Pediatra: Długotrwałe odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych może mieć nieprzewidywalne skutki

Odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych na wiele miesięcy to okoliczność, której skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani zmierzyć - powiedziała dr Magdalena Okarska-Napierała. Pediatra z WUM wskazała, że w jej ocenie utrzymywanie edukacji w szkołach pomimo trwającej epidemii jest niezwykle ważne i konieczne dla najmłodszych.

Pediatra: Długotrwałe odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych może mieć nieprzewidywalne skutki

Odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych na wiele miesięcy to okoliczność, której skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani zmierzyć – powiedziała dr Magdalena Okarska-Napierała. Pediatra z WUM wskazała, że w jej ocenie utrzymywanie edukacji w szkołach pomimo trwającej epidemii jest niezwykle ważne i konieczne dla najmłodszych.

„Ważnym argumentem dla mnie w tej sprawie jest stanowisko CDC (Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA – przyp. red.). W czasie bezprecedensowego, notowanego ostatnio, wzrostu liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (wariantem Omikron) CDC zaleca utrzymanie nauczania stacjonarnego w szkołach. Spodziewam się, że decyzja ta była poprzedzona gruntowną analizą bilansu korzyści i strat” – powiedziała ekspertka z WUM.

Dodała, że CDC w swoim stanowisku podkreśla – oczywiście – konieczność powszechnych szczepień, jako najlepszej formy walki z nadmierną liczbą przypadków ciężkiego przebiegu choroby.

„Szczepienie jest dostępne w USA, tak jak i w Polsce, dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. CDC zaleca także stosowanie pozostałych środków ochrony m.in. maseczek czy higieny rąk. Rzecz w tym, aby stosować wszelkie środki, które umożliwią dzieciom uczęszczanie do placówek edukacyjnych w trybie stacjonarnym. Nie da się oczywiście w sposób bezpośredni i bardzo prosty udowodnić, jakie negatywne skutki dla dzieci i młodzieży miał lock-down i zamknięcie szkół. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w pierwszym roku pandemii liczba epizodów depresyjnych i lękowych wśród dzieci na całym świecie radykalnie wzrosła. Dyskutując o zamknięciu szkół należy brać pod uwagę wielorakie niekorzystne skutki takiej decyzji” – dodała.

„Lockdown oznacza też dla niektórych np. zwiększoną ekspozycję na przemoc domową”

Wyjaśniła, że chodzi o ograniczony i nierówny (uwarunkowany m.in. ekonomicznie) dostęp do edukacji, o kontakty socjalne w grupie rówieśników, udział w zajęciach sportowych, a także – w przypadki niektórych dzieci – dostęp do ciepłego posiłku.

„Lockdown oznacza też dla niektórych np. zwiększoną ekspozycję na przemoc domową. Liczba niekorzystnych skutków dla dzieci jest bardzo duża” – wskazała.

Powiedziała także, że dzieci są bardziej „delikatne” psychicznie niż dorośli, bo są w trakcie rozwoju.

„Trudno jest ocenić w tym momencie, jakie dalekosiężne skutki dla dzieci będzie miał rok izolacji od grupy rówieśniczej. To rodzaj mimowolnego eksperymentu, jakiego wcześniej nie przeprowadzano” – oceniła.

Dodała, że warto zwrócić uwagę na brak dowodów na to, iż zamykanie placówek edukacyjnych w poprzednich falach miało znaczący wpływ na ograniczenie szerzenia zakażeń.

„To inna sytuacja niż np. w czasie pandemii grypy 'hiszpanki’, kiedy zamykanie szkół ewidentnie poprawiało sytuację całego społeczeństwa – redukowało liczbę zakażeń. Tymczasem w przypadku COVID dotychczas większość analiz przemawiała za nieznacznym wpływem zamykania szkół, a tym bardziej – przedszkoli i żłobków, na dynamikę pandemii. To oczywiście może się zmienić w każdej kolejnej fali, ale teraz mamy szczepienia i możemy wyjść naprzeciw problemowi większej zakaźności” – podkreśliła Okarska-Napierała.

Leave a Reply