Praca dziennikarzy w strefie nadgranicznej. Wiceszef MSWiA o zasadach

Wizyty dziennikarzy w strefie nadgranicznej będą miały formę zorganizowaną i będą odbywać się pod opieką Straży Granicznej. Od środy można składać wnioski o akredytacje - poinformował wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Jak dodał, "obecność dziennikarzy będzie każdorazowo poprzedzona szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa, a także złożeniem kilku oświadczeń". Dziennikarze zostaną też oznaczeni specjalnymi kamizelkami.

Praca dziennikarzy w strefie nadgranicznej. Wiceszef MSWiA o zasadach

Wizyty dziennikarzy w strefie nadgranicznej będą miały formę zorganizowaną i będą odbywać się pod opieką Straży Granicznej. Od środy można składać wnioski o akredytacje – poinformował wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Jak dodał, „obecność dziennikarzy będzie każdorazowo poprzedzona szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa, a także złożeniem kilku oświadczeń”. Dziennikarze zostaną też oznaczeni specjalnymi kamizelkami.

Od 1 grudnia do 1 marca w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią obowiązywać będzie zakaz przebywania. Zakaz obejmie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. To taki sam obszar, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował dzisiaj, że „w piątek ruszy centrum prasowe dla dziennikarzy, którzy relacjonują sytuację na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz obserwują trudną sytuację geopolityczną w naszym obszarze Europy”.

Centrum prasowe ulokowane jest między Kuźnicą a Sokółką – w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego zakazem. Będzie miejscem pracy dla dziennikarzy polskich i zagranicznych.

Dziennikarze będą wjeżdżali w strefę nadgraniczną pod opieką SG

Na środowej konferencji wiceszef MSWiA Błażej Poboży przypomniał, że komendant właściwej placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, w szczególności dziennikarzy. „Jest to odpowiedź na postulaty wychodzące od przedstawicieli mediów” – podkreślił. Przedstawiając zasady funkcjonowania mediów na tym obszarze, podkreślił, że z jednej strony pozwolą one zagwarantować bezpieczeństwo dziennikarzom, a z drugiej – umożliwią pełnienie swojej służby funkcjonariuszom.

Jak poinformował, wizyty dziennikarskie na granicy będą odbywały się na podstawie akredytacji wydawanych przez komendanta właściwej placówki SG. Dziennikarze będą wjeżdżali w strefę nadgraniczną pod opieką Straży Granicznej.Od dziś redakcje mogą wysyłać wnioski o umożliwienie uczestnictwa w zorganizowanej formie wjazdu na adres akredytacje.kg@strazgraniczna.pl”  – przekazał Poboży. „Dziennikarze będą wskazywali obszar, który chcieliby odwiedzić, oraz czas” – wskazał.

Wiceminister zapewnił również, że komendant SG będzie starał się tak „kompletować” zestaw dziennikarzy, by zapewnić „pełen pluralizm”. „Będziemy starali się, aby każdorazowo w takim jednym zespole wizytującym byli przedstawiciele telewizji, radia, mediów internetowych” – powiedział.

Obecność dziennikarzy na granicy poprzedzona szkoleniem

Wiceminister pytany o bezpieczeństwo dziennikarzy przebywających w pasie przygranicznym poinformował, że obecność dziennikarzy na obszarze przygranicznym „będzie każdorazowo poprzedzona, w dniu wyjazdu, szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa, a także złożeniem kilku oświadczeń”. Jak zaznaczył Poboży, dziennikarze w strefie będą też oznaczeni kamizelkami wskazującymi, że są przedstawicielami mediów.

„Wnioski o możliwość udziału w wizycie mediów na obszarze objętym rozporządzeniem ministra należy kierować pod adresem mailowym. To zapewni pełną koordynację i ułatwi nam pracę” – powiedział w środę wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Zaznaczył, że w mailu będzie można wskazać zarówno obszar placówki, na teren której chcieliby dziennikarze wjechać i przybliżony termin. „A zadaniem Straży Granicznej będzie takie połączenie tych przedstawicieli poszczególnych mediów, aby ten wjazd ułatwić” – powiedział Poboży.

Dziennikarze we wnioskach powinni wskazywać obszar, który chcieliby odwiedzić, oraz termin wyjazdu. Jak wyjaśnił wiceszef MSWiA, akredytacje na razie będą wydawane na jeden dzień na konkretną placówkę SG. Zaznaczył przy tym, że jedna wizyta może obejmować teren więcej niż jednej placówki. „W związku z tym aplikując na ten adres e-mailowy, można wskazać zainteresowanie więcej niż jednym obszarem placówki SG” – dodał.

„Zainteresowanie na dziś jest ogromne i podejrzewam, że idzie nawet nie w dziesiątki, a setki zainteresowanych dziennikarzy i mediów. W jednym dniu, przy tym zaangażowaniu i wyzwaniu logistycznym, organizacyjnym, będzie mogło wyjechać pewnie pięć-sześć redakcji” – ocenił Poboży. Zaznaczył, że takie wizyty będą organizowane każdego dnia.

Rzecznika SG por. Anna Michalska powiedziała, że to, ile trwać będzie taka wizyta, zależeć będzie od sytuacji na danym odcinku granicy danego dnia. „Będziemy informować, o której wyjazd, gdzie się spotykamy. Będziemy to koordynować w bieżącym kontakcie z państwem” – zapewniła dziennikarzy.

Poboży zapowiedział, że szczegółowe zasady zostaną opublikowane jeszcze w środę na stronie Straży Granicznej.

„Wprowadzamy te rozwiązania na razie testowo. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się układała, bo nie wiemy też, w którą stronę będzie ewoluował ten kryzys, ta sytuacja przygraniczna, ale mam nadzieję, że dzięki i naszym działaniom dyplomatycznym, i tym podejmowanym przez nasze służby, będzie ona ulegała stopniowemu uspokojeniu, stopniowej normalizacji” – podkreślił wiceszef MSWiA.

Jak podsumował chodzi o bezpieczeństwo dziennikarzy i to będzie zagwarantowane przez służby.

Leave a Reply