grzegorz Braun wstrzymał się od głosu.

Premier: rozszerzone NATO, to rozszerzone bezpieczeństwo Polski

„To historyczna i bardzo ważna decyzja, bardzo cieszę się z tej praktycznie jednomyślności naszego Sejmu, to potwierdza, że Finlandia i Szwecja są dla Polski bardzo ważnymi partnerami, a teraz, wraz z ich wejściem już wkrótce do NATO, Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym morzem NATO” – powiedział premier dziennikarzom po tych głosowaniach.

Szef rządu podkreślił, że „rozszerzone NATO, to rozszerzone bezpieczeństwo Polski”. „To też bardzo ważne dla wszystkich Polaków, że w tej dobie dramatycznej, zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę mamy dodatkową kartę w talii naszego bezpieczeństwa” – mówił.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że niedawno rozmawiał z szefowymi rządów Finlandii i Szwecji. „Prosiły nas o nasze zabiegi w kontekście wcześniejszej obstrukcji po stronie Turcji. Te nasze zabiegi też okazały się skuteczne. Otrzymaliśmy wyrazy wdzięczności ze strony Finlandii i Szwecji. To też pokazuje, jak działa solidarność w praktyce” – ocenił.

„Rozszerzone NATO, to poszerzona i pogłębiona perspektywa bezpieczeństwa dla Polski” – podsumował premier.

Decyzję Sejmu skomentował także szef MON Mariusz Błaszczak. „Obecność Szwecji i Finlandii w Sojuszu wzmacnia bezpieczeństwo na wschodniej flance. Nazwanie Rosji zagrożeniem, stała obecność V Korpusu USA w Polsce i rozszerzenie NATO to ważne decyzje dla naszej Ojczyzny” – wskazał minister obrony.

Zgoda na ratyfikację akcesji nowych członków NATO

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez prezydenta i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.

Dotąd cztery kraje ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO – jako pierwsze: Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Przyjęcie nowych członków do NATO jest regulowane przez artykuł 10. Traktatu Północnoatlantyckiego – podpisanego 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie dokumentu stanowiącego podstawę Sojuszu. Traktat został przyjęty przez 12 państw założycielskich NATO. Z czasem ratyfikowało go 18 kolejnych krajów, które przystąpiły tym samym do Sojuszu.

Z formalnego punktu widzenia kraje ubiegające się o członkostwo w NATO zostają zaproszone do przyjęcia Traktatu „za jednomyślną zgodą” wszystkich jego stron – brzmi zapis artykułu 10. Dodano w nim, że takie zaproszenie może otrzymać każde państwo europejskie, które „jest w stanie realizować zasady niniejszego traktatu i wnosić wkład do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.

Proces akcesji nowych państw do Sojuszu opiera się na polityce otwartych drzwi, według której o przyjęcie do NATO może się ubiegać każda europejska demokracja. W ostatnich miesiącach władze Sojuszu i wchodzących w niego państw wielokrotnie przypominały, że decyzję o członkostwie podejmują jednomyślnie wszystkie kraje paktu, a na proces akcesji nie wpływa stanowisko państw trzecich. Podkreślano też, że NATO jest sojuszem obronnym, które nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa i dąży do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Leave a Reply