Nowe święto narodowe coraz bliżej. Senacka Komisja Kultury za ustawą

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu we wtorek zagłosowała jednogłośnie za ustawą o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Za poparciem zgłoszonego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i uchwalonego 1 października 2021 przez Sejm projektu ustawy zagłosowało 9 senatorów.

Nowe święto narodowe coraz bliżej. Senacka Komisja Kultury za ustawą

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu we wtorek zagłosowała jednogłośnie za ustawą o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Za poparciem zgłoszonego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i uchwalonego 1 października 2021 przez Sejm projektu ustawy zagłosowało 9 senatorów.

W imieniu prezydenta ustawę zaprezentował na posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Wyjaśnił, że „ustawa nie przewiduje, że 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy”.

Ekspert ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski zapewnił, że „nie ma zastrzeżeń” do projektu ustawy. W dyskusji głos zabrali wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i senator Jan Maria Jackowski.

Sprawozdawcą Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu został senator Jerzy Fedorowicz.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to święto narodowe, które „ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19”. Będzie przypadać 27 grudnia – w rocznicę wybuchu powstania.

„W hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej” – głosi preambuła ustawy, w którym kolejne artykuły mówią o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem państwowym.

Inicjatywa ustawodawcza prezydenta – jak podkreślono w toku dyskusji – stanowi odpowiedź na głosy przedstawicieli społeczności i władz samorządowych z regionu Wielkopolski.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 r., kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Leave a Reply