Nie ma porozumienia w sprawie Turowa? Premier Czech: Rozmowy z Polską będą kontynuowane

Premier Czech Petr Fiala powiedział po środowym posiedzeniu rządu, że rozmowy z Polską w sprawie kopalni „Turów” będą kontynuowane. Minister środowiska Anna Hubaczkova przedstawiła członkom gabinetu stan polsko-czeskich rozmów.

Nie ma porozumienia w sprawie Turowa? Premier Czech: Rozmowy z Polską będą kontynuowane

Premier Czech Petr Fiala powiedział po środowym posiedzeniu rządu, że rozmowy z Polską w sprawie kopalni „Turów” będą kontynuowane. Minister środowiska Anna Hubaczkova przedstawiła członkom gabinetu stan polsko-czeskich rozmów.

Fiala stwierdził, że rozmowy muszą być kontynuowane, ponieważ obok drobnych problemów technicznych, o których rozmawiają ministerstwa, pozostają do rozstrzygnięcia dwa problemy o charakterze politycznym. Premier poinformował, że chodzi o wysokość odszkodowania za szkody oraz czas obowiązywania umowy i nadzoru nad jej stosowaniem.

„Nie dotarliśmy do punktu, w którym moglibyśmy podpisać umowę. Będziemy szukać rozwiązania, prawdopodobnie w obecności premierów obu państw” – powiedział Fiala.

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego „Turów” rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku, gdy czeska strona wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia.

Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni. Według dotychczasowych informacji między stronami utrzymują się różnice dotyczące wysokości odszkodowań. Strona czeska domaga się 50 mln euro. Polska zgadza się na 40 mln. Nie ma także zgody odnośnie czasu trwania nadzoru nad przestrzeganiem umowy ze strony TSUE. Strona polska mówi o dwóch latach, czeska o dziesięciu.

Leave a Reply