Polska w piśmie do TSUE potwierdza ugodę z Czechami i wnioskuje o zaprzestanie naliczania kar

Potwierdzenie zawarcia ugody z Czechami, a także prośba o jak najszybsze wykreślenie z rejestru Trybunału sprawy dot. Turowa i zaprzestania dalszego naliczania kar - znalazły się w polskim piśmie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska w piśmie do TSUE potwierdza ugodę z Czechami i wnioskuje o zaprzestanie naliczania kar

Potwierdzenie zawarcia ugody z Czechami, a także prośba o jak najszybsze wykreślenie z rejestru Trybunału sprawy dot. Turowa i zaprzestania dalszego naliczania kar – znalazły się w polskim piśmie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska Agencja Prasowa dotarła do pisma, jakie w piątek zostało skierowane przez pełnomocnika RP w postępowaniach przed organami sądowymi UE i trybunałem EFTA do sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytamy w nim, że w związku ze złożonym w piątek czeskim pismem do TSUE, Polska potwierdza zawarte w nim informacje o zawarciu przez oba państwa umowy międzynarodowej kończącej w sposób ugodowy spór dotyczący kopalni Turów.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w Pradze umowę “między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów”. Umowa zakłada m.in., że Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE ma przekazać 10 mln euro krajowi libereckiemu.

Polski pełnomocnik wskazuje w piśmie do TSUE, że Polska, jak i Czechy w sposób ugodowy zakończyły spór i zrzekają się “wszelkich roszczeń w tej sprawie”.

Pełnomocnik wnioskuje również o wykreślnie sprawy Turowa z rejestru TSUE w możliwie najkrótszym terminie, by zapobiec dalszemu naliczaniu kar. “Równocześnie, mając na względzie, że w chwili obecnej pozostaje w mocy postanowienie wiceprezesa Trybunału z dnia 20 września 2021 r. w sprawie C-121/21 R, proszę o wykreślenie sprawy C-121/21 z rejestru Trybunału w możliwie najkrótszym terminie, tak aby zapobiec dalszemu naliczaniu kar w wysokości 500.000 eur dziennie, nałożonych na Rzeczpospolitą Polską na mocy ww. postanowienia, które w związku z zawarciem ugody stało się bezprzedmiotowe” – czytamy w piśmie pełnomocnika.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.

Leave a Reply