Podczas awarii „Czajki” do Wisły odprowadzono ponad 14 mln m sześc. ścieków

Podczas awarii kolektorów w 2019 i 2020 r. do Wisły odprowadzono łącznie ponad 14 mln m sześc. ścieków – wynika z danych, które przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Miejsce zrzutu nieczystości do Wisły w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Miejsce zrzutu nieczystości do Wisły w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell

Podczas awarii kolektorów w 2019 i 2020 r. do Wisły odprowadzono łącznie ponad 14 mln m sześc. ścieków – wynika z danych, które przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

GIOŚ poinformował, że od godziny 7.50 w dniu 28.08.2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 24.00 w dniu 14.09.2019 r. kolektorem przy ul. Farysa odprowadzono w sposób ciągły bezpośrednio do rzeki Wisły 3 642 809 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych) oraz w dniach 15 i 16.11.2019 r., w związku z prowadzonymi pracami związanymi z uruchomieniem układu przesyłowego, nastąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły łącznie w ilości 60 371 m sześc.

Łącznie w trakcie awarii wprowadzono do rzeki Wisły ok. 3,7 mln m sześc. nieoczyszczonych ścieków.

Natomiast rok później łączna ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły przelewem burzowym kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Farysa od dnia wystąpienia awarii, tj. od godz. 10:23 29 sierpnia 2020 r. do dnia 13 grudnia 2020 r., tj. uruchomienia pierwszej nitki A rurociągu stalowego DN 1200 wchodzącej w skład instalacji bezpieczeństwa, wynosiła ok. 10,6 mln m sześc.

W 2019 i 2020 r. do Wisły odprowadzono podczas awarii kolektorów łącznie około 14,3 mln m sześc. ścieków.

Leave a Reply