USA: Pierwsze Stany, Które Zastosują Groźne Dla Zdrowia Opryski, Aby Walczyć z COVID-19

Georgia, Nevada i Tennessee to pierwsze stany, które uzyskały zgodę na rozpowszechnianie substancji chemicznej w budynkach rządowych, placówkach opieki zdrowotnej i przetwórstwie żywności oraz w transporcie państwowym. Agencja dała zielone światło, pomimo wiedzy o szkodliwości produktu, który wywołuje astmę i inne poważne choroby układu oddechowego.

Georgia, Nevada i Tennessee to pierwsze stany, które uzyskały zgodę na rozpowszechnianie substancji chemicznej w budynkach rządowych, placówkach opieki zdrowotnej i przetwórstwie żywności oraz w transporcie państwowym. Agencja dała zielone światło, pomimo wiedzy o szkodliwości produktu, który wywołuje astmę i inne poważne choroby układu oddechowego.

Na stronie Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA) widnieje informacja, iż pozytywnie rozpatrzono wnioski złożone przez pierwsze trzy południowe stany – Georgia, Nevada i Tennessee.

Prośba dotyczyła awaryjnego aerozolowania wybranych przestrzeni wewnętrznych za pomocą antywirusowego „uzdatniania powietrza” o nazwie Grignard Pure.

Grignard Pure to produkt na bazie nanocząstek. Jego aktywnym składnikiem jest substancja zwana glikolem trietylenowym (TEG).

Grignard Pure zawiera TEG jako samodzielny związek chemiczny, ale TEG jest również składnikiem niektórych związków glikolu polietylenowego (PEG) (tych o małej masie cząsteczkowej.

To bardzo ważna i niepokojąca wiadomość, ponieważ, jak dowodzi Oxford Academic, już od roku 2002 wiemy, iż glikol polietylenowy o niskiej masie cząsteczkowej wywołuje aberracje chromosomowe w komórkach zwierząt hodowanych invitro.

W badaniu czytamy: „Ludność jest szeroko narażona na glikol polietylenowy (PEG) i jego pochodne chemiczne, które są szeroko stosowane jako nośniki lub współrozpuszczalniki w wielu preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych. Jednak polimery PEG o niskiej masie cząsteczkowej różnią się znacznie od polimerów o wyższej masie cząsteczkowej pod względem właściwości fizykochemicznych, biologicznego wpływu na przepuszczalność komórek oraz ich wchłaniania i wydalania, a także wyższą toksycznością i prawdopodobnie toksycznością genetyczną.”

PEG jest związany z niekorzystnymi reakcjami immunologicznymi, w tym zagrażającą życiu anafilaksją.

Zgoda EPA weszła w życie zgodnie z sekcją 18 federalnej ustawy o środkach owadobójczych, grzybobójczych i gryzoniobójczych (FIFRA), która zezwala agencji na stosowanie pestycydów niezarejestrowanych do zastosowań, na określonych obszarach geograficznych, przez okres do jednego roku, w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, uznanych za „pilne” i „nierutynowe”.

To już kolejny z przymusowych i nielegalnych eksperymentów jawnie przeprowadzanych na kolejnej miejscowej ludności.

Czy ludzie się obudzą? Uważam, że nie. Te żaby już w rozgrzanym kociołku dawno smacznie śpią.

Marny koniec, na który zasługują.

Leave a Reply