Odnotowano 3 tysiące odczynów poszczepiennych po preparacie AstraZeneca

Przy tak masowych szczepieniach zawsze pojawiać będą się niepożądane odczyny, ale korzyści przeważają nad ewentualnymi powikłaniami - powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w Polsce odnotowano m.in. 3 057 odczynów poszczepiennych - w tym 2 708 łagodne u 1,9 mln osób zaszczepionych AstraZeneca.

Przy tak masowych szczepieniach zawsze pojawiać będą się niepożądane odczyny, ale korzyści przeważają nad ewentualnymi powikłaniami – powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w Polsce odnotowano m.in. 3 057 odczynów poszczepiennych – w tym 2 708 łagodne u 1,9 mln osób zaszczepionych AstraZeneca.

Wiceminister odpowiadał w Sejmie na pytanie posłów PiS w sprawie bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19, ich skuteczności w ochronie przed ciężkimi powikłaniami.

Zaznaczył, że każda szczepionka może dawać niepożądane odczyny poszczepienne (zwane w skrócie NOP), co jest szczegółowo analizowane i badane. Dodał, że przy tak masowych szczepieniach, zawsze będą zawsze pojawiać się jakieś objawy niepożądane.

“Naprawdę, jeślibyśmy zważyli korzyści z przeprowadzonych szczepień, szczególnie w pandemii – zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem i ewentualnym zgonem – to przewyższają one ewentualne powikłania poszczepienne” – powiedział Kraska.

Michał Dworczyk: W tym tygodniu wykonamy milion szczepień

U pacjentów przeważa leki ból w miejscu ukucia

Przyznał, że “niejasności powstały przy szczepieniu preparatem AstryZeneki”, ale dodał, że w przypadku tej szczepionki odnotowano 3057 (0,18 proc.) odczynów poszczepiennych na 1,9 mln osób zaszczepionych, z czego 2708 miało charakter łagodny. Czyli pacjenci skarżyli się przeważnie na lekki ból, obrzęk i zaczerwienie w miejscu wkłucia.

Równocześnie stwierdził, że właśnie lekkie powikłania po szczepieniu, jeśli już występują, to przeważają nad tymi bardziej poważnymi, a rozkład ich występowania, jeśli chodzi o Polskę jest równomierny.

Wyliczył dalej, że najwięcej Polaków do tej pory zaszczepiono preparatem firmy Pfizer. To 5,8 mln osób. Po tych szczepieniu powikłań po szczepieniach odnotowano 2576, z tego 2078 o przebiegu łagodnym.

Natomiast po zaszczepieniu preparatem Moderny, czyli u 530 tys. osób, wystąpiło 218 odczynów poszczepiennych, w tym 183 miały charakter łagodny.

Wiceminister zaapelował o to, by się szczepień, bo to “jedyna droga, byśmy z pandemii wyszli”.

UK: Zmarło 7 osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca

Leave a Reply