Ograniczenia wprowadzone z powodu COVID-19 mogą przyczynić się do wzrostu zgonów z powodu raka piersi

Gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do badań przesiewowych może w kolejnych latach oznaczać wzrost śmiertelnych przypadków raka piersi - ostrzegają amerykańscy specjaliści. Radzą oni możliwie szybkie wznowienie odpowiednich badań i innych procedur.

Ograniczenia wprowadzone z powodu COVID-19 mogą przyczynić się do wzrostu zgonów z powodu raka piersi

Gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do badań przesiewowych może w kolejnych latach oznaczać wzrost śmiertelnych przypadków raka piersi – ostrzegają amerykańscy specjaliści. Radzą oni możliwie szybkie wznowienie odpowiednich badań i innych procedur.

Naukowcy z kilku amerykańskich ośrodków badawczych przeprowadzili symulację wpływu ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej na ryzyko zgonu z powodu raka piersi w kolejnych latach.

Lekarz z Nowego Jorku, który wyleczył tysiące hydroksychlorochiną, zabrał głos: To socjopaci!

Pacjentki miały utrudniony dostęp do diagnostyki i leczenia

Posługując się danymi z USA, przypominają, że wiosną 2020 r. pojawiły się wyraźne ograniczenia w dostępie do niektórych badań, co spowodowało np. 80 proc. spadek wykonywanych mammografii. Pacjentki z rakiem piersi miały też utrudniony dostęp do diagnostyki i leczenia.

Na podstawie trzech różnych modeli badacze twierdzą, że 6-miesięczne ograniczenia do medycznych procedur może sprawić, że do 2030 roku liczba śmiertelnych przypadków raka piersi wzrośnie o prawie 2,5 tys.

Oznacza to 0,52 proc. wzrost liczby zgonów w latach 2020-2030.

950 z nich ma być wynikiem ograniczenia badań przesiewowych, 1314 – opóźnieniami w diagnozie dającej już objawy choroby, a 151 – ograniczeniem dostępu do chemioterapii.

Wpływ Covid-19 na profilaktykę raka piersi

Badacze zalecają jak najszybsze dostosowanie służby zdrowia do obecnej sytuacji i wznowienie potrzebnych procedur.

„Wiele doniesień mówi o krótkotrwałym wpływie Covid-19 na kontrolę nowotworów piersi” – zwraca uwagę Oguzhan Alagoz, główny autor pracy, która ukazała się na łamach „Journal of the National Cancer Institute”.

#WeWantToBeHeard Potężna akcja dziesiątek tysięcy Amerykanów okaleczonych przez szczepionki COVID-19

„Odkryliśmy, że szybka adaptacja placówek ochrony zdrowia i opracowanie strategii pozwalających na wznowienie badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia w ciągu sześciu miesięcy, wyraźnie ograniczało potencjalny wpływ pandemii na śmiertelność z powodu raka piersi. Ośrodki medyczne powinny nadać priorytet badaniu kobiet, które opuściły rutynową mammografię w czasie epidemii” – dodaje.

Więcej informacji na stronie: https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djab097/6319940.

Leave a Reply