ONZ odpowiada Grecie Thunberg: Nie możemy orzec w sprawie skargi dotyczącej klimatu

Nie możemy orzec w sprawie złożonej przez Gretę Thunberg i inne osoby nieletnie skargi zarzucającej rządom pięciu państw naruszanie praw dziecka poprzez bierność wobec zmiany klimatu - orzekł działający przy ONZ Komitet Praw Dziecka (CRC).

ONZ odpowiada Grecie Thunberg: Nie możemy orzec w sprawie skargi dotyczącej klimatu

Nie możemy orzec w sprawie złożonej przez Gretę Thunberg i inne osoby nieletnie skargi zarzucającej rządom pięciu państw naruszanie praw dziecka poprzez bierność wobec zmiany klimatu – orzekł działający przy ONZ Komitet Praw Dziecka (CRC).

Zajmujący się przestrzeganiem konwencji o prawach dziecka panel 18 ekspertów od 2019 r. rozpatrywał skargę złożoną przez 15 młodych aktywistów reprezentujących 12 państw, którzy w momencie składania wniosku mieli od ośmiu do 17 lat.

Grupa, w której znalazła się również Thunberg, zarzucała władzom Francji, Turcji, Brazylii, Niemiec i Argentyny, że od dekad zdawały sobie sprawę z zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, ale mimo to nie ograniczyły emisji gazów cieplarnianych.

Komitet orzekł, że ustalono „wystarczający związek przyczynowy” między poważną szkodą rzekomo poniesioną przez dzieci a działaniami lub zaniedbaniami pięciu państw. CRC przychylił się jednak do argumentacji pięciu rządów, które podkreślały, że skarżące je dzieci powinny najpierw złożyć sprawy w sądach krajowych. Nie wiadomo, czy nagłaśniający problem zmiany klimatu młodzi aktywiści zdecydują się na ten krok – pisze Reuters.

„Odnieśliście sukces w niektórych aspektach tej sprawy, ale nie we wszystkich” – przekazał autorom skargi w skierowanym do nich liście CRC, który pogratulował im zarazem „odwagi i determinacji”.

„Mamy nadzieję, że pozytywne aspekty tej decyzji dodadzą wam siły i że będziecie nadal działać w swoich krajach i regionach, by walczyć o sprawiedliwość w aspekcie zmiany klimatu” – dodano.

Istotnym punktem poniedziałkowej decyzji CRC było uznanie, że Komitet może rozpatrywać sprawy nawet wówczas, gdy szkodliwe efekty emisji jednego kraju są odczuwane przez dzieci z innego kraju – zauważa Reuters.

CRC monitoruje konwencję o prawach dziecka, do której przystąpiło 196 państw świata. 48 z nich zgodziło się przyjąć procedury pozwalające dzieciom składać skargi w sprawie łamania zapisanych w konwencji praw.

Leave a Reply