Nie dostałeś pozwolenia na broń w jednym kraju Unii, nie dostaniesz w żadnym

Komisja Europejska przyjęła w piątek rozporządzenie dotyczące wymiany informacji między państwami członkowskimi UE na temat odmów wydania pozwolenia na broń palną. KE twierdzi, że nowe przepisy przyczynią się do ochrony obywateli przed przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Nie dostałeś pozwolenia na broń w jednym kraju Unii, nie dostaniesz w żadnym

Komisja Europejska przyjęła w piątek rozporządzenie dotyczące wymiany informacji między państwami członkowskimi UE na temat odmów wydania pozwolenia na broń palną. KE twierdzi, że nowe przepisy przyczynią się do ochrony obywateli przed przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 31 stycznia 2022 roku “odpowiednie organy krajowe” będą mogły sprawdzać za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), czy osobie ubiegającej się o pozwolenie na broń palną odmówiono wydania podobnego zezwolenia w innym państwie członkowskim Wspólnoty.

Szacuje się, że każdego miesiąca w UE wydaje się 30 tys. odmów ze względów bezpieczeństwa. KE liczy, że nowe zasady pomogą powstrzymać ludzi przed próbami obchodzenia wydanych decyzji.

“Nowe przepisy przyczynią się do ochrony Europejczyków przed przestępczością zorganizowaną i terroryzmem” – przekonuje KE.

USA: Komunista Joe Biden chce ograniczenia dostępu do broni

Leave a Reply