Nadchodzi kolejny podatek! Resort finansów proponuje podwyżkę akcyzy na papierosy, alkohol i wyroby nowatorskie

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie akcyzy na alkohol o 10 proc. w 2022 r. W latach 2023-2027 akcyza na te wyroby ma rosnąć o 5 proc. co roku, a stawka kwotowa akcyzy na papierosy będzie wzrastać o 10 proc. rocznie - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wzrosną też stawki akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie.

Nadchodzi kolejny podatek! Resort finansów proponuje podwyżkę akcyzy na papierosy, alkohol i wyroby nowatorskie

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie akcyzy na alkohol o 10 proc. w 2022 r. W latach 2023-2027 akcyza na te wyroby ma rosnąć o 5 proc. co roku, a stawka kwotowa akcyzy na papierosy będzie wzrastać o 10 proc. rocznie – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wzrosną też stawki akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie.

Opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry, wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i tzw. wyroby nowatorskie.

“Inicjatywa związana jest z potrzebą przygotowania się na podwyżkę minimum UE dla wyrobów tytoniowych, oraz wprowadzenia na poziomie UE opodatkowania dla wyrobów nowatorskich. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną. Zmiana ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych” – czytamy.

Przypomniano tam, że ostatnia zmiana stawek akcyzy na ww. wyroby miała miejsce 1 stycznia 2020 r. i wynosiła 10 proc.

Jak czytamy, proponowana zmiana spowoduje podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10 proc. w 2022 r. i co roku o 5 proc. w latach 2023-2027. Poza tym przewidziano podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. Nowela ma także wprowadzić od 2022 r. minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia oraz podwyższyć stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100 proc. od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10 proc. a w latach 2023-2027 oraz podwyższyć stawkę akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc. w latach 2023-2027.

Dodano, że w celu rozwoju rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa z zakresu projektowanej podwyżki akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak wyjaśniono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych, cygara i cygaretki, na które – jak oceniono – “już obecnie stawki są wysokie w stosunku do innych wyrobów tytoniowych, a także na tle UE”.

Leave a Reply