Niedopuszczalna wartość CO2 osiągnięta po 3 minutach! Najnowsze badanie mocnym dowodem, że zmuszanie dziecka do noszenia maseczki jest znęcaniem?

The Journal of the American Medical Association opublikował badanie, w którym zespół naukowców profesora doktora Haralda Walacha porównał wartości CO2 w powietrzu wziewnym u dzieci noszących maseczki z dziećmi bez żadnej ochrony twarzy. Wyniki szokują.

Niedopuszczalna wartość CO2 osiągnięta po 3 minutach! Najnowsze badanie mocnym dowodem, że zmuszanie dziecka do noszenia maseczki jest znęcaniem?

The Journal of the American Medical Association opublikował badanie, w którym zespół naukowców profesora doktora Haralda Walacha porównał wartości CO2 w powietrzu wziewnym u dzieci noszących maseczki z dziećmi bez żadnej ochrony twarzy. Wyniki szokują.

Profesor Harald Walach jest badaczem na szerokim spektrum rozciągającym się pomiędzy medycynę, psychologię i badania nad świadomością. Obecnie jest afiliowany jako profesor na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie uczy międzynarodowych studentów medycyny, oraz jako profesor wizytujący na wydziale psychologii Uniwersytetu Witten/Herdecke w Niemczech, gdzie wykłada filozoficzne podstawy psychologii. Jest dyrektorem założycielem Change Health Science Institute w Berlinie.

Dr Walach posiada podwójny doktorat: w psychologii klinicznej oraz historii i teorii nauki. Jest autorem ponad 170 recenzowanych artykułów naukowych, 14 książek i ponad 100 rozdziałów książkowych. Baza cytowań Johna Ioannidisa i współpracowników (2019) plasuje go na 31 716, co oznacza, że jest wśród 0,5% najlepszych naukowców na świecie.

WAŻNE! Metaanaliza 65 badań naukowych ujawnia, że maseczki poważnie szkodzą naszemu zdrowiu!

W kwietniu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła stosowanie masek tylko dla osób z objawami, osobom chorym i pracownikom służby zdrowia. Nie zalecała ich do powszechnego stosowania.

W czerwcu 2020 roku zmienili to zalecenie, aby zatwierdzić powszechne stosowanie masek np. w zatłoczonych miejscach

30 czerwca 2021r., JAMA, czyli Journal of the American Medical Association, opublikowało badanie: „Eksperymentalna ocena zawartości CO2 we wdychanym powietrzu u zdrowych dzieci w maseczkach i bez nich”, w którym zespół naukowców doktora Walacha przetestował użycie maseczki oraz zbadał jej wpływ na koncentrację wdychanego dwutlenku węgla.

Jako że, zarówno dzieci i rodzice zgłaszają problemy związane z zakrywaniem nosa i ust, grupa badaczy postanowiła sprawdzić, ile CO2 gromadzi się pod takimi maseczkami, a raczej jak dobrze działa wymiana gazowa.

Pierwsze wyniki z innych grup wskazują na to, że CO2 akumuluje się i może osiągać rozmiary wykraczające poza normy bezpieczeństwa. Jeśli miałoby to zostać uzasadnione, zwłaszcza w przypadku dzieci, należałoby na nowo rozważyć kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci oraz ochroną przed infekcjami.

Dlatego autorzy zdecydowali się przeprowadzić kontrolowane badanie pomiarowe u dzieci.

Jak wiemy, wiele rządów wprowadziło obowiązek zasłaniania nosa i ust również dla dzieci w wieku szkolnym, jako metody zapobiegawcze w walce z COVID-19. Dowody na skuteczność tej metody są słabe.

Kluczowe jest pytanie, czy zakrywanie nosa i ust zwiększa poziom dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu.

Przygotowania

Uczestnikami badania były dzieci w wieku szkolnym, których rodzice wykazali zainteresowanie przeprowadzeniem takiego badania.

Badane dzieci cieszyły się ogólnym zdrowiem, były wolne od infekcji i chorób neurologicznych, nie miały zaburzeń psychicznych, które powodowałyby problemy w ciągu 15 minut noszenia maseczki i nie miały medycznie wskazanego wyjątku od obowiązkowego nakazu noszenia maseczki.

Uczestnictwo odbywało się wyłącznie na zasadzie wolontariatu i nie przysługiwało ani dzieciom, ani rodzicom żadne wynagrodzenie. W ramach gratyfikacji rodzice otrzymali uprzywilejowane informacje o wynikach przed publikacją.

Podoba Ci się, co robi Paradyzja.com? 
Pomóż nam dotrzeć do innych:
Skomentuj / Udostępnij
Polub / Subskrybuj
Dziękujemy

Dzieciom, jeśli takie było ich życzenie, towarzyszyli przez cały czas rodzice. Starsze dzieci w wieku powyżej 14 lat mogły również były przyjść same.

We wszystkich przypadkach konieczna była świadoma zgoda rodziców. Świadoma zgoda i ulotka informacyjna dla dzieci wyjaśniały również, że zawsze mogą wycofać się z badania bez podania przyczyny.

Cele

Zamiarem badania było zmierzenie w krótkoterminowym protokole eksperymentalnym, jak rozwinie się stężenie CO2/O2 w obrębie twarzy w wydychanym powietrzu dzieci z i bez maseczki.

Kolejnym celem badania był pomiar stężenia CO2/O2 we wdychanym i wydychanym powietrzu bez maseczki.

Jednocześnie zmierzono natlenienie krwi, tętno i częstotliwość oddechów, aby dowiedzieć się, jakie fizjologiczne konsekwencje będzie miało noszenie maseczki.

Francja: Kobiety Opowiadają O Traumatycznych Przeżyciach Związanych Z Noszeniem Maseczek Podczas Porodu

Porównano różne typy maseczek: maski FFP2 i maski chirurgiczne. Tym samym oszacowano porowatość różnych materiałów, z których wykonano nakrycia ust i nosa.

Udokumentowano takie pomiary, jak powietrze otoczenia, wiek, rozmiar, częstotliwość oddychania dzieci, objętość masek.

Zmierzono następujące dane:

 • Wiek, płeć, rozmiar i wagę dzieci
 • Typ normalnie noszonych maseczek
 • CO2/O2 – stężenie w okolicach twarzy bez maseczek [Mieszanka wdychanego i wydychanego powietrza była brana pod uwagę
 • stężenie w objętości różnych rodzajów masek podczas ich noszenia (maska ​​chirurgiczna i FFP2) oraz w powietrzu wdychanym i wydychanym
 • Minima i maksima ciśnienia w okolicach twarzy sprzed i podczas pomiaru
 • Częstotliwość oddychania przed, w trakcie i po założeniu maseczki
 • Natlenienie krwi przed, w trakcie i po założeniu maseczki
 • Częstotliwość impulsów przed, w trakcie i po założeniu maseczki
 • Poszerzenie klatki piersiowej z i bez maseczki
 • Temperatura powierzchni twarzy przed, w trakcie i po noszeniu maseczki
 • Objętość różnych typów maseczek
 • Dyfuzja powietrza normalnie noszonych masek dziecięcych w porównaniu z certyfikowanymi maseczkami
 • Parametry powietrza w pomieszczeniu pomiarowym [temperatura, wilgotność, zawartość CO2 na początku i na końcu pomiarów]

Kontrole i zapewnienie jakości

Badanie ślepe uważa się za niepotrzebne, ponieważ pomiary są obiektywne. Pomiary zostały wykonywane wyłącznie za pomocą kalibrowanych i certyfikowanych przez producenta aparatów.

Inżynier pomiarowy miał duże doświadczenie w użytkowaniu aparatów i przeprowadził badanie pilotażowe.

Dane zostały dokumentowane natychmiast po pomiarach w formie pisemnej dokumentacji lub przechwytywania danych za pomocą używanych instrumentów [śledzenie danych, zrzuty ekranu].

Przeprowadzone zostały dwa pomiary kontrolne przed i po punkcie wyjściowym. Wszystkie aparaty były kalibrowane zgodnie ze standardami producentów.

Pomiary wdychanego powietrza pod maskami eksperymentalnymi (5b i 5c) były randomizowane, aby wykluczyć wpływ sekwencji, a randomizacja była stratyfikowana według wieku dzieci (poniżej i powyżej 10 roku życia).

Pomieszczenia doświadczalne zostały odpowiednio wentylowane przed pomiarem następnego dziecka. Zasady higieny były przestrzegane zgodnie z przepisami w dzienniku, ponieważ nie kolidują z procedurami pomiarowymi.

Personel biorący udział w badaniu został przebadany na obecność SARS-CoV2. Randomizacja została przeprowadzona za pomocą randomizer.org. Przygotowane zostały zestawy liczb losowych, dla dzieci do 11 roku życia i nie tylko.

Rzut monetą zadecydował, czy liczby parzyste czy nieparzyste będą oznaczać pierwszą maskę chirurgiczną lub pierwszą maskę FFP2.

Ponieważ żądanie dotyczyło równej liczby 2 warunków, nie było efektu blokowania ani sekwencjonowania, który w konsekwencji całkowicie zaślepiłby sekwencję randomizacji.

Karty zostały przygotowane z zapisaną na nich sekwencją i umieszczone w nieprzezroczystych, zaklejonych kopertach z napisanymi kolejnymi numerami. Wykluczyło to jakąkolwiek ingerencję w sekwencję randomizacji.

Metodyka

Szeroko zakrojone badanie w Niemczech dotyczące niepożądanych skutków u rodziców i dzieci, wykorzystujące dane 25 930 dzieci, wykazało, że 68% uczestniczących w badaniu dzieci miało problemy z noszeniem zakryć na nos i usta.

USA: Musisz to zobaczyć! 9-letnia Novalee zaorała ideę maseczek w szkole! Nauczyciele znęcali się nad nią fizycznie i psychicznie [VIDEO]

Normalna zawartość dwutlenku węgla na otwartej przestrzeni wynosi około 0,04% objętości (tj. 400 ppm). Według niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska, poziom 0,2% objętości lub 2000 ppm to granica dla zamkniętych pomieszczeń, a wszystko powyżej tego poziomu jest niedopuszczalne.

Naukowcy zmierzyli zawartość CO2 w wdychanym powietrzu w kontrolowanym, zrównoważonym, krótkoterminowym badaniu eksperymentalnym na zdrowych dzieciach.

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską i przedłożone komisji etycznej Uniwersytetu Witten/Herdecke. Wszystkie dzieci i rodzice wyrazili pisemną świadomą zgodę.

Dokonano 3-minutowego ciągłego pomiaru poziomu wyjściowego CO2 bez maski na twarzy. Dozwolony był 9-minutowy pomiar dla każdego typu maski: 3 minuty na pomiar zawartości dwutlenku węgla we wspólnym powietrzu wdychanym i wydychanym, 3 minuty na pomiar zawartości dwutlenku węgla podczas wdechu i 3 minuty na pomiar zawartości dwutlenku węgla podczas wydechu.

Zawartość dwutlenku węgla w otaczającym powietrzu była zawsze utrzymywana znacznie poniżej 0,1% obj. dzięki wielokrotnej wentylacji.

Sekwencja masek została zrandomizowana, a randomizacja została zaślepiona i stratyfikowana według wieku dzieci.

Przeanalizowano dane przy użyciu modelu liniowego dla powtarzanych pomiarów z P < .05 jako progu istotności. Protokół pomiarowy jest dostępny online.

Dane zostały zebrane w dniach 9 i 10 kwietnia 2021 r. i przeanalizowane przy użyciu programu Statistica w wersji 13.3 (TIBCO).

Wyniki

Średni wiek dzieci wynosił 10,7 (2,6) lat (zakres 6-17 lat), z czego wzięło udział 20 dziewczynek i 25 chłopców. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli.

Wartości dwutlenku węgla w różnych warunkach
Wartość dwutlenku węgla mierzona w różnych warunkach / Źródło: JAMA Network

„Sprawdziliśmy potencjalne powiązania z wynikiem ostatecznym badania. Jedynie wiek był związany z zawartością dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu (y = 1,9867 – 0,0555 × x; r = –0,39; P = ,008). Dlatego do modelu dodaliśmy wiek jako stałą współ-zmienną”.

Wykres rozrzutu zawartości dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu pod filtrującą maską twarzową według wieku / Źródło: JAMA Network
Wykres rozrzutu zawartości CO2 we wdychanym powietrzu pod maseczką według kategorii wiekowych / Źródło: JAMA Network

Z wykresu wynika, że ​​wartość dziecka z najniższym poziomem CO2 była 3-krotnie wyższa niż granica 0,2 % objętości.

Największe wartości miały najmłodsze dzieci, przy czym u jednego 7-letniego dziecka poziom dwutlenku węgla wyniósł 25000 ppm.

Ujawniło to związek (częściowe 2 = 0,43; P < ,001). Kontrasty pokazały, że można to przypisać różnicy między wartością podstawową a wartościami obu masek łącznie.

Kontrasty między dwoma rodzajami masek nie były znaczące. Zmierzono średnią między 13120 (384) a 13910 (374) ppm CO2 we wdychanym powietrzu pod powierzchnią maseczek chirurgicznych i filtrujących 2 (FFP2).

Wynik wykazał stężenie wyższe o współczynnik 6 niż to, co zostało już uznane za niedopuszczalne przez niemieckie Federalne Biuro Środowiska.

Wartość tę osiągnięto po 3 minutach pomiaru. Dzieci w normalnych warunkach w szkołach noszą takie maski średnio przez 270 minut [zakres międzykwartylowy 120-390].

Ograniczeniem badania był jego krótkotrwały charakter w warunkach zbliżonych do laboratorium oraz fakt, że dzieci nie były zajęte podczas pomiarów i mogły być wystraszone.

Większość skarg zgłaszanych przez dzieci można rozumieć jako konsekwencje podwyższonego poziomu dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu.

Dzieje się tak z powodu objętości martwej przestrzeni masek, która po krótkim czasie szybko zbiera wydychany dwutlenek węgla.

Ten dwutlenek węgla miesza się ze świeżym powietrzem i podnosi zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym pod maską, co było bardziej widoczne w tym badaniu na młodszych dzieciach.

To z kolei prowadzi do upośledzenia, które można przypisać hiperkapnii. W niedawnym przeglądzie stwierdzono, że istnieje wiele dowodów na negatywne skutki noszenia takich masek.

„Sugerujemy, aby decydenci odpowiednio rozważyli twarde dowody uzyskane w wyniku tych eksperymentalnych pomiarów, co sugeruje, że dzieci nie powinny być zmuszane do noszenia maseczek.”

Raport końcowy nie pozostawił złudzeń, maseczki pod żadnym pozorem nie powinny być używane przez nasze dzieci.

Tak wysokie stężenie CO2, a co za tym idzie szkodliwość dla zdrowia dziecka, może – zdaniem wielu komentatorów – być równoznaczna ze znęcaniem się nad nim.

USA: Horror maseczkowy! Niezależne badania ukazały 11 niebezpiecznych patogenów zagrażających również Twojemu dziecku!

Podoba Ci się, co robi Paradyzja.com? 
Pomóż nam dotrzeć do innych:
Skomentuj / Udostępnij
Polub / Subskrybuj
Dziękujemy

Leave a Reply