Opublikowane nowe badania dotyczące COVID-19, które przeczą wcześniejszym ustaleniom

Bycie mężczyzną oraz zbyt duży wskaźnik masy ciała (BMI) nie są związane ze zwiększoną śmiertelnością z powodu COVID-19 u pacjentów przyjętych na oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) – wykazała analiza 58 badań, czyli łącznie 44305 pacjentów. Ustalenia te przeczą wcześniejszym wnioskom z badań.

Opublikowane nowe badania dotyczące COVID-19, które przeczą wcześniejszym ustaleniom

Bycie mężczyzną oraz zbyt duży wskaźnik masy ciała (BMI) nie są związane ze zwiększoną śmiertelnością z powodu COVID-19 u pacjentów przyjętych na oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) – wykazała analiza 58 badań, czyli łącznie 44305 pacjentów. Ustalenia te przeczą wcześniejszym wnioskom z badań.

Jednocześnie badanie przeprowadzone przez zespół dr. Bruce’a Biccarda z Uniwersytetu w Kapsztadzie uwidoczniło szereg innych czynników, związanych z ryzykiem zgonu chorych na Covid na OIOM-ie.

Dowiedziono m.in., że pacjenci z COVID-19 przebywający na OIOM byli o 40 proc. bardziej narażeni na zgon, jeżeli palili papierosy; o 54 proc. częściej, jeżeli mieli zbyt wysokie ciśnienie krwi; o 41 proc., gdy chorowali na cukrzycę oraz aż o 75 proc., kiedy cierpieli na choroby układu oddechowego.

Osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi lub rakiem miały około dwukrotnie większe ryzyko zgonu, a cierpiący na choroby nerek – 2,4 razy większe niż pacjenci bez tych czynników ryzyka.

Innymi istotnymi czynnikami związanymi ze zwiększoną śmiertelnością z powodu Covid-19 były: nasilenie niewydolności narządowej wymagające wentylacji mechanicznej (2,5-krotnie w porównaniu do niewentylowanych pacjentów), a także podwyższona liczba białych krwinek i innych markerów stanu zapalnego.

WAŻNE: Naturalna odporność wygrała z CDC? Badania potwierdzają, że lepiej jest przejść COVID-19

COVID-19. Grupy ryzyka

Analizując przyczyny tych korelacji autorzy stwierdzili, że w większości przypadków wiek pacjentów jest silnie związany z wymienionymi schorzeniami, a więc i ze zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu Covid-19 po przyjęciu na OIOM. Jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu i choroby układu oddechowego to mogą one być związane z receptorami konwertazy angiotensyny (ACE) na powierzchni pęcherzyków płucnych, których ilość – jak sugerują wcześniejsze badania – jest skorelowana z podatnością na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Tymczasem wśród palaczy i pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc występuje zwiększona ekspresja receptorów ACE-2.

Związek między nadciśnieniem i chorobami sercowo-naczyniowymi a zwiększoną śmiertelnością może być spowodowany uszkodzeniem serca związanym z ogólnoustrojową reakcją zapalną w odpowiedzi na zakażenie COVID-19.

WAŻNE! USA: 7 chłopców z zapaleniem serca, wyglądającym jak zawał, po podaniu Pfizer BioNtech!

„Nasze wyniki potwierdzają związek między cukrzycą, chorobami sercowo-naczyniowymi i chorobami układu oddechowego ze śmiertelnością u pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii. Jednak zgłaszana wcześniej korelacja pomiędzy płcią męską i zbyt wysokim BMI nie została potwierdzona przez tę metaanalizę. Z uwagi na dużą próbę badawczą jest to w pełni wiarygodne oszacowanie” – podsumowują autorzy publikacji w czasopiśmie „Anesthesia”.

USA: 13-letni chłopiec znaleziony martwy po dwóch dawkach Pfizer BioNtech

Leave a Reply