Podczas lockdownu o jedną czwartą wzrosła liczba młodych palących

W trakcie pierwszego lockdownu wprowadzonego z powodu pandemii Covid-19, w Anglii o jedną czwartą zwiększyła się liczba młodych dorosłych, którzy palą papierosy - wynika z opublikowanego w środę badania.

Podczas lockdownu o jedną czwartą wzrosła liczba młodych palących

W trakcie pierwszego lockdownu wprowadzonego z powodu pandemii Covid-19, w Anglii o jedną czwartą zwiększyła się liczba młodych dorosłych, którzy palą papierosy – wynika z opublikowanego w środę badania.

Jako palacze określiło się 26,8 proc. badanych w wieku 18-34 lata, podczas gdy przed lockdownem było to 21,5 proc., co przekłada się na wzrost liczby palących papierosy w tej grupie wiekowej o 652 tys. osób.

Wyniki, opublikowane w naukowym czasopiśmie „Addiction”, pochodzą z comiesięcznych badań ankietowych dotyczących używania tytoniu i alkoholu, w których uczestniczyły setki osób. Naukowcy porównali odpowiedzi udzielone w ciągu siedmiu miesięcy poprzedzających pierwszy lockdown wiosną 2020 roku z odpowiedziami udzielonymi w jego trakcie.

Ale dane sugerują, że pandemia mogła stać się bodźcem dla wielu palaczy do podjęcia próby rzucenia palenia. Mimo dużego procentowo wzrostu liczby palących wśród młodych dorosłych, odsetek palących w całym społeczeństwie zwiększył się nieznacznie – z 16,1 proc. do 16,4 proc. To efekt tego, że w pozostałych grupach wiekowych 35-59 lat i powyżej 60 lat odsetek ten w tym samym czasie spadł.

Jak wskazują badacze, ponieważ w przypadku osób starszych istnieje większe ryzyko poważnego przebiegu Covid-19, obawy o zdrowie mogły być dla nich większym czynnikiem odstraszającym niż dla osób młodszych.

„Pierwszy lockdown był bezprecedensowy w sposobie, w jaki zmienił codzienne życie ludzi. Stwierdziliśmy, że wielu palaczy skorzystało z tej okazji, aby rzucić palenie, co jest fantastyczne. Pierwszy lockdown był jednak również okresem ogromnego stresu dla wielu osób i zaobserwowaliśmy wzrost liczby osób palących i pijących w ryzykowny sposób alkohol w grupach najbardziej dotkniętych pandemią” – powiedziała kierująca badaniami dr Sarah Jackson z University College London.

Leave a Reply