Posłowie zarabiają za dużo, a pracują mniej niż kiedyś [SONDAŻ]

36 proc. Polaków uważa, że posłowie pracują mniej niż w poprzednich kadencjach; natomiast zdaniem 73 proc. wynagrodzenia parlamentarzystów są zbyt wysokie – wynika z najnowszego sondażu Kantar. Jedynie 12 proc. badanych sądzi, że posłowie pracują więcej niż kiedyś, a 6 proc. jest zdania, że zarabiają za mało.

Posłowie zarabiają za dużo, a pracują mniej niż kiedyś [SONDAŻ]

36 proc. Polaków uważa, że posłowie pracują mniej niż w poprzednich kadencjach; natomiast zdaniem 73 proc. wynagrodzenia parlamentarzystów są zbyt wysokie – wynika z najnowszego sondażu Kantar. Jedynie 12 proc. badanych sądzi, że posłowie pracują więcej niż kiedyś, a 6 proc. jest zdania, że zarabiają za mało.

Jednocześnie zdecydowana większość Polaków (70 proc.) jest zdania, iż praca posła nie wymaga dużego wysiłku. Przeciwną opinię wyraża jedynie 18 proc. respondentów.

Zdaniem prawie trzech czwartych Polaków (73 proc.) wynagrodzenie polskich parlamentarzystów jest zbyt wysokie. Według 42 proc. badanych posłowie zarabiają zdecydowanie za dużo, natomiast 31 proc. z nich określiło ich zarobki jako raczej za duże. Przeciwny pogląd ma 6 proc. respondentów. Według 5 proc. Polaków wynagrodzenie polskich posłów jest raczej za małe, natomiast 1 proc. określa je jako zdecydowanie zbyt niskie. Opinię o odpowiednim uposażeniu parlamentarzystów wyraża 12 proc. Polaków – wynika z sondażu Kantar Public przesłanego w piątek PAP.

Pracownia zaznaczyła, że pogląd o zdecydowanie za dużym wynagrodzeniu parlamentarzystów dominuje u badanych z wyższym wykształceniem (47 proc.), mieszkańców miast 20-100 tys. (53 proc.) i zwolenników Lewicy (62 proc.), natomiast zarobki są raczej za wysokie według pięćdziesięciolatków (36 proc.) oraz wyborców Koalicji Polskiej (42 proc.). Przekonanie o raczej za małych zarobkach występuje częściej u respondentów z wyższym wykształceniem (8 proc.), mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (19 proc.), osób raczej zainteresowanych polityką (12 proc.) oraz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (12 proc.). „Polscy parlamentarzyści otrzymują odpowiednie wynagrodzenie częściej według badanych z podstawowym wynagrodzeniem (19 proc.) oraz wyborców PiS (21 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Kantar dodaje, że w 2021 roku Polacy zdecydowanie rzadziej niż w 2008 roku twierdzą, że polscy posłowie otrzymują zdecydowanie za duże wynagrodzenie (o 22 punkty procentowe), jednocześnie zwiększył się procent badanych uznających wynagrodzenie za raczej duże (o 8 pkt. proc.). O 5 pkt. proc. wzrósł natomiast odsetek badanych twierdzących, że poziom wynagrodzenia jest odpowiedni, natomiast o 4 pkt. proc., że pensja posła jest raczej za mała.

36 proc. badanych uważa, że obecnie posłowie pracują mniej, aniżeli w poprzednich kadencjach. Jedna czwarta respondentów (25 proc.) jest zdania, że w tej kwestii nic się nie zmieniło, natomiast według 12 proc. Polaków posłowie Sejmu IX kadencji pracują więcej niż w przeszłości. Więcej niż jedna czwarta badanych (27 proc.) udzieliła odpowiedzi 'nie wiem, trudno powiedzieć'” – informuje pracownia.

Odpowiedzi „mniej” częściej udzielały osoby w wieku 40-49 lat (46 proc.), zamieszkujący miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (44 proc.), bardzo zainteresowani polityką (43 proc.), a także wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Ruchu Polska 2050 (56 proc.) – czytamy w sondażu.

Kantar zaznacza, że posłowie pracują więcej według badanych 60+ (17 proc.), o wykształceniu podstawowym (18 proc.) oraz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (23 proc.). Opinię o poświęcaniu takiej samej ilości czasu i wysiłku podzielają najczęściej mężczyźni (27 proc.), badani z wykształceniem podstawowym (29 proc.), zamieszkujący miasta do 20 tys. (43 proc.) oraz wyborcy PiS (40 proc.) – dodaje pracownia.

Z sondażu wynika, że – w porównaniu do roku 2008 – Polacy częściej twierdzą, że Sejm obecnej kadencji pracuje więcej niż poprzednie (o 5 punktów procentowych), jednocześnie procent odpowiedzi 'tak samo dużo’ jest zdecydowanie niższy (o 8 pkt. proc.).

Badanie wykazało też, że zdecydowana większość Polaków (70 proc.) jest zdania, iż praca posła nie wymaga dużego wysiłku: 51 proc. badanych określiło ją jako lekką, natomiast niemal jeden na pięciu (19 proc.) jako bardzo lekką. Przeciwną opinię wyraża 18 proc. respondentów, w tym 2 proc. uważa, że jest to bardzo ciężka praca, natomiast 16 proc. skłania się ku mniej zdecydowanej opinii. 12 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Z badania wynika, że praca posłów jest lekka częściej w opinii mężczyzn (52 proc.), osób z wyższym wykształceniem (55 proc.) oraz raczej nie zainteresowanych polityką (58 proc.). Natomiast za bardzo ciężką uznają ją częściej mieszkańcy miast 20-100 tys. (33 proc.), osoby w ogóle nie zainteresowane polityką (27 proc.) oraz wyborcy Ruchu 2050 (29 proc.). Pogląd o ciężkiej pracy parlamentarzystów jest większy u najstarszych respondentów 60+ (21 proc.), osób raczej zainteresowanych polityką (26 proc.) oraz wyborców Prawa i Sprawiedliwości (32 proc.).

Obecnie większy procent Polaków niż w badaniu z roku 2008 uznaje pracę posła za lekką (o 4 punkty procentowe), przy czym odsetek badanych określających ją jako bardzo lekką jest mniejszy (o 3 pkt. proc.) – dodaje Kantar. Zmalał również procent respondentów określających ją jako ciężką (o 4 pkt. proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 6-11 sierpnia 2021 roku na reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów wspomaganych komputerowo (CAPI).

Leave a Reply