Szczepionki Na Covid-19: Niepokojące Plany Dla Europy. Nawet Dwie Dawki Na Osobę! Strategia IA 2030 Wyszczepić Wszystkich Wszystkim

Według raportu opublikowanego w magazynie L'Echo Komisja Europejska zawarła umowy zakupu szczepionek Covid-19 z kilkoma firmami farmaceutycznymi w celu „jak najszybszego zaszczepienia całej populacji europejskiej”. |Belgijski minister sprawiedliwości: „Jeśli odmówią, zmusimy ich”

Niepokojące Plany Dla Europy: Każdy, kto dba o przestrzeganie ustanowionego na arenie międzynarodowej prawa człowieka do uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody medycznej, powinien być głęboko zaniepokojony rozwojem wydarzeń w Unii Europejskiej (UE).

Kiedy myślący Amerykanie próbują poradzić sobie z codzienną falą propagandy otaczającej szczepienia Covid-19, łatwo jest zająć się sytuacją wewnętrzną kraju. Jednak ci, którym zależy na przestrzeganiu ustalonego na arenie międzynarodowej Prawa Człowieka do Uprzedniej, Dobrowolnej i Świadomej Zgody Lekarskiej – oraz prawa do niestawania się królikiem doświadczalnym na potrzeby Eksperymentów Medycznych – powinni być głęboko zaniepokojeni rozwojem wydarzeń w Unii Europejskiej (UE), — Nie zapominajmy – reprezentuje ona trzecią co do wielkości populację świata po Chinach i Indiach.

„Jeśli odmówią, zmusimy ich”

Screenshot 2020 10 27 at 10.55.24
Redactie 24

Jak podsumowano w komunikacie prasowym z 26 czerwca belgijskiej grupy nadzorczej Initiative Citoyenne („Inicjatywa obywatelska”), Komisja Europejska – organ wykonawczy UE z siedzibą w Brukseli – „podjęła się pilnego złożenia zamówienia na szczepionki przeciwko koronawirusowi, bez cienia przejrzystości ”. Według raportu opublikowanego 11 czerwca w magazynie L’Echo, Komisja zawarła wcześniejsze umowy zakupu szczepionek Covid-19 z kilkoma firmami farmaceutycznymi w celu „jak najszybszego zaszczepienia całej populacji europejskiej”.

Komisja oświadczyła, że ​​planuje uzyskać 300-600 milionów dawek, „w zależności od tego, czy potrzebna jest jedna czy dwie dawki [szczepionki] na osobę”. Równoległe doniesienia prasowe odnoszą się do możliwości wprowadzenia w całej UE rozporządzenia dotyczącego szczepień przeciwko koronawirusowi, cytując belgijskiego ministra sprawiedliwości, który powiedział: „Jeśli odmówią, zmusimy ich”.

Aby rzucić mocniejsze światło na zawierane przez Komisję Europejską umowy za zamkniętymi drzwiami, prawnik pracujący w imieniu Initiative Citoyenne wysłał w dniu 24 czerwca pismo do organu wykonawczego z prośbą o ujawnienie wszystkich publicznych zamówień na szczepionki przeciwko koronawirusowi / Covid-19 i dokumenty – informacje, do których opinia publiczna jest prawnie upoważniona.

Komisja musi odpowiedzieć w ciągu 30-60 dni. Jak wskazano w piśmie, wymagane dokumenty obejmują informacje o zamówieniu szczepionek na koronawirusa, lub sprzętu do szczepień, w tym strzykawek; naukowe dokumenty pomocnicze, na których Komisja opierała się przy podejmowaniu decyzji; oraz opinie innych organów administracyjnych, z którymi konsultowano się przed przygotowaniem umów.

Komunikat prasowy dotyczący Initiative Citoyenne wskazuje na kolejny element niepokoju związany z pośpiesznymi obradami Komisji Europejskiej – a mianowicie, że UE wydaje się być gotowa udzielić producentom szczepionek bezpłatnej przepustki regulacyjnej poprzez zniesienie „niektórych przepisów dotyczących ochrony środowiska, takich jak stosowanie GMO”.

W 2001 roku UE nałożyła de facto moratorium na dalsze zatwierdzanie upraw GMO, ale od dawna denerwuje to zwolenników GMO. Europejczycy, którzy cenią zasadę ostrożności i ograniczenia w ich regionie dotyczące GMO w żywności i paszach dla zwierząt, muszą zrozumieć, że mikstury szczepionek przeciwko koronawirusom z wykorzystaniem inżynierii genetycznej, zawierające nanocząsteczki, które zmierzają w ich kierunku, prawdopodobnie sprawią, że GMO w żywności będą wydawać się osobliwe w porównaniu ze szczepionkami.

Globalna Strategia By Wyszczepić Wszystkich

Na szczególną uwagę zasługuje również Agenda Immunizacji 2030, sporządzona już jakiś czas temu przez Światową Organizację Zdrowia, zatytuowana Globalna Strategia By Wyszczepić Wszystkich.

„Szczepienia to inwestycja na przyszłość, tworząca zdrowszy, bezpieczniejszy i bardziej zamożny świat dla wszystkich.”

Screenshot 2020 10 27 at 11.34.53
WHO

Priorytety strategiczne
IA2030 została opracowana w ramach oddolnego procesu współtworzenia, przy ścisłym zaangażowaniu krajów w celu zapewnienia zgodności wizji, strategicznych priorytetów i celów z potrzebami kraju. Jako adaptacyjna i elastyczna strategia, ramy IA2030 mają być dostosowane przez kraje do ich lokalnego kontekstu i poddawane przeglądowi w ciągu dekady w miarę pojawiania się nowych potrzeb i wyzwań. Priorytety strategiczne IA2030 zostaną dalej dopracowane w ramach monitorowania i oceny, i będą obejmować wskaźniki, cele i metody śledzenia postępów.

Cele IA2030 mają inspirować działania do realizacji. W przypadku krajów może to oznaczać ustalenie celów i kamieni milowych dla poszczególnych krajów na dekadę w kierunku osiągnięcia tych celów. W przypadku regionów może to oznaczać uwzględnienie globalnych celów w konkretnym kontekście i określenie konkretnych celów i kamieni milowych w regionalnych planach działań w zakresie szczepień. W przypadku organizacji partnerskich może to oznaczać ujednolicenie strategii i wskaźników organizacyjnych w celu wsparcia osiągnięcia celów IA2030.

Główne zasady
Strategia IA 2030 – aby rozszerzyć korzyści ze szczepionek na wszystkich i wszędzie – jest oparta na czterech podstawowych zasadach: stawia ludzi w centrum, jest kierowana przez kraje, wdrażana poprzez szerokie partnerstwa i napędzana danymi.

Strategiczne cele priorytetowe
Każdy priorytet strategiczny ma strategiczne cele priorytetowe jako podstawę oceny postępów. Cele te będą uzupełniać istniejące cele specyficzne dla chorób, szersze cele zdrowotne i cele zrównoważonego rozwoju. Strategiczne cele priorytetowe odzwierciedlają ambicje tych istniejących zobowiązań i mają na celu pobudzenie wysiłków na rzecz osiągnięcia ważnych korzyści w zakresie szczepień w nadchodzącej dekadzie.

Nigdy nie było bardziej istotne dla obywateli – czy to w Europie, Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej – by wywierać presję na przejrzystość działań koncernów farmaceutycznych i pociąganie do odpowiedzialności organów rządowych podejmujących decyzje dotyczące życia i śmierci.

Leave a Reply