Minister finansów: W ramach tarczy antyputinowskiej wprowadzamy projekt „Niskie podatki”

W ramach tarczy antyputinowskiej, antyinflacyjnej, wprowadzamy projekt "Niskie podatki". To rozwiązanie, które m.in. obniża stawkę podatku PIT z 17 do 12 proc. – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Fot. PAP/Marcin Obara
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Fot. PAP/Marcin Obara

W ramach tarczy antyputinowskiej, antyinflacyjnej, wprowadzamy projekt „Niskie podatki”. To rozwiązanie, które m.in. obniża stawkę podatku PIT z 17 do 12 proc. – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia.

„Rząd zdaje sobie sprawę, że wyższa inflacja, z jaką mamy do czynienia, oznacza wyższe ceny żywności czy energii, co dotyka obywateli. Stąd wprowadzane przez nas tarcze antyinflacyjne czy wsparcie kredytobiorców, co ma chronić obywateli” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zauważyła, że z szacunków resortu finansów wynika, iż „tarcze” zmniejszają inflacjęrealnie o 1,5 – 2 pkt. proc.

Dodała, że elementem tarczy antyputinowskiej są zmiany w podatkach. W czwartek Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o PIT i inne.

„Niskie podatki”

„W ramach tarczy antyputinowskiej, antyinflacyjnej wprowadzamy projekt 'Niskie podatki’. To rozwiązanie, które obniża stawkę podatku PIT z 17 do 12 proc.” – powiedziała. Wskazała, że do tego dochodzi kwota wolna w wysokości 30 tys. zł i próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł, co oznacza, że duża liczba podatników skorzysta na tej obniżce.

„Znika ulga dla klasy średniej, więc wprowadzamy większą przewidywalność i jasność rozwiązań podatkowych, co jest bardzo istotne dla Polaków. W ramach tych rozwiązań upraszczamy i wprowadzamy możliwość składania PIT-2 w sytuacji, gdy mamy źródła zarobkowania w więcej niż jednym miejscu” – tłumaczyła Rzeczkowska.

Dodała, że część tych rozwiązań wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych. Zaznaczyła, że elementami rządowej strategii walki z inflacją jest kwestia oprocentowania lokat i nowa oferta banków.

„Oczywiście, kwestia podaży na rynku. Tutaj też, staraniem pana premiera, staramy się zachęcić sektor bankowy do podniesienia atrakcyjności lokowania depozytów, ale też sami opracowujemy, co pan premier również ogłosił, atrakcyjną ofertę obligacji detalicznych, rocznych i dwuletnich, oprocentowanych stopą referencyjną NBP. W tej chwili to jest 5,25 proc.” – powiedziała minister finansów.

Konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT organizacjom pożytku publicznego

Wkrótce rozpoczną się kolejne szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu rekompensacyjnego – zaznaczył resort w komunikacie.

Jak podało MF, obecnie zaproponowany mechanizm składa się z dwóch elementów, które zostaną uruchomione, jeżeli wpływy sektora OPP ulegną zmniejszeniu wskutek obniżenia podatków oraz podniesienia kwoty wolnej. Pierwszy to automatyczny algorytm, przekazujący organizacjom pozarządowym środki w proporcji do tego, co otrzymywały w latach ubiegłych, indeksując je wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących. Drugi, dodatkowy element, będzie miał formę otwartego konkursu ofert, którego zasady zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi.

„Wspólnie wypracowaliśmy ramy mechanizmu pozwalającego na sprawiedliwy podział środków dla sektora organizacji pożytku publicznego. Aby wypracować szczegóły, planujemy kolejne szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w których wiodącą rolę odegrać ma Rada Działalności Pożytku Publicznego – ustawowy i pluralistyczny organ reprezentujący głos trzeciego sektora” – powiedział wicepremier Piotr Gliński, cytowany w komunikacie MF.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapewniła, że rozmowy z organizacjami pożytku publicznego będą kontynuowane „w pełnym poszanowaniu i po partnersku”. „Zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę odrywają w społeczeństwie obywatelskim organizacje niosące pomoc, realizujące szczytne cele. Rozdysponowanie środków w ramach proponowanego konkursu ofert nie będzie arbitralne. Zasady przeprowadzenia konkursu zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki temu słyszalny będzie głos zarówno dużych, jak i małych OPP” – podkreśliła Rzeczkowska. Jak zaznaczyła minister, dziś 70 proc. środków z 1 proc. PIT trafia do 100 największych organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z proponowanym mechanizmem Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pożytku określi w drodze rozporządzenia proporcje tego, w jakiej części wyrównanie środków nastąpi poprzez algorytm, a w jakiej w drodze otwartego konkursu ofert. Według resortu, taki mechanizm gwarantuje, że co najmniej 30 proc. środków zostanie przekazane poprzez algorytm i 30 proc. w drodze otwartego konkursu ofert. Rozporządzenie Ministra Finansów określi dokładne proporcje algorytmu i trybu konkursowego.

Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zostaną określone przez RDPP, co będzie poprzedzone szerokim procesem konsultacji społecznych z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, zarówno tymi największymi, jak i małymi lokalnymi podmiotami – podkreśliło ministerstwo. Dodatkowo – jak zaznaczył resort – przewidziano możliwość wskazania przez Ministra Finansów jednego organu, który będzie upoważniony do koordynacji zadań związanych z przekazaniem kwot poszczególnym OPP. Gwarantuje to otrzymanie środków w ramach wyrównania w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu OPP będą mogły realizowaćswoje zadania w dotychczasowy sposób – poinformowało MF.

Wakacje kredytowe

„Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo po pandemii mamy do czynienia z dodatkowym kryzysem, czyli wojną na Ukrainie, co wpływa na inflację. Rząd musi brać pod uwagę, że inflacja i wysokie stopy procentowe powodują wzrost rat kredytów. Stąd działania rządu, kierowane do Polaków, którzy wymagają wsparcia i pomocy w spłacie kredytów. Ta oferta złożona jest z trzech elementów – z wakacji kredytowych, z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który już funkcjonuje, ale nieco go zmieniamy, i ze wskazania zamiennika wskaźnika WIBOR” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Jak dodała, propozycje rządu są skierowane do osób zadłużonych w złotych, ale z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą mogli skorzystać także zadłużeni we frankach, bo jest to „rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wszyscy, którzy mają problemy ze spłatą kredytu”.

„Te rozwiązania są właśnie konsultowane, trwają szerokie konsultacje społeczne. Obejmują one rozmowy z sektorem bankowym, ale także czekamy na uwagi. Termin ich zgłaszania upływa jutro o 14, więc jeszcze nie wszystkie do nas dotarły” – powiedziała minister finansów.

„Zależy nam, aby te przepisy zostały jak najszybciej przyjęte, potem jeszcze czekają nas prace parlamentarne, a chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji. Rozwiązania dotyczące zamiennika WIBOR wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., bo tu jest potrzebny czas na przygotowania” – dodała.

W ocenie Rzeczkowskiej najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem dla kredytobiorców w problemach są wakacje kredytowe.

„Choć trzeba pamiętać, że nie jest to skrócenie okresu spłaty kredytu, tylko jego wydłużenie, ale efektem jest realne zmniejszenie obciążeń w latach 2022 i 2023. Zmniejszenie w tym roku będzie dotyczyć czterech rat, czyli po 2 w trzecim i w czwartym kwartale, a także 4 rat w roku przyszłym, po jednej w każdym kwartale. W ramach wakacji kredytowych więc będziemy mogli nie spłacić 8 rat a wynikające z tego wydłużenie okresu spłaty kredytu nie będzie obciążone odsetkami. To, co może zostać naliczone, to opłaty ubezpieczeniowe” – powiedziała Rzeczkowska.

Dodała, że wniosek w sprawie wakacji kredytowych będzie można złożyć z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, mailowo lub na papierze.

„Chcemy, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski o wakacje kredytowe. Ale to ten, kto ma kredyt, będzie decydował, kiedy składać taki wniosek” – powiedziała minister finansów.

Minister Finansów: prezes NBP jest wybrany, to dobra decyzja

W czwartek Sejm zdecydował o ponownym wyborze Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Za powołaniem Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciw było 223 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Kadencja prof. Adama Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego upływa w czerwcu br. Prezydent Andrzej Duda w styczniu br. złożył w Sejmie wniosek o powołanie go na prezesa NBP na drugą kadencję. Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Do wyboru przez Sejm potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Prezesem NBP można być przez dwie kadencje.

„To jest dobra decyzja, prezes NBP jest wybrany, a to było najważniejsze, aby mieć prezesa NBP” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Dodała, że „minister finansów będzie współpracował z NBP jak dotychczas”.

Leave a Reply