UK: Operacja Escalin. Boris Johnson mobilizuje wojsko i emigrantów do walki z kryzysem paliwowym

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiada dodatkowe środki, które pomogą zapewnić stabilność brytyjskiego łańcucha dostaw paliw.

UK: Operacja Escalin. Boris Johnson mobilizuje wojsko i emigrantów do walki z kryzysem paliwowym

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiada dodatkowe środki, które pomogą zapewnić stabilność brytyjskiego łańcucha dostaw paliw.

W ramach operacji Escalin prawie 200 pracowników wojskowych tankowców, z których 100 to kierowcy, zostanie rozmieszczonych od poniedziałku na terenie Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia tymczasowego wsparcia w ramach szerszych działań rządu mających na celu dalsze zmniejszenie presji na stacje benzynowe i rozwiązanie problemu niedoboru kierowców ciężarówek.

Popyt na paliwo ustabilizował się w ciągu tygodnia i obecnie dostarczanych jest więcej paliw niż jest sprzedawanych, jednak niektóre części kraju nadal stoją w obliczu kryzysu.

UK: Boris Johnson ściąga bezrobotne pielęgniarki z Kenii. Nowa umowa zdrowotna Wielkiej Brytanii

Aby pomóc w dalszej poprawie zapasów paliwa, personel wojskowy obecnie odbywa szkolenie w zakładach transportowych w całym kraju, a od poniedziałku będzie dostarczał paliwo na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Wiąże się to z szeregiem środków, które rząd podejmuje w celu złagodzenia tymczasowej presji łańcucha dostaw w branży transportu żywności, spowodowanej pandemią.

Jako kolejny krok w celu radzenia sobie z tymi naciskami w krótkim okresie, rząd wprowadza dostosowany do potrzeb program Escalin umożliwiający pracę 300 kierowców cystern z paliwem w Wielkiej Brytanii.

W tych wyjątkowych okolicznościach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwala wielu kierowcom transportu paliw na natychmiastową pracę w Wielkiej Brytanii.

Przewoźnicy znajdą licencjonowanych kierowców do rekrutacji i złożą wnioski do Departamentu Strategii Biznesu, Energetyki i Przemysłu, który udzieli kandydatom niezbędnej licencji i umowy o pracę jako kierowca paliwowy.

Stanowi to część tymczasowych ustaleń dotyczących imigracji ogłoszonych w zeszłym tygodniu, aby zapewnić krótkoterminową ulgę dla przemysłu spożywczego i paliwowego oraz zapewnić stabilność łańcucha dostaw w Wielkiej Brytanii w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia.

Te ograniczone czasowo środki ułatwią rekrutację następujących kohort w nadchodzących dniach i tygodniach:

  • 300 kierowców paliwowych, którzy będą mogli przyjechać od razu (pod warunkiem kontroli imigracyjnej i aprobaty BEIS) i pozostać w pracy do końca marca 2022 r.
  • 4700 kierowców transportu żywności, którzy przyjadą od końca października i wyjadą do 28 lutego 2022 r.
  • 5500 pracowników przemysłu drobnego, którzy przyjadą od końca października i będą mogli zostać do 31 grudnia 2021 r.

Zdaniem rządu, wprowadzenie tych tymczasowych, ograniczonych w czasie środków wizowych ma nie umniejszać zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji i podnoszenia płac siły roboczej, ale jest wyrazem uznania dla nadzwyczajnego zestawu okoliczności wpływających na stabilność łańcucha dostaw w Wielkiej Brytanii.

Steve Barclay, kanclerz Księstwa Lancaster powiedział – Rząd podjął zdecydowane działania w celu rozwiązania problemu krótkoterminowego zakłócenia naszych łańcuchów dostaw, w szczególności przepływu paliwa do podjazdów.

Widzimy teraz wpływ tych interwencji, ponieważ więcej paliwa jest dostarczanego na podjazdy niż sprzedawanego. A jeśli ludzie nadal będą wracać do swoich normalnych wzorców zakupowych, zobaczymy mniejsze kolejki i zapobiegniemy zamykaniu stacji benzynowych – dodał.

Sekretarz obrony Ben Wallace powiedział – W weekend w ramach operacji Escalin zostanie zmobilizowanych ponad 200 żołnierzy.

Podczas gdy sytuacja się stabilizuje, nasze siły zbrojne są po to, aby wypełnić wszelkie krytyczne wakaty i pomóc utrzymać kraj w ruchu, wspierając branżę w dostarczaniu paliwa na podjazdy – dodał.

Sekretarz ds. Biznesu Kwasi Kwarteng powiedział – Dzięki ogromnym wysiłkom przemysłu w ciągu ostatniego tygodnia widzimy ciągłe oznaki, że sytuacja na stacjach paliw powoli się poprawia. Poziomy zapasów na podjazdach w Wielkiej Brytanii wykazują tendencję wzrostową, dostawy paliwa na podjazdy są powyżej normalnego poziomu, a popyt na paliwo stabilizuje się.

Należy podkreślić, że w Wielkiej Brytanii nie brakuje paliwa, a ludzie powinni nadal kupować paliwo jak zwykle. Im szybciej wrócimy do naszych normalnych nawyków zakupowych, tym szybciej będziemy mogli wrócić do normalności.

Chcemy jednak, aby pracodawcy dokonywali długoterminowych inwestycji w rodzimą siłę roboczą w Wielkiej Brytanii, zamiast polegać na siłach roboczych z zagranicy, aby zbudować gospodarkę o wysokich płacach i wysokich kwalifikacjach – dodał.

Wizy nie będą rozwiązaniem długoterminowym, a reforma w branży ma kluczowe znaczenie. Oprócz krótkoterminowych rozwiązań, rząd współpracuje również z przemysłem w celu znalezienia długoterminowych rozwiązań niedoboru kierowców samochodów ciężarowych i zachęcenia większej liczby osób do wejścia do sektora logistycznego poprzez ulepszone testy i zatrudnianie z lepszymi płacami, warunkami pracy i różnorodnością.

Zgodnie z tym podejściem rząd i stowarzyszenia towarowe współpracują obecnie w celu podniesienia standardów parkingów dla ciężarówek – pomagając uatrakcyjnić branżę samochodów ciężarowych dla przyszłych kierowców i wspierając dobro osób obecnie pracujących w tym sektorze.

Ta trwająca praca będzie opierać się na 24 interwencjach, aby rozwiązać problem niedoboru kierowców, co obejmuje natychmiastowe zwiększenie liczby testów samochodów ciężarowych i szkolenia nowych umiejętności, aby przeszkolić do 4000 osób więcej na kierowcę samochodów ciężarowych.

Leave a Reply