Portugalia: 20 procent obywateli żyje na skraju ubóstwa

Już ponad 20 proc. obywateli Portugalii żyje na skraju ubóstwa - wynika z badania przeprowadzonego przez lizbońską Fundację Francisco Manuela dos Santosa (FFMS). Studium dowodzi, że tylko niewielki odsetek biednych mieszkańców tego kraju to osoby bez zatrudnienia.

Już ponad 20 proc. obywateli Portugalii żyje na skraju ubóstwa – wynika z badania przeprowadzonego przez lizbońską Fundację Francisco Manuela dos Santosa (FFMS). Studium dowodzi, że tylko niewielki odsetek biednych mieszkańców tego kraju to osoby bez zatrudnienia.

Z cytowanego przez telewizję RTP we wtorek badania wynika, że w 10-milionowej Portugalii żyje ponad 2 mln ubogich. Według raportu FFMS osoby te uzyskują w ciągu miesiąca dochody na poziomie 60 proc. średniej portugalskiej płacy. Poziom ten, wynoszący 300 euro, został uznany przez portugalskich socjologów za granicę ubóstwa.

W komunikacie przekazanym mediom eksperci wskazali, że z zaskoczeniem przyjęli wnioski ze swego badania, zgodnie z którymi wśród wszystkich biednych obywateli Portugalii odsetek bezrobotnych “jest bardzo niski”, a w gronie tym dominują osoby zatrudnione.

Portugalia wybrana najlepszym europejskim kierunkiem podróży w dobie pandemii

Coraz więcej osób bezrobotnych

Zgodnie z szacunkami FFMS wśród portugalskich ubogich największy odsetek stanowią osoby zatrudnione na podstawie stałej umowy o pracę – 32,9 proc. Kolejnymi grupami biednych są emeryci – 27,5 proc., osoby pracujące dorywczo – 26,6 proc. oraz bezrobotni – 13 proc.

Według opublikowanych we wtorek szacunków Instytutu ds. Pracy i Szkolenia Zawodowego (IEFP) pod koniec marca liczba osób bez pracy w Portugalii wynosiła 450,9 tys., czyli o ponad 18 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu. To najwyższy poziom bezrobotnych od kwietnia 2017 roku.

Tymczasem rządowa Rada ds. Finansów Publicznych (CFP) przewiduje, że w ciągu 2021 roku bezrobocie w Portugalii z powodu koronakryzysu wzrośnie z 6,9 do 8,3 proc. Oczekuje się, że do poziomu 6,5 proc., czyli sprzed pandemii Covid-19, bezrobocie powróci dopiero w 2024 roku.

Hiszpania: Lewicowe bojówki atakują prawicowych polityków za przyzwoleniem władz [VIDEO]

Leave a Reply